Зрибнєва Ірина Павлівна

FB_IMG_1542708131720

Посада: Доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку, кандидат  економічних наук,  куратор 2 курсу.

Дата народження: 12 вересня 1972 року

Стаж роботи: 25 років

Контактна інформація: i.zrybneva@chnu.edu.ua 

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Чернівецька середня школа №2
 • Диплом спеціаліста Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка і управління виробництвом», 1994 рік
 • Диплом магістра права, 2013 рік
 • Кандидат економічних наук, 2003 
 • Доцент, 2019 рік

Наукові інтереси

 • Логістика та логістичний менеджиен
 • Маркетинг індустрії гостинності
 • Публічні виступи
 • Теорія ведення переговорів
 • Регіональна економіка
 • Організація продажів

Лекційні курси та практична підготовка студентів:

 • Логістика
 • Логістичний менеджмент
 • Презентації та переговори

Хобі та захоплення

Подорожі та йога

Плани:

 • Побувати у всіх столицях Європи;
 • вивести власний бізнес на всеукраїнський рівень;
 • всяко сприяти розвитку співпраці між наукою і реальним бізнесом;
 • обладнати спеціалізовану аудиторію з маркетингу та логістики;

Монографії

 1. Саветюк І.П. Механізм екологоорієнтованої структурної перебудови господарського комплексу Карпатського регіону. Монографія. Львів: ІРД НАН України. 2002. 182с.

Наукові статті:

 1. Zrybneva I., Zakharenko N., ect. Strategic cooperation of Ukrainian industrial enterprises to create competitive advantages in the world market. Asia Life Sciences. Supplement 1(1): P. 1-13, 2020 ISSN: 0117-3375 
 2. Зрибнєва І.П. Сутність і специфіка інноваційного підприємництва. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2019. Том 24. Випуск 1(74). стор. 153-157. ISSN 2304-0920, Index Copernicus: ICV 2018: 48.39. http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2019_24_1/33.pdf    
 3. Зрибнєва І.П., Заволічна Т.Р. Сучасні підходи до управління ресурсами ОТГ. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТУ. 2019. Вип. II (74). Економічні науки. Стор. 18-27. ISSN 2310-8185 Index Copernicus: ICV 2018: 62.73. http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2019/v2/2.pdf
 4. Зрибнєва І.П. Зарубіжний досвід стимулювання інноваційно-технологічної активності малого і середнього підприємництва. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Випуск № 3 (71). Частина 1. Стор.267-273. ISSN 2520-2200. Index Copernicus: ICV 2018: 55.92. http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/3_71_1_2019_ukr/38.pdf  DOI: http://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-76
 5. Zrybnieva I, Babuch I. Assortment policy in the enterprise marketing system. Economics and Finance. 2018. Vol. 9. P.10-18.  Index Copernicus:  ICV 2016: 74.60. http://ecofin.at.ua/maket_ehkonomika_i_finansy_09_2018.pdf
 6. Zrybnieva I., Zavolichna T. Perspectives to the liberalization of the agricultural land market in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol 3. № 2. Р. 43-50.ISSN 2256-0742. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-2-43-50 . Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=F2lnxo1pdZ9Gfa44PHj&page=1&doc=1                                                     
 7. Зрибнєва І.П. Маркетингові та соціально-економічні аспекти розвитку хостельного бізнесу в Україні. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТУ. 2017. Вип. ІV (68). Економічні науки. С. 220-232.ISSN 2310-8185. Index Copernicus: ICV 2016: 48.25. http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v4/24.pdf                                                                                        
 8.  Zrybnieva I., Zavolichna T. Features of innovative management of reformatory changes in system of the land relations. The USV Annals of Economics and Public Administration. 2017. Volume 17. Issue 1 (25). Р. 79-86. EBSCO: FKQT. I  http://www.annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/990/856
 9. Зрибнєва І.П., Водянка Л.Д., Сибирка Л.А. Особливості нормування праці в сучасних кризових умовах господарювання. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТУ. 2017. Вип. І-ІІ (65-66). Економічні науки. С. 98-105. ISSN 2310-8185. Index Copernicus: ICV 2016:48.25. http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_10.pdf 
 10. Zrybnieva I., Vodianka L., Sybyrka L., Kyfiak V. Harmonization of Ukrainian labor legislation accordance with acquis communautaire. The USV Annals of Economics and Public Administration. 2017. Vol. 17 №2 (26). Р. 95-101. EBSCO: FKQT. ISSN 2285-3332. http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/1030/898
 11. Саветюк І.П. Деякі аспекти формування державної системи стимулювання іноземних інвестицій у сферу екології. Регіональна економіка. 2001. № 2. С. 165-167.
 12. Саветюк І.П. Соціально-економічні фактори вибору екологічної стратегії структурної перебудови регіонального господарського комплексу. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 113. Економіка. Чернівці: Рута, 2001. С. 49-53.
 13. Саветюк І.П., Колодійчук І.А. Еколого-економічні аспекти структурної перебудови промисловості в кризових умовах. Регіональна економіка. 2000. № 4. С. 198-202.
 14. Саветюк І.П. Структурна перебудова економіки та регіональні особливості її здійснення. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 95. Економіка. Чернівці: Рута, 2000. С. 40-44.

Наукові тези:

 1. Зрибнєва І.П., Дузяк.К., Павлюк А. Тенденції розвитку інноваційних технологій у цифровому маркетингу. Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків», м. Чернівці (Україна) – м. Сучава (Румунія), 2020р. Стор. 78-80. http://mmix.cv.ua/wp-content/uploads/Transformatsiya-systemy-rynkiv2020_compressed.pdf 
 2. Зрибнєва І.П., Дузяк.К., Павлюк А. Сучасні аспекти формування брендингу територій. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку», м. Львів, 20 лютого 2020р. Стор.265-267.
 3. Зрибнєва І.П. Мотиваційні фактори до навчання у ВНЗ. Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти», м. Львів,12-13 лютого 2020р. Частина ІІ, стор.13.
 4. Зрибнєва І.П., Дузяк.К., Павлюк А. Інноваційні технології в концепції екологічного маркетингу. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», м. Хмельницький, 28-30 листопада 2019р. Стор. 71-73. ISBN 978-966-330-356-7.
 5. Зрибнєва І.П. Інфраструктурні проекти як передумови технологічного розвитку України. Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземні інвестиції: сучасні виклики та перспективи», м. Київ, 5 листопада 2019 р. Стор. 97-99.
 6. Зрибнєва І.П. Особливості визначення перспективних технологічних трендів.  V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності», м. Миколаїв, 12 жовтня 2019 р. Стор.119-120.
 7. Zrybnieva I. Prospects of development of public-private partnership in the medical sphere іn the context of socially responsible marketing. Natural Science Readings:abstracts book. May 30-31, 2019. Bratislava, 2019.Р.127-130. ISBN 978-80-89654-46-8.
 8. Zrybnieva I., Babuch I. Intellectual potential in the system of marketing of Innovation. ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція: Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір. Одеса, 4-5 жовтня, 2018. НАНУ ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Київ: вид-во «Фенікс», 2018. С.11-14 https://economics.opu.ua/files/science/probl_innov_rozv/2018/tezy.pdf
 9. Zrybnieva I., Zavolichna T. Marketing management of medical organization. Natural Science Readings: abstracts book. May 18, 2018. Sosnowiec-Bratislava, 2018. P. 80-81 https://drive.google.com/file/d/1of2Bg3HhcZHJ_RiQeZbvJPY6MVCYe9WR/view 
 10. Зрибнєва І.П. Питання визначення та використання логістичного потенціалу території. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики», м. Чернівці (Україна) – м. Сучава (Румунія). 10-12 травня, 2018. Чернівці: Чернівецький національний університет. 2018. С. 95-96. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Zbirnyk-05-06-2018.pdf
 11. Зрибнєва I.П. Впровадження партисипативного бюджетування в сучасних умовах децентралізації влади. Матеріали науково-практичного круглого столу «Економіка та врядування: проблеми соціалізації», 27-28 жовтня 2017. Чернівці: Чернівецький національний університет. 2017. С. 42-43. https://www.researchgate.net/publication/325764127_Vprovadzenna_partisipativnogo_budzetuvannav_sucasnih_umovah_decentralizacii_vladi
 12. Zrybnieva I. Intellectual property and medicine: main categories and directions. Natural Science Readings: abstracts book. May 18-21, 2017. Bratislava, 2017. P. 74-75. ISBN 978-80-89654-35-2. https://drive.google.com/file/d/18PG0alHCV5YldWqQ6elub2keB93nBWJM/view
 13. Зрибнєва І.П. Інноваційна модель розвитку транскордонного співробітництва. Збірник тез доповідей «Сталий розвиток 2020». Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (ІМАНС) спільно з польською освітньою фундацією ADD. Байя-Доміція, Італія. 2016. С.140-145. https://www.researchgate.net/publication/316911845_Innovacijna_model_rozvitku_transkordonnogo_spivrobitnictva
 14. Zrybnieva I. Directions of socio-medical cross-border cooperation. Natural Science Readings: abstracts book. May 19-22, 2016. Bratislava, 2016. P. 137-139. ISBN 978-80-89654-25-3. https://drive.google.com/file/d/1pvKAIp318XZIaivgsFOY9-h39DWJ_Rt8/view
 15. Зрибнева I.П., Проняєв Д.В., Кашперук-Карпюк І.С. Соціальні мережі – ефективний засіб у сучасному навчальному процесі. ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Природничі читання». м. Чернівці, 14–17 травня 2015 р. Чернівці: Медуніверситет, 2015. С. 219-220. ISBN 978-966-697-594-5. https://drive.google.com/file/d/1NfgotNSoUVPrnxj_xkh66JybvKjXZ4x9/view
 16. Zrybnieva I.P. Kashperuk-Karpiuk I.S., Proniayev D.V. Reasonability and efficacy of public network use in educational process. Natural Science Readings: abstracts book. May, 2015. P.214-215.  
 17. Зрибнева I.П., Антохова І.М. Роль держави в регулюванні ринку освітніх послуг. XXVIII міжнародна науково-практична конференція «Генезис інституційної системи транзитивних економік». Чернівці, 2008. С. 217-219.
 18. Саветюк І.П. Підходи до розв’язання регіональних еколого-економічних проблем. V міжнародний конгрес українських економістів «Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку». Ч. ІІ. Львів: ІРД НАН України. 2000. С. 408-411.
 19. Саветюк І.П. Деякі аспекти концепції стійкого розвитку. Х міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інноваційно-промислова політика України: інвестиційні пріоритети та інфраструктура». Чернівці: Рута. 1999.  С. 214-216.
 20. Саветюк І.П. Інвестиційна політика в сфері туризму. Міжнародна науково-практична конференція «Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання». Чернівці: Рута. 1997. т. ІІ.
 21. Саветюк І.П. Роль туристичної індустрії в становленні національної економіки. Міжнародна наукова конференція «Проблеми становлення ринкових відносин в Україні та світовий досвід економічних реформ». Чернівці: Рута. –  1994. –  С. 64-65.

Навчально-методичні праці:

 1. Маркетинг для бакалаврів: робочий зошит до навчального посібника. Буднікевич І.М., Вардеванян В.А, Зрибнєва І.П. Кифяк О.В. та інші всього 7 осіб. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2020. 216с.
 2. Маркетинг для бакалаврів: робочий зошит до навчального посібника. Буднікевич І.М., Вардеванян В.А, Зрибнєва І.П. Кифяк О.В. та інші всього 7 осіб. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. 208с.
 3. Логістика: навчально-методичні вказівки. Зрибнєва І.П. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. 64с.
 4. Управління конкурентоспроможністю: навчально-методичні вказівки. Зрибнєва І.П., Черданцева І.Г. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. 72с.
 5. INTELLECTUAL BUSINESS. Program Master’s Degree Human Resource Management: educational and methodical recommendations, 2017. DOI: 10.13140/RG.2.2.33410.99520
 6. Економіка підприємства і маркетинг: навчально-методичний комплекс. Зрибнєва І.П. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. 80 с.
 7. Економіка будівництва: навчально-методичний комплекс. Зрибнєва І.П. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. 64с.
 8. Нормування у будівництві і кошторис: навчально-методичний комплекс. Зрибнєва І.П. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. 72с.
 9. Інтелектуальний бізнес: навчально-методичний комплекс. Зрибнєва І.П. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. 72с.
 10. Інтелектуальна власність: опорний конспект лекцій. Зрибнєва І.П. Чернівці: АНТ ЛТД, 2015. 120с.
 11. Інтелектуальна власність: завдання для самостійної роботи. І.П. Зрибнєва, Чернівці: АНТ ЛТД, 2015. 56 с.
 12. Регіональна економіка: опорний конспект лекцій. Зрибнєва І.П. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015.
 13. Економіка природокористування: навчально-методичний комплекс. Зрибнєва І.П. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. 72с.
 14. Банкрутство та санація: завдання для самостійної роботи. Зрибнєва І.П. Прокопець Л.В.  Чернівці: АНТ ЛТД, 2014. 40 с.
 15. Економічний механізм функціонування підприємств: завдання для самостійної роботи. Зрибнєва І.П. Прокопець Л.В. Чернівці: АНТ ЛТД, 2013. 56 с.
 16. Економічний механізм функціонування підприємств: Методичні вказівки до практичних занять. Зрибнєва І.П. Прокопець Л.В.  Чернівці: АНТ ЛТД, 2013. 64 с.
 17. Банкрутство та санація: опорний конспект лекцій. Зрибнєва І.П. Чернівці: АНТ ЛТД, 2012. 92 с.
 18. Економіка підприємства: навчальний практичний збірник завдань. МОН України: Наказ № 9 від 15.06.2008р. Зрибнєва І.П., Антохов А.А., Грицюк Е.О., Антохова І.М. Чернівці: вид-во БДМУ. 2011. 132с.
 19. Економіка підприємства: навчальний посібник. МОН України: Наказ № 7 від 12.06.2008р. Зрибнєва І.П., Антохов А.А., Грицюк Е.О., Антохова І.М. Чернівці: вид-во БДМУ. 2011. 368с.
 20. Економічний механізм функціонування підприємств: навчальний посібник. МОН України: Наказ  № 5 від 07.05.2008р.  Зрибнєва І.П., Антохов А.А., Антохова І.М. Чернівці: вид-во БДМУ. 2011. 138с.
 21. Системи технологій: навчально-методичний комплекс. Зрибнєва І.П. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.
 22. Внутрішній економічний механізм виробництва: навчально-методичний комплекс. Зрибнєва І.П. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009.
 23. Економіка підприємства: навчально-методичний комплекс. Зрибнєва І.П. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2007.
 24. Банкрутство і санація: навчально-методичний комплекс. Зрибнєва І.П. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2006.
 25. Економіка, організація та планування приладобудування та підприємств зв’язку: методичні вказівки до вирішення практичних задач. Зрибнєва І.П. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2003.
 26. Управління матеріальними ресурсами: методичні вказівки до виконання практичних робіт. Білик Л.С., Зрибнєва І.П. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2003.
 27. Порівняльний аналіз перехідних економічних систем: опорний конспект лекцій. Зрибнєва І.П. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2003.
 28. Основи бізнесу: методичні рекомендації до виконання практичних завдань. Саветюк І.П. Чернівці:  Чернівецький національний університет, 2001.
 29. Концепції сучасного природокористування: методичні рекомендації. Саветюк І.П. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2001.
 30. Міжнародні розрахунки: методичні рекомендації. Саветюк І.П. Чернівці:  Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 2000.
 31. Інфраструктура товарного ринку: методичні рекомендації. Саветюк І.П. Чернівці:  Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 1999.
 32. Маркетинг: методичні рекомендації. Козачек А.Т., Саветюк І.П. Чернівці:  Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 1998.
 33. Зовнішня торгівля: методичні рекомендації. Саветюк І.П. Чернівці: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 1998.
 34. Основи підприємництва: методичні рекомендації. Саветюк І.П. Чернівці: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 1997.         

 

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?