Вардеванян Вардан Альбертович

vardevanian

Посада: Асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку з 2010 року
Дата народження: 5 червня 1975 року
Вчений ступінь: Кандидат економічних наук
Вчене звання:
Стаж роботи: 24 років; науково-викладацької 16 років
Контактна інформація:
Телефон:+38 0372 559 882
Електронна пошта: 108vardevanyan@rambler.ru

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Чернівецька середня школа №4 (м. Чернівці)
 • Диплом спеціаліста Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства», 1998 рік
 • Кандидат економічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», 2014 рік. Тема: «Формування та підтримка іміджу підприємства на ринку меблів» Доступ до автореферату:

Наукові інтереси

 • Маркетингові комунікації
 • Реклама
 • Брендинг
 • Психологія маркетингу та реклами

Винаходи

 • Деклараційний патент на корисну модель «Пристрій для утримання та демонстрування знімних інформаційних листів» виданого відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» Міністерством освіти і науки України та Державним департаментом інтелектуальної власності від 15.05.2006 р. Бюл.№5.

Лекційні курси та практична підготовка студентів:

 • Реклама та рекламна діяльність
 • Рекламний менеджмент
 • Рекламний креатив
 • Маркетингові комунікації
 • Управління брендами

Інша професійна діяльність

 • Член Чернівецької обласної спілки маркетологів «Буковинська спілка маркетологів»
 • Член Чернівецької обласної організації «Спілка рекламістів України»
 • Член експертної комісії з розробки Концепції розміщення та розвитку зовнішньої реклами в м. Чернівцях
 • Член експертної комісії з розгляду спорів розміщення зовнішньої реклами в м. Чернівцях
 • З 2004 р. здійснює консультування громадських організацій, органів місцевої влади, промислових та торговельних підприємств з питань реклами та рекламної діяльності

Хобі та захоплення

Будівництво, кіно, музика

Плани:

 • Створити сильні команди маркетологів для участі у конкурсах та фестивалях з реклами та PR;
 • забезпечити повноцінну роботу Навчальної лабораторії територіального маркетингу, реклами і дизайну.

Основні публікації (загальна кількість – 36)

Статті в наукових журналах

 1. Вардеванян В.А. Аксіологічні, гносеологічні та семіотичні аспекти іміджу / В. А. Вардеванян // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІІ. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2003. – 481 с. – С. 357 – 366.
 2. Вардеванян В.А. Економічна диверсія / В. А. Вардеванян  // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Збірник наукових праць. Вип. 1. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд., 2002. – 332 с. – С. 36 – 43.
 3. Вардеванян В.А. Імідж країни. Соціально-економічний аспект / В. А. Вардеванян  // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду. – Чернівці, 2001. – Вип.. І. – С. 15 – 22.
 4. Вардеванян В.А. Імідж та репутація фірми як необхідний атрибут виходу підприємства на фондовий ринок / В. А. Вардеванян  // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка «Економіка і регіон», Полтава, №2 (9) – 2006. – С. 81 – 84.
 5. Вардеванян В.А. Проблемні питання застосування маркетингу подій у заходах із підтримки іміджу компанії на прикладі виробника меблів ТМ «ДЕКС» / В. А. Вардеванян . // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – Вип. ІV. Економічні науки. – 464 с. – С. 267 – 271.
 6. Вардеванян В.А. Проблемні питання формування іміджу вітчизняних виробників / В. А. Вардеванян  // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. І. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – 544 с. – С. 353 – 363.
 7. Вардеванян В.А. Категорія «імідж фірми»: деякі питання її використання у системі маркетингу підприємства / В. А. Вардеванян // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІV. (40) Економічні науки. – 408 с. – С. 240 – 243.
 8. Вардеванян В.А. Маркетингові концепції та проблеми їх застосування в сучасних умовах / В. А. Вардеванян  // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці, 2006. – Вип. ІV. Економічні науки. – 475 с. – С. 255 – 261.
 9. Вардеванян В.А. Методи оцінки іміджу фірми та їх застосування / В. А. Вардеванян  // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІІ. (38). Економічні науки. – 344с. – С. 137 – 142.
 10. Вардеванян В.А. Типізація іміджу за функціональним підходом / В. А. Вардеванян  // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. – Вип. І. (37) Економічні науки. – 368 с. – С.92 – 95.
 11. Вардеванян В.А. Необхідність формування та підтримки іміджу фірм на меблевому ринку в умовах зміни зовнішнього середовища / В. Вардеванян // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці, 2011. – Вип. ІІ. (42) Економічні науки. – Частина І. – 416 с. –   С.251 – 257.
 12. Вардеванян В.А. Особливості конструювання іміджу підприємства на прикладі меблевого виробництва / В. Вардеванян // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. ІІ. (46). Економічні науки. – 412 с. – С. 233 – 239.
 13. Вардеванян В.А. Визначення основних етапів формування та підтримки іміджу підприємства / В. Вардеванян // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. І. (45) Економічні науки. – 448 с. –   С.274 – 278.
 14. Вардеванян В.А. Імідж території: структурно-функціональний аспект / Вардеванян В.А. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І. (49) Економічні науки. – 384с. – С. 222 – 225.
 15. Вардеванян В.А. Роль товарної політики у формуванні іміджу підприємства / Вардеванян В.А. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. ІІ. (50) Економічні науки. – 392 с. – С. 231 – 234.
 16. Вардеванян В. А. Особливості використання рекламних засобів при формуванні іміджу підприємства / В. А. Вардеванян // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. ІІІ (55). Економічні науки. – 344 с. – С. 168 – 173.
 17. Вардеванян В.А. Приховані можливості класичних рекламних засобів у формуванні іміджу підприємства /  Вардеванян В.А. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. 4. (56) Економічні науки.
 18. Вардеваняна В. А. Дослідження впливу кон’юнктурних коливань меблевого ринку на зміни в оцінках іміджу виробників-продавців меблів / В. А. Вардеванян // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 730 – 731. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 200 с. – С. 116 – 119.
 19. Вардеванян В. А., Грушко О. О. Муніципальні студентські центри рекламних та PR-послуг як ефективний інструмент маркетингових комунікацій / В. А. Вардеванян, О. О. Грушко // «Економічний форум», 2016. – С. 124-129. – 368 с. – Електронний режим доступу: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_1_2016.pdf

 20. Вардеванян В. А. Специфіка використання маркетингових комунікацій у ресторанному бізнесі / В. А. Вардеванян  // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 45, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 95-100. – 101 c. http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2017/12/95-101_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD.pdf

Іноземні публікації

 1. Вардеванян В.А. Модель многофакторного вляиния на имидж фирмы / Вардан А. Вардеванян // Vedecký časopis vysokej školy ekonômie a manažmentu verejnej spravy v Bratislave. – Čislo 1, máj 2011, ročnik VII. Verejná správa a regionálny rozvoj. Ekonômia a manažment. – s. 139-145.

Участь в конференціях

 1. Вардеванян В.А. Взаємозв’язок та взаємообумовленість різних видів іміджу. Функціональний підхід / В. А. Вардеванян  // Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики: тези доповідей ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 16 груд. 2009 р. Київ / відп. ред. А. А.Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 136 с. – С.17 – 20.
 2. Вардеванян В.А. Визначення основних підходів до формування іміджу підприємства / В. А. Вардеванян  // Економіка та управління: актуальні проблеми та тенденції розвитку: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, Львівська економічна фундація, м. Львів, 18 – 19 травня 2012 року. – Львів у 3-х частинах: «Львівська економічна фундація», 2012.Ч.ІІ. – 136 с. – С. 103 – 105.
 3. Вардеванян В.А. Етапність формування та підтримки іміджу підприємства / В.А. Вардеванян // Формування економічного профілю національної інфраструктури України: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18 – 19 травня 2012 р. – К., «Київський економічний науковий центр», 2012. – 164 с. – С.115 – 117.
 4. Вардеванян В.А. Генеральна ідея як основа розвитку підприємства та формування іміджу компанії / В. А. Вардеванян  // Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конф., 17 – 18 трав. 2007 р., Чернівці – Чернівці, 2007. – С. 153 –154.
 5. Вардеванян В.А. Застосування методу шкал семантичного диференціалу у дослідженні іміджу виробників-продавців меблів на чернівецькому ринку // Теорія і практика наукових досліджень: Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції 30-31 травня 2011р. – Тернопіль: Тайп, 2011. – 66с. – С. 21 – 24.
 6. Вардеванян В.А. Застосування шкал семантичного диференціалу у вимірюванні іміджу підприємств меблевої галузі / В.А. Вардеванян // Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна кластерна політика у розвитку світової та української економіки», ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 24-25.04.2014. – Чернівці, 2014. 368с. – С. 152-155.
 7. Вардеванян В.А. Значення концепції у процесі конструювання іміджу підприємства / В.А. Вардеванян // Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, 17 – 18 квітня 2013 року. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 241с. – С. 107 – 110.
 8. Вардеванян В.А. Імідж регіону як фактор стимулювання туризму / В. А. Вардеванян  // Туристична індустрія як вектор регіонального розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 – 17 трав. 2005 р., Чернівці – С. 451 – 455.
 9. Вардеванян В.А. Імідж та репутація фірми як засіб впливу на інвестиційне середовище / В. А. Вардеванян // Наукові дослідження, теорія та експеримент’2006: матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 15–17 трав. 2006 р., Полтава – Полтава: Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2006. – Т.9. – С. 26 – 29.
 10. Вардеванян В.А. Особливості будови іміджу фірми / В. А. Вардеванян  // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки // Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції 4 – 6 червня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – С. 42 – 45.
 11. Вардеванян В. А. Практичні аспекти використання реклами у формуванні іміджу підприємства / В. А. Вардеванян // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (02 квітня 2015 р.). Збірник. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015 р. – 306 с. – С. 286 – 290.
 12. Вардеванян В.А. Розробка нових носіїв реклами як інструменту підтримки іміджу фірми / В. А. Вардеванян  // Реклама в Україні: інтеграція теорії і практики: Матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 16 груд. 2008 р.): Тези доп./ відповід. ред. А.А.Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 125 с. – С.32 – 34.
 13. Вардеванян В.А. Фактори впливу на зміну іміджу фірми / В. А. Вардеванян  // Транскордонне співробітництво як важлива складова євро-інтеграційних процесів України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 6 – 7 травня 2010 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – 480 с. – С. 133 –
 14. Вардеванян В.А. Формування іміджу регіону як засіб зміцнення конкуренто-спроможності територій / В. А. Вардеванян  // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євро інтеграційних процесів: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 7 – 8 травня 2008 року. – Чернівці, 2008. – 496 с. – С.176 – 178.
 15. Вардеванян В.А. Формування іміджу регіону, як необхідний фактор розвитку туризму / В. А. Вардеванян  // Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція туризму: Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2006 року. Ч.ІІ. – Чернівці, 2006. – С. 179 – 182.
 16. Вардеванян В.А. Формування іміджу регіону, як необхідний фактор розвитку туризму / В. А. Вардеванян  // Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція туризму: Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2006 року. Ч.ІІ. – Чернівці, 2006. – С. 179 – 182.
 17. Вардеванян В.А., Вардеванян С.І. Споживач у лабіринті індентичностей або основні поведінкові тенденції сучасного споживача / В.А. Вардеванян, С.І. Вардеванян // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міднародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с. C.120-121.

Монографії:

 1. Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 р. / [Ткач Є.В., Ткач С.В., Вардеванян В.А., Семенюк В.О., Слепинюк О.Я., Ковалюк Б.І., Фесюк О.В., Жебчук Р.Л., Козменко В.М., Малярчук О.В., Ткачук І.Я.]; ГО «Товариство науковців та інтелектуальної молоді» за сприянням Департаменту економічного розвитку Чернівецької ОДА. – Чернівці: «Місто», 2015. – 128с.

Керівництво конкурсними студентськими роботами та проектами:

 1. Тарнавська Мирослава (571 м), Дармограй Надія (471) ЧНУ ім.. Юрія Федьковича. Проект «Класика очима молоді» / ІХ Міжнародний студентський конкурс рекламних та PR-проектів «Золотий Компас», м. Харків, 2015. (2 Дипломи переможців)
 2. Будняк Тетяна, Сушко Анна, 4 курс спец. «Економіка підприємства», ЧТЕІ КНТЕУ. Проект «Осінь без диму» / ІІІ Буковинський студентський фестиваль науки, студентські інноваційні інвестиційні проекти “Розвиток аграрного та ресторанного бізнесу як запорука економічного зростання країни”. – ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 2014. – 13-15.05.2014 (1 МІСЦЕ).
 3. Марковська А., Антонюк О., Палій М., 1 курс спец.: «Облік та аудит», ЧТЕІ КНТЕУ. Проект «Полуничний рай» / ІІІ Буковинський студентський фестиваль науки, студентські інноваційні інвестиційні проекти “Розвиток інфраструктури області як зростання добробуту населення”. – ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 2014. – 13-15.05.2014 (3 МІСЦЕ).
 4. Будняк Тетяна, Сушко Анна, 3 курс спец. «Економіка підприємства», ЧТЕІ КНТЕУ, Бучик Світлана, ЧТЕІ КНТЕУ. Конкурсний інвестиційний проект «Розвиток інфраструктури області як фактор зростання добробуту населення»// ІІ-й Буковинський фестиваль науки,ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 13-17 травня 2013р (1 МІСЦЕ).
 5. Лаврук Максим, 3 курс спец. «Економічна кібернетика», ЧТЕІ КНТЕУ. Конкурсна робота «Жінка мистецтво» // Конкурс відео-робіт «Разом проти сексизму» організованого спільно «Українською асоціацією маркетингу» та Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні в рамках 7-го Відкритого Буковинського студентського фестивалю реклами ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 23.05.2013 (2 МІСЦЕ)
 6. Бойчук Андрій, Кавкалов Дмитро, Маковійчук Інна, 5 курс спец. «Маркетинг», ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Серія конкурсних робіт «Кожна краплина важлива, щоб врятувати чиєсь життя» – благодійна донорська акція, (6 робіт) // 7-й Відкритий Буковинський студентський фестиваль реклами, ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 23.05.2013 (1 МІСЦЕ).
 7. Бойчук Андрій, Кавкалов Дмитро, Маковійчук Інна, 5 курс спец. «Маркетинг», ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Серія конкурсних робіт «Агенція з прання та прасування «Світ чистоти»» (4 роботи) // 7-й Відкритий Буковинський студентський фестиваль реклами, ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 23.05.2013 (3 МІСЦЕ).
 8. Остафі Галина, студентка 4-го курсу спеціальності «Товарознавство» 344 групи ЧТЕІ КНТЕУ з роботою фірмовий стиль «Taguru».) / 1-е місце БСФР (у номінації «Фірмовий стиль» 6-го Відкритого Буковинського студентського фестивалю реклами – 2012р.
 9. Поштарь Оксана та Тарантюк Ірина, студентки 2-го курсу спеціальності «Економіка підприємства» 121 групи ЧТЕІ КНТЕУ з роботою відеореклама «Neskafe») / 2-е місце БСФР (у номінації «Відеореклама» 6-го Відкритого Буковинського студентського фестивалю реклами – 2012р.
 10. Поштарь Оксана та Тарантюк Ірина, студентки 2-го курсу спеціальності «Економіка підприємства» 121 групи ЧТЕІ КНТЕУ з роботою «Перекидний календар ЧТЕІ КНТЕУ») / 3-е місце БСФР (у номінації «Реклама рідного ВНЗ» 6-го Відкритого Буковинського студентського фестивалю реклами – 2012р.
 11. Савіна Тетяна, 2 курс, д.ф.н., 121 гр. / 3 місце МБІ ЧНУ ім. Ю. Федьковича – 2012р.

 

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?