Вардеванян Вардан Альбертович

vardevanian

Посада: Асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку з 2010 року

Дата народження: 5 червня 1975 року

Вчений ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Стаж роботи: 29 років; науково-викладацької 21 рік

Електронна пошта: v.vardevanyan@chnu.edu.ua

Керівництво гуртками:

1. Керівник студентського наукового гуртка “Лабораторія дизайну та реклами”. 

2. Керівник студентського рок-гурту маркетологів

Винаходи:

 1. Деклараційний патент на корисну модель «Пристрій для утримання та демонстрування знімних інформаційних листів» виданого відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» Міністерством освіти і науки України та Державним департаментом інтелектуальної власності від 15.05.2006 р. Бюл.№5.

 

Монографії:

 1. Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 р. / [Ткач Є.В., Ткач С.В., Вардеванян В.А., Семенюк В.О., Слепинюк О.Я., Ковалюк Б.І., Фесюк О.В., Жебчук Р.Л., Козменко В.М., Малярчук О.В., Ткачук І.Я.]; ГО «Товариство науковців та інтелектуальної молоді» за сприянням Департаменту економічного розвитку Чернівецької ОДА. – Чернівці: «Місто», 2015. – 128с.

Статті в наукових журналах

 1. Вардеванян В.А. Маркетинговий зміст місцевої події як об’єкта формування туристичної привабливості території за допомоги інструментів системи маркетингових комунікацій. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Вип. 54.  Черкаси : ЧДТУ, 2019.  78-85. URLhttp://ven.chdtu.edu.ua/article/view/178382
 2. Вардеванян В. А.Специфіка використання маркетингових комунікацій у ресторанному бізнесі. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Вип. 45, ч. І.  Черкаси : ЧДТУ, 2017.  С. 95-100. – 101 c. URL : http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2017/12/95-101_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD.pdf
 3. Вардеванян В. А. Проблемні аспекти формування іміджу підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. Вип. ІV. (68) Економічні науки. 240 с. С. 82 – 91. URL : http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v4/10.pdf
 4. Вардеванян В. А., Грушко О. О. Муніципальні студентські центри рекламних та PR-послуг як ефективний інструмент маркетингових комунікацій. «Економічний форум». 2016. С. 124-129. 368 с. URL : http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_1_2016.pdf
 5. Вардеваняна В. А. Дослідження впливу кон’юнктурних коливань меблевого ринку на зміни в оцінках іміджу виробників-продавців меблів. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 730 – 731. Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2015. 200 с. С. 116 – 119.
 6. Вардеванян В.А. Приховані можливості класичних рекламних засобів у формуванні іміджу підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. Вип. 4. (56) Економічні науки.
 7. Вардеванян В. А. Особливості використання рекламних засобів при формуванні іміджу підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. Вип. ІІІ (55). Економічні науки. 344 с. С. 168 – 173.
 8. Вардеванян В.А. Роль товарної політики у формуванні іміджу підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. Вип. ІІ. (50) Економічні науки. 392 с. С. 231 – 234.
 9. Вардеванян В.А. Імідж території: структурно-функціональний аспект. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. Вип. І. (49) Економічні науки. 384с. С. 222 – 225.
 10. Вардеванян В.А. Визначення основних етапів формування та підтримки іміджу підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. Вип. І. (45) Економічні науки. 448 с. С.274 – 278.
 11. Вардеванян В.А. Особливості конструювання іміджу підприємства на прикладі меблевого виробництва. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. Вип. ІІ. (46). Економічні науки. – 412 с. – С. 233 – 239.
 12. Вардеванян В.А. Необхідність формування та підтримки іміджу фірм на меблевому ринку в умовах зміни зовнішнього середовища. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. Чернівці, 2011. Вип. ІІ. (42) Економічні науки. Частина І. 416 с. С.251 – 257.
 13. Вардеванян В.А. Типізація іміджу за функціональним підходом. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. Вип. І. (37) Економічні науки. 368 с. С.92 – 95.
 14. Вардеванян В.А. Методи оцінки іміджу фірми та їх застосуванняВісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. Вип. ІІ. (38). Економічні науки. 344с. С. 137 – 142.
 15. Вардеванян В.А. Категорія «імідж фірми»деякі питання її використання у системі маркетингу підприємства// Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІV. (40) Економічні науки. – 408 с. – С. 240 – 243.
 16. Вардеванян В.А. Проблемні питання застосування маркетингу подій у заходах із підтримки іміджу компанії на прикладі виробника меблів ТМ «ДЕКС». Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. Вип. ІV. Економічні науки. 464 с. С. 267 – 271.
 17. Вардеванян В.А. Маркетингові концепції та проблеми їх застосування в сучасних умовах. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці, 2006. Вип. ІV. Економічні науки. 475 с. С. 255 – 261.
 18. Вардеванян В.А. Імідж та репутація фірми як необхідний атрибут виходу підприємства на фондовий ринок. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка «Економіка і регіон». Полтава, №2 (9). 2006. С. 81 – 84.
 19. Вардеванян В.А. Проблемні питання формування іміджу вітчизняних виробників. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. І. Економічні науки. Чернівці: АНТ Лтд, 2005. 544 с. С. 353 – 363.
 20. Вардеванян В.А. Аксіологічні, гносеологічні та семіотичні аспекти імідж. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІІ. Економічні науки. Чернівці: АНТ Лтд, 2003. 481 с. С. 357 – 366.
 21. Вардеванян В.А. Економічна диверсія. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Збірник наукових праць. Вип. 1. Економічні науки. Чернівці: АНТ Лтд., 2002. 332 с. С. 36 – 43.
 22. Вардеванян В.А. Імідж країни. Соціально-економічний аспект. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду. Чернівці, 2001. Вип.. І. С. 15 – 22.

Іноземні публікації

 1. Вардеванян В.А. Модель многофакторного вляиния на имидж фирмы. Vedecký časopis vysokej školy ekonômie a manažmentu verejnej spravy v Bratislave. Čislo 1, máj 2011, ročnik VII. Verejná správa a regionálny rozvoj. Ekonômia a manažment. – s. 139-145.

Участь в конференціях

 1. Вардеванян В. А. «Акупунктура міста» як маркетинговий підхід до розвитку привабливості території. «ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ, НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ», = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 200 с. С. 38-39. URL: http://mmix.cv.ua/mizhnarodnadiyalnist/materialynaukovopraktychnakonferentsiyitransformatsiyasystemymizhnarodnyhnatsionalnyhtalokalnyhrynkiv
 2. Вардеванян В.А., Гнатова О.Г. Дослідження конкурентного середовища школи ментальної арифметики «Соробан». Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доп. ХІV міжнар. наук.-практ. конф. Хмельницький-Сатанів, 28 – 30 листопада 2019 р. Хмельницький : ХНУ, 2019. 228 с. С. 37-38. URLhttp://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8473/1/10.pdf
 3. Вардеванян В.А. Заходи захисту від розмивання та крадіжки бренду території. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики», 10-12 травня 2018 р.,Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. 165 с. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Zbirnyk-05-06-2018.pdf
 4. Вардеванян В.А. Система маркетингових комунікацій у діяльності підприємств ресторанного бізнесу. «СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ГРОМАД: РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ». Матеріали науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017 р.) Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017. 160 с. С. 88-91. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/maket_09-10_Nov_2017.pdf
 5. Вардеванян В.А., Вардеванян С.І.Споживач у лабіринті індентичностей або основні поведінкові тенденції сучасного споживача. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міднародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 172 с. C.120-121.
 6. Вардеванян В.А., Дармограй Н. Маркетингові категорії «бренд», «імідж», «репутація» та особливості їх застосування. Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє. Матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції (21-22 жовтня 2016 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016 252 с. С. 143-146. URL: https://interec.info/wp-content/uploads/2018/03/Procedings_Schumpeter_2016.pdf
 7. Вардеванян В.А., Дармограй Н. Чинники формування іміджу торгової марки. Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 11-12 листопада 2016 р.). У 2-х частинах. К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. Ч. 2. 124 с. С. 103 – 105.
 8. Вардеванян В.А. Досвід розробки «Концепції розвитку сфери зовнішньої реклами в Чернівцях». Матеріали науково-практичного семінару «Загальнодержавні та регіональні аспекти реклами та PR», Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького, 30 жовтня 2015 р.. Наукове видання. Івано-Франківськ. С. 6-9.
 9. Вардеванян В. А. Практичні аспекти використання реклами у формуванні іміджу підприємства. Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (02 квітня 2015 р.). Збірник. Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015 р. 306 с. С. 286 – 290.
 10. Вардеванян В.А. Застосування шкал семантичного диференціалу у вимірюванні іміджу підприємств меблевої галузі. Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна кластерна політика у розвитку світової та української економіки», ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 24-25.04.2014. Чернівці, 2014. 368с. С. 152-155.
 11. Вардеванян В.А. Значення концепції у процесі конструювання іміджу підприємства. Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, 17 – 18 квітня 2013 року. Полтава: ПУЕТ, 2013. 241с. С. 107 – 110.
 12. Вардеванян В.А. Етапність формування та підтримки іміджу підприємства. Формування економічного профілю національної інфраструктури України: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18 – 19 травня 2012 р. К., «Київський економічний науковий центр», 2012. 164 с. С.115 – 117.
 13. Вардеванян В.А. Визначення основних підходів до формування іміджу підприємства. Економіка та управління: актуальні проблеми та тенденції розвитку: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, Львівська економічна фундація, м. Львів, 18 – 19 травня 2012 року. Львів у 3-х частинах: «Львівська економічна фундація», 2012.Ч.ІІ. 136 с. С. 103 – 105.
 14. Вардеванян В.А. Застосування методу шкал семантичного диференціалу у дослідженні іміджу виробників-продавців меблів на чернівецькому ринку. Теорія і практика наукових досліджень: Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції 30-31 травня 2011р. Тернопіль: Тайп, 2011. 66с. С. 21 – 24.
 15. Вардеванян В.А. Фактори впливу на зміну іміджу фірми. Транскордонне співробітництво як важлива складова євро-інтеграційних процесів України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 6 – 7 травня 2010 р. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. 480 с. С. 133
 16. Вардеванян В.А. Особливості будови іміджу фірми. Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки. Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції 4 – 6 червня 2010 р. Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. С. 42 – 45.
 17. Вардеванян В.А. Взаємозв’язок та взаємообумовленість різних видів іміджу. Функціональний підхід. Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики: тези доповідей ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 16 груд. 2009 р. Київ / відп. ред. А. А.Мазаракі. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 136 с. С.17 – 20.
 18. Вардеванян В.А. Формування іміджу регіону як засіб зміцнення конкуренто-спроможності територій. Транскордонне співробітництво як фактор активізації євро інтеграційних процесів: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 7 – 8 травня 2008 року. Чернівці, 2008. 496 с. С.176 – 178.
 19. Вардеванян В.А. Розробка нових носіїв реклами як інструменту підтримки іміджу фірми. Реклама в Україні: інтеграція теорії і практики: Матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 16 груд. 2008 р.): Тези доп./ відповід. ред. А.А.Мазаракі. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 125 с. С.32 – 34.
 20. Вардеванян В.А. Генеральна ідея як основа розвитку підприємства та формування іміджу компанії. Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конф., 17 – 18 трав. 2007 р., Чернівці. Чернівці, 2007. С. 153 –154.
 21. Вардеванян В.А. Формування іміджу регіону, як необхідний фактор розвитку туризму. Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція туризму: Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2006 року. Ч.ІІ. Чернівці, 2006. С. 179 – 182.
 22. Вардеванян В.А. Імідж та репутація фірми як засіб впливу на інвестиційне середовище. Наукові дослідження, теорія та експеримент’2006: матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 15–17 трав. 2006 р., Полтава – Полтава: Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2006. Т.9. С. 26 – 29.
 23. Вардеванян В.А. Імідж регіону як фактор стимулювання туризму. Туристична індустрія як вектор регіонального розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 – 17 трав. 2005 р., Чернівці С. 451 – 455.

Керівництво конкурсними студентськими роботами та проектами, що стали призерами:

 1. Боднарюк Оксана, Гончарук Анастасія, Журавленко Юлія, Козак Ірина, Мельник Анастасія, Соколик Яна, Спідчук Тетяна, Паукова Анастасія. Старт-ап проект «Бюро вело туризму «On Wheels!»: організація велосипедних прогулянок по маршруту» (конкурсна робота, пройшли у фінал, конкурс на момент оформлення звіту триває), керівник Вардеванян В.А. ХІV Міжнародний конкурс студентських маркетингових, PR-проектів та стартапів «Золотий компас», Харківський національний економічний університет, м.Харків, 2020 р.
 2. Зайчук Ю., Белінський Ю. Старт-ап проект «Театрум» (конкурсна робота, 2 місце), керівник Вардеванян В.А. ХІІІ Міжнародний конкурс студентських маркетингових, PR-проектів та стартапів «Золотий компас», Харківський національний економічний університет, м.Харків, 2019 р.
 3. Мельник Т. (371 гр.) Всеукраїнський конкурс науково-дослідних робіт «Молодь опановує маркетинг» імені І. Ткаченка, м. Київ, 25.05.2018 – 1 конкурсна робота (1-е місце) (наук. керівник Вардеванян В.А.)
 4. Збірна команда. Проект «Рекламна концепція «Капацил»» (номінація «Рекламний полігон»). Мироник Владислав, Косташ Олесь, Паукова Настя 1 курс спец. «Маркетинг», Овсеєнко Євген 2 курс спец. «Маркетинг», Савюк Олена 4 курс спец. «Маркетинг», Закосович Сергій 6 курс спец. «Маркетинг» ЧНУ ім.. Юрія Федьковича – Рекламна концепція «Капацил». 12-й Український студентський фестиваль реклами, м. Київ, 2016 р. – Номінація «Рекламний полігон» (3 МІСЦЕ) (всеукраїнський рівень)
 5. Навроцька Олександра та Гресько Інна, 371 гр. Конкурс соціальної реклами «Чернівці – місто велосипедів», м. Чернівці, 20.09.2016 (Диплом переможця, 2 місце)
 6. Савюк Олена та Купратий Артур з 371 гр.. Робота «Щоб ваші ноги не кричали». Номінація «Друкована реклама». ХІ Український студентський фестиваль реклами у м. Київ, 3.12.2015 (Дипломи переможців, 3 місце)
 7. Дармограй Н., Тарнавська М., Баранник Є., Крилюк О. з 571 та 471 гр.. Номінація «PR-проект». ХІ Український студентський фестиваль реклами у м. Київ, 3.12.2015 (Дипломи переможців, 3 місце)
 8. Дармограй Н., Тарнавська М., Баранник Є., Крилюк О. (571 та 471 гр.). «Класика очима молоді» / Творчий конкурс ІХ Національного фестивалю соціальної реклами / Номінація «Соціальна відеореклама»/ Номінація «PR-проект» – Київ – 21.02.2016. (Шортліст) – Керівник: Вардеванян В.
 9. Тарнавська Мирослава (571 м), Дармограй Надія (471) ЧНУ ім.. Юрія Федьковича. Проект «Класика очима молоді» / ІХ Міжнародний студентський конкурс рекламних та PR-проектів «Золотий Компас», м. Харків, 2015. (2 Дипломи переможців в т.ч. Гран-прі)
 10. Будняк Тетяна, Сушко Анна, 4 курс спец. «Економіка підприємства», ЧТЕІ КНТЕУ. Проект «Осінь без диму» / ІІІ Буковинський студентський фестиваль науки, студентські інноваційні інвестиційні проекти “Розвиток аграрного та ресторанного бізнесу як запорука економічного зростання країни”. – ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 2014. – 13-15.05.2014 (1 МІСЦЕ).
 11. Марковська А., Антонюк О., Палій М., 1 курс спец.: «Облік та аудит», ЧТЕІ КНТЕУ. Проект «Полуничний рай» / ІІІ Буковинський студентський фестиваль науки, студентські інноваційні інвестиційні проекти “Розвиток інфраструктури області як зростання добробуту населення”. – ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 2014. – 13-15.05.2014 (3 МІСЦЕ).
 12. Будняк Тетяна, Сушко Анна, 3 курс спец. «Економіка підприємства», ЧТЕІ КНТЕУ, Бучик Світлана, ЧТЕІ КНТЕУ. Конкурсний інвестиційний проект «Розвиток інфраструктури області як фактор зростання добробуту населення»// ІІ-й Буковинський фестиваль науки,ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 13-17 травня 2013р (1 МІСЦЕ).
 13. Лаврук Максим, 3 курс спец. «Економічна кібернетика», ЧТЕІ КНТЕУ. Конкурсна робота «Жінка мистецтво» // Конкурс відео-робіт «Разом проти сексизму» організованого спільно «Українською асоціацією маркетингу» та Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні в рамках 7-го Відкритого Буковинського студентського фестивалю реклами ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 23.05.2013 (2 МІСЦЕ)
 14. Бойчук Андрій, Кавкалов Дмитро, Маковійчук Інна, 5 курс спец. «Маркетинг», ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Серія конкурсних робіт «Кожна краплина важлива, щоб врятувати чиєсь життя» – благодійна донорська акція, (6 робіт) // 7-й Відкритий Буковинський студентський фестиваль реклами, ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 23.05.2013 (1 МІСЦЕ).
 15. Бойчук Андрій, Кавкалов Дмитро, Маковійчук Інна, 5 курс спец. «Маркетинг», ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Серія конкурсних робіт «Агенція з прання та прасування «Світ чистоти»» (4 роботи) // 7-й Відкритий Буковинський студентський фестиваль реклами, ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 23.05.2013 (3 МІСЦЕ).
 16. Остафі Галина, студентка 4-го курсу спеціальності «Товарознавство» 344 групи ЧТЕІ КНТЕУ з роботою фірмовий стиль «Taguru».) / 1-е місце БСФР(у номінації «Фірмовий стиль» 6-го Відкритого Буковинського студентського фестивалю реклами – 2012р.
 17. Поштарь Оксана та Тарантюк Ірина, студентки 2-го курсу спеціальності «Економіка підприємства» 121 групи ЧТЕІ КНТЕУ з роботою відеореклама «Neskafe») / 2-е місце БСФР(у номінації «Відеореклама» 6-го Відкритого Буковинського студентського фестивалю реклами – 2012р.
 18. Поштарь Оксана та Тарантюк Ірина, студентки 2-го курсу спеціальності «Економіка підприємства» 121 групи ЧТЕІ КНТЕУ з роботою «Перекидний календар ЧТЕІ КНТЕУ») / 3-е місце БСФР(у номінації «Реклама рідного ВНЗ» 6-го Відкритого Буковинського студентського фестивалю реклами – 2012р.
 19. Савіна Тетяна, 2 курс, д.ф.н., 121 гр. / 3 місцеМБІ ЧНУ ім. Ю. Федьковича – 2012р.

 

 

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?