Крупенна (Нємцева) Інга Анатолівна

krupenna

Посада: Доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку з 2014 року
Дата народження: 27 вересня 1985 року
Вчений ступінь: Кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Стаж роботи: 10 років;
Контактна інформація:
Телефон: +38 0372 559 882
Електронна пошта:

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Новоселицька гімназія (м.Новоселиця, Чернівецька обл.)
 • Коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 • Диплом магістра Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Менеджмент організацій», 2007 рік
 • Кандидат економічних наук, захист у ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2011 рік. Тема: «Організаційна культура в системі стратегічного управління вищими навчальними закладами України (на прикладі ЧНУ)» Доступ до автореферату
 • Доцент кафедри маркетингу (2014 рік)

Наукові інтереси

 • Туристичний маркетинг
 • Маркетинг індустрії гостинності
 • Готельний маркетинг
 • Організаційна культура
 • Маркетинг індустрії розваг

Лекційні курси та практична підготовка студентів:

 • Маркетинг (базовий курс для всіх економічних спеціальностей)
 • Туристичний маркетинг
 • Маркетинг освіти
 • Маркетинг індустрії гостинності
 • Логістичний менеджмент

 

Хобі та захоплення

В останній час “захоплююсь” вивченням англійської мови, а до цього було захоплення собою. І ще постійно шукаю щастя (а воно виявляється біля мене) та якісну сучасну літературу (таке відчуття, що щось достойне було створено до нас).
Подорожі, література (на відпочинку 1 «дурненька» книжечка в день для прочистки мізків), життя – беру приклад із зав.кафедри

Нагороди:

 • Грамота Міністерства освіти і науки України студенту-переможцю Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу
 • Грамота ректора ЧНУ

Плани:

 • Найти стимул для завершення докторської дисертації
 • Вивчити назви всіх 251 країн світу, а побувати хоча б в 100.
 • Коли напишу свою 1000 статтю – почну вирощувати алое і каланхое кажуть, вони справжнє джерело цілющих речовин!
 • Планую почати колекціонувати дорогі автомобілі, як Арнольд Шварценеггер, або антикваріат, як Барбара Стрейзанд.

Основні публікації 

Монографії, підручники та окремі методичні розробки

 1. Маркетинг для бакалаврів : навч. посібник / уклад. : І. Буднікевич, В. Вардеванян, О. Кифяк, І. Крупенна, І. Черданцева, І. Бабух; за ред. д.е.н., проф. І. М. Буднікевич. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 383 с
 2. Організаційна культура в системі стратегічного управління вищими навчальними закладами України. Монографія / І.А. Нємцева // – Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 256 с. «Маркетингові підходи при формуванні конкурентно-спроможності регіону». Монографія / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, О.В. Кифяк, І.А. Нємцева, Н.М. Іларіонова, О.А. Баранник, Є.І. Венгер // – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 432 с.
 3. Маркетинг у галузях і сферах діяльності / І. Буднікевич, О. Баранник, О. Кифяк, І. Нємцева, С. Скибінський, І. Черданцева.; за ред. І.М. Буднікевич – Частина 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет , 2012. – 560 с. (Гриф надано МОНМСУ, лист №1/11-9788 від 18.06.12.)
 4. SWOT-аналіз у маркетингу: методика та практика / І.М. Буднікевич, О.А. Баранник, С.А. Кошкаров, І.А. Крупенна. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 88 с.
 5. Збірник ситуаційних (кейсових) завдань з навчальних дисциплін «Маркетинг інновацій», «Інноваційний менеджмент», «Товарна інноваційна політика», «Стратегічне управління інноваційним розвитком» / уклад. І.М.Буднікевич, О.А. Баранник, Є.І. Венгер, В.М. Запухляк, О.В. Кифяк, І.А. Крупенна, М.М. Руденко, І.Г. Черданцева-Чернівці: Чернів. нац. ун-т, -168 с.
 6. Креативний менеджмент: навчально-методичний комплекс / уклад. Крупенна І.А., Черданцева І.Г., Чорний Т.Я. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 36 с.
 7. Інноваційний менеджмент: навчально-методичний комплекс / уклад.: Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Бабух І.Б. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 76 с.
 8. Маркетинг територій. Програма курсу, практичні завдання, навчально-інформаційний матеріал / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 62 с.
 9. Логістика. Логістичний менеджмент. Логістичний менеджмент в інноваційній діяльності: / Укл.: Баранник О.А., Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 76 с.

Статті

 1. Кадрові обмеження стратегічного розвитку Чернівецької області / І.М.Буднікевич, І.А.Нємцева // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: «Ант Лтд», 2005. – Вип. 2. Економічні науки. -– С.50-63.
 2. Позиціювання корпоративної культури в системі стратегічного управління комерційними банками України / І.А.Нємцева // Вчені записки Університету «КРОК» / Університет економіки та права «Крок». – Вип. 18. – Т.2. – К., 2008. – С. 143-155 – 0,71 др.арк.
 3. Фактори формування організаційної культури вищого навчального закладу / І.Ф.Комарницький, І.А.Нємцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 368-369. Економіка. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 231-237.
 4. Імідж в структурі корпоративної культури вищого навчального закладу/ І.А.Нємцева // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: «АнтЛтд», 2008. – Вип. І. Економічні науки.– С.430-437.
 1. Стратегічне управління ВНЗ та роль організаційної культури в реалізації його етапів / І.А.Нємцева // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 252: В 6 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Т.УІ. – С. 1418-1433.
 2. Діагностика організаційної культури ВНЗ як база прийняття управлінських рішень // Вища освіта України. – Додаток 4, том. У (17). Тематичний випуск «Вища освіти України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простру» – К: Гнозис, 2009. – С.505-515.
 3. Фактори формування інноваційної культури вищих навчальних закладів України / І.А.Нємцева // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективне виробництво. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – № 7. – С.158–169. Доступ: http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_7/statti/Nemtseva.pdf
 4. Бенчмаркінг зовнішніх елементів організаційної культури як інструмент управління ВНЗ / В.М.Запухляк, І.А.Нємцева // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: «Ант Лтд», 2010. – Вип. ІІІ. Економічні науки. – С.196-205. Доступ: http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2010/v3/NV-2010-V3_31.pdf
 1. Дослідження впливу чинників мезосередовища на розвиток організаційної культури» / І.А. Нємцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 75-79.
 2. Використання інструментів Інтернет-маркетингу у програмах просування туристичних територій / І.А. Крупенна, О.Д. Антошків // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. У 2-х частинах. Частина 2. Випуск 28. Київ. 2012. – С 413-424.
 3. Роль організаційної культури як компоненти реалізації етапів маркетингового стратегічного управління вищими навчальними закладами / І.А. Крупенна // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. № 2(19). – 2013. – С.228-293. Доступ: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/sre/2013_2/288.pdf
 4. Комунікаційна розмаїтість маркетингових програм просування туристичної привабливості міст / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 237-243.
 5. Особливості управління ВНЗ та їх вплив на специфіку стратегічного менеджменту та організаційної культури / І.А. Крупенна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І (49). Економічні науки. – С. 370-375. Доступ: http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2013/v1/NV-2013-V1_63.pdf
 6. Чинники впливу на формування іміджу підприємства на ринку меблів / І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 153-156.
 7. Узгодження організаційної культури та напрямів стратегічного розвитку вищого навчального закладу: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, Н.В. Романюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 52-57
 8. Особливості формування витрат на елементи маркетингового комплексу підприємств харчової промисловості України. – Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 38. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – Частина І. – С.59-63. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2014_37(3)__15
 9. Особливості розвитку теорії маркетингового комплексу / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 730-731. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 56-59.
 10. Напрямки дослідження чинників мікросередовища при формуванні стратегій розвитку сучасного міста / І.М. Буднікевич, Л.Т. Шевчук, І.А. Крупенна // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2015 – №3 (28). – С. 128-136.  Доступ: https://www.uniep.km.ua/pdf/_3_2015.pdf
 11. Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування / / І.М. Буднікевич, І.М. Черданцева, І.А.Крупенна. // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 216-223 Доступ: Доступ: http://zbirecon.com/uk/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%96-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%96/
 12. Аналіз пропозицій туристичних франшиз на вітчизняному ринку / І.А.Крупенна , Є.І.Венгер , Д.А.Бастраков //// Економічний форму. – 2016. – №1. –  10-19.  Доступ: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_1_2016.pdf

 13. Напрямки формування системи інформаційного забезпечення регіону як інструменту підвищення капіталізації Чернівецької області та управління регіональними ринками / Є.І.Венгер, І.А.Крупенна // Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (49). Економічні науки. – С. 370-375.

 14.  Крупенна І. А. Інформаційна безпека та проблеми туристичного брендингу регіонів / А. П. Голод, І. А. Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 45, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 63-68. – 101 c. Режим доступу: http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2017/12/63-68_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4-%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf

 15. Нові послуги в системі маркетингу готельних підприємств: практика впровадження, адаптації та модифікації /І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, І.І. Гавриш // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. ІІІ (67). Економічні науки. – С.101-116. http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v3/NV-2017-v3_10.pdf

 16. Event-маркетинг в програмах просування привабливості індустрії гостинності регіону / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш, І.А. Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – 2018. – Вип. 48, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. Електронна версія: chdtu.edu.ua, http:// zbirecon.com/

 17. Інструменти підвищення привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону / І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна / Ефективна економіка. – 2018. –№ 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1 &z=6568

 18. Буднікевич І Напрямки розвитку регіональної логістичної системи у транскордонній взаємодії України та Румунії / І. М. Буднікевич, І. А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2018. 

 19. ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: МАРКЕТИНГОВИЙ ТА ІМІДЖЕВИЙ ПІДХІД / І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна //  Ефективна економіка. – 2018. – №10. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6865  

 

Конференції

 1. Крупенна І.А. Модель прийняття рішень щодо розміщення регіонального логістичного центру / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 квітня 2017 року. – Вінниця, ВНАУ, 2017. С 133-136. – 165 с. (3 країни-учасниці: Україна, Республіка Білорусь, Республіка Молдова, 70 учасників
 2. Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Гавриш І.І. Інструменти підвищення туристичної привабливості теритріальних громад / Матеріали Науково-практичної конференції «Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки», 9- 10 листопада 2017 року, м. Чернівці
 3. Krupenna I., Bastrakov D. Participation of subjects of regional tourist market processes inpartnerships to promote the region of Bukovina / I. Krupenna ,  D. Bastrakov //(Участь суб’єктів регіонального туристичного ринку в процесах партнерського просування регіону Буковина). Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с. С. 94-96.
 4. Крупенна І.А. Інструменти формування лояльності споживачів і регіональної спільноти у процесах розвитку регіонального ринку освітніх послуг / І.А. Крупенна // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія).– Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с. С. 132-134.
 5. Крупенная И.А. Влияние глобализации и интернационализации на формирование организационной культуры вуза. / И.М. Будникевич, И.А. Крупенна// Перспективы развития высшей школы. Материалы Х Международной науч.-метод. конф. – Гродно: ГГАУ, 2017. С. 96-99. – 438 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/2017_sbornik_x_mezhdunarodnoj_nauchno-metodicheskoj_konferencii_perspektivy_razvitija_vysshej_shkoly.pdf
 6.  Крупенна І. Маркетингові технології як інновація функціонування закладів вищої освіти України. / Буднікевич І., Крупенна І., Боднар М.-Ц.  // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції, 3-4 жовтня 2018 року, Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2018. С. 102-106. – 188 с.

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?