Крупенна (Нємцева) Інга Анатолівна

 

krupenna

Посада: Доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку з 2014 року
Дата народження: 27 вересня 1985 року
Вчений ступінь: Кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Стаж роботи: 10 років;
Контактна інформація:
Телефон: +38 0372 559 882
Електронна пошта: i.krupenna@chnu.edu.ua

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Новоселицька гімназія (м.Новоселиця, Чернівецька обл.)
 • Коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 • Диплом магістра Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Менеджмент організацій», 2007 рік
 • Кандидат економічних наук, захист у ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2011 рік. Тема: «Організаційна культура в системі стратегічного управління вищими навчальними закладами України (на прикладі ЧНУ)» Доступ до автореферату
 • Доцент кафедри маркетингу (2014 рік)

Наукові інтереси

 • Туристичний маркетинг
 • Маркетинг індустрії гостинності
 • Готельний маркетинг
 • Організаційна культура
 • Маркетинг індустрії розваг

Лекційні курси та практична підготовка студентів:

 • Маркетинг (базовий курс для всіх економічних спеціальностей)
 • Туристичний маркетинг
 • Маркетинг освіти
 • Маркетинг індустрії гостинності
 • Логістичний менеджмент

 Хобі та захоплення

В останній час “захоплююсь” вивченням англійської мови, а до цього було захоплення собою. І ще постійно шукаю щастя (а воно виявляється біля мене) та якісну сучасну літературу (таке відчуття, що щось достойне було створено до нас).
Подорожі, література (на відпочинку 1 «дурненька» книжечка в день для прочистки мізків), життя – беру приклад із зав.кафедри

Нагороди:

 • Грамота Міністерства освіти і науки України студенту-переможцю Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу
 • Грамота ректора ЧНУ 2017 рік
 • Грамота Чернівецької міської ради 2019 рік

Плани:

 • Найти стимул для завершення докторської дисертації
 • Вивчити назви всіх 251 країн світу, а побувати хоча б в 100.
 • Коли напишу свою 1000 статтю – почну вирощувати алое і каланхое кажуть, вони справжнє джерело цілющих речовин!
 • Планую почати колекціонувати дорогі автомобілі, як Арнольд Шварценеггер, або антикваріат, як Барбара Стрейзанд.

Основні публікації 

Монографії, підручники та окремі методичні розробки

 1. Маркетинг для бакалаврів : робочий зошит. / за ред. д.е.н., проф. І. М. Буднікевич. 2-е видання, перер., доповн. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 216 с.
 2. Маркетинг для бакалаврів : робочий зошит / уклад. : І. Буднікевич, В. Вардеванян, О. Кифяк, І. Крупенна, І. Черданцева, І. Бабух; І. Зрибнєва. за ред. д.е.н., проф. І. М. Буднікевич. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 208 с.
 3. Маркетинг для бакалаврів : навч. посібник / уклад. : І. Буднікевич, В. Вардеванян, О. Кифяк, І. Крупенна, І. Черданцева, І. Бабух; за ред. д.е.н., проф. І. М. Буднікевич. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 383 с
 4. Організаційна культура в системі стратегічного управління вищими навчальними закладами України. Монографія / І.А. Нємцева // – Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 256 с.
 5. Маркетингові підходи при формуванні конкурентно-спроможності регіону. Монографія / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, О.В. Кифяк, І.А. Нємцева, Н.М. Іларіонова, О.А. Баранник, Є.І. Венгер // – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 432 с.
 6. Маркетинг у галузях і сферах діяльності / І. Буднікевич, О. Баранник, О. Кифяк, І. Нємцева, С. Скибінський, І. Черданцева.; за ред. І.М. Буднікевич – Частина 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет , 2012. – 560 с. (Гриф надано МОНМСУ, лист №1/11-9788 від 18.06.12.)
 7. SWOT-аналіз у маркетингу: методика та практика / І.М. Буднікевич, О.А. Баранник, С.А. Кошкаров, І.А. Крупенна. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 88 с.
 8. Збірник ситуаційних (кейсових) завдань з навчальних дисциплін «Маркетинг інновацій», «Інноваційний менеджмент», «Товарна інноваційна політика», «Стратегічне управління інноваційним розвитком» / уклад. І.М.Буднікевич, О.А. Баранник, Є.І. Венгер, В.М. Запухляк, О.В. Кифяк, І.А. Крупенна, М.М. Руденко, І.Г. Черданцева-Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2014. -168 с.
 9. Креативний менеджмент: навчально-методичний комплекс / уклад. Крупенна І.А., Черданцева І.Г., Чорний Т.Я. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 36 с.
 10. Інноваційний менеджмент: навчально-методичний комплекс / уклад.: Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Бабух І.Б. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 76 с.
 11. Маркетинг територій. Програма курсу, практичні завдання, навчально-інформаційний матеріал / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 62 с.
 12. Логістика. Логістичний менеджмент. Логістичний менеджмент в інноваційній діяльності: / Укл.: Баранник О.А., Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 76 с.

Статті

 1. Budnikevich Iryna, Kolomytseva Olena, Rohozian Yuliia, Krupenna Inga, Zablodska Daria Positioning of the Amalgamated Territorial Communities of Ukraine through the Sustainable Development in the Conditions of Military Actions. Problemy ekorozwoju – problems of sustainable development. 2021. 16(1). Р.103-112 https://ekorozwoj.pollub.pl/index.php/number-1612021/positioning-of-the-amalgamated-territorial-communities-of-ukraine-through-the-sustainable-development-in-the-conditions-of-military-actions/ Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220162764 Web of Science:  https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=F5aIRu1ijVGXQll4gaq&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000592994700011
 2. Буднікевич І.М., Баранюк Д.С., Крупенна І.А. Загрози та можливості розвитку туристичних дестинацій в сучасних умовах: маркетинговий аспект. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. – №5 – С.42-49
 3. Крупенна І.А., Білик В.В. Сергієнко О.А. ІНСТРУМЕНТИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 825. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2020. – С.33-41
 4. Буднікевич І.М., Крупенна І.А, Костинян А.А. Особливості комунікацій в маркетингу малих підприємств ресторанного бізнесу / І.М. Буднікевич,  / Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 58. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – C.68-75  Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/213424/213498 DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.58.2020.213424
 5. Буднікевич І. М., Благун І. І., Крупенна І. А., Бокучава В. Б. Напрямки застосування маркетингових інновацій у комунікаційній політиці готельних закладів. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 266–277.
  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-266-277
  https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_8_0_266_277
 6. БУДНІКЕВИЧ І.М., ЧЕРДАНЦЕВА І.Г., КРУПЕННА І.А. Інноваційні інструменти маркетингових досліджень в маркетинговій товарній та комунікаційній політиці торговельних закладів. Економіка та право. 2020. № 2(57). С. 64-76. URL: http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/986
 7. Крупенна І.А. Методика розробки стратегій розвитку міжрегіонального співробітництва / І.М. Буднікевич, І.А.Крупенна, І.І.Гавриш  // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 809. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2019. – С.27-34 https://drive.google.com/file/d/1JRKGlHP5ZRwrUuvGhX41Af8lqLIji7TO/view
 8. Крупенна І. Проекти міжрегіональної співпраці в компенсаційних стратегіях розвитку регіонів / І.М.Буднікевич, І.І.Гавриш, І.А.Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 52. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – C.5-11  Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/160483
 9. Крупенна І. Моніторинг показників регіонального туристичного ринку та оцінка туристичної привабливості регіону / І.І.Гавриш, І.А.Крупенна// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 54. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – C.42-51  Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/178391
 10. Крупенна І. Event-маркетинг в програмах просування привабливості індустрії гостинності регіону/ І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш, І.А. Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – 2018. – Вип. 48, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. Електронна версія: chdtu.edu.ua, http:// zbirecon.com/
 11. Крупенна І.А., Романюк Н.В. Маркетинговий підхід до структури вихідних чинників трансформації регіональної освітньої мережі. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. – №6, Том.2 – С.236-239
 12. Крупенна І. Інструменти підвищення привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону/ І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна / Ефективна економіка. – 2018. –№ 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1 &z=6568
 13. Крупенна І. Напрямки розвитку регіональної логістичної системи у транскордонній взаємодії України та Румунії/ І. М. Буднікевич, І. А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2018. 
 14. Крупенна І. Інструменти формування та реалізації потенціалу регіону: маркетинговий та іміджевий підхід/ І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна //  Ефективна економіка. – 2018. – №10. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6865
 15. Крупенна І. А. Інформаційна безпека та проблеми туристичного брендингу регіонів / А. П. Голод, І. А. Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 45, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 63-68. – 101 c. Режим доступу: http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2017/12/63-68_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4-%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf
 16. Крупенна І. Нові послуги в системі маркетингу готельних підприємств: практика впровадження, адаптації та модифікації /І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, І.І. Гавриш// Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. ІІІ (67). Економічні науки. – С.101-116. http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v3/NV-2017-v3_10.pdf
 17. Крупенна І. Аналіз пропозицій туристичних франшиз на вітчизняному ринку / І.А.Крупенна , Є.І.Венгер , Д.А.Бастраков //// Економічний форму. – 2016. – №1. –  10-19.  Доступ: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_1_2016.pdf
 18. Крупенна І. Напрямки формування системи інформаційного забезпечення регіону як інструменту підвищення капіталізації Чернівецької області та управління регіональними ринками / Є.І.Венгер, І.А.Крупенна // Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (49). Економічні науки. – С. 370-375.
 19. Крупенна І. Особливості розвитку теорії маркетингового комплексу / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 730-731. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 56-59.
 20. Крупенна І. Напрямки дослідження чинників мікросередовища при формуванні стратегій розвитку сучасного міста / І.М. Буднікевич, Л.Т. Шевчук, І.А. Крупенна // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2015 – №3 (28). – С. 128-136.  Доступ: https://www.uniep.km.ua/pdf/_3_2015.pdf
 21. Крупенна І. Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування / / І.М. Буднікевич, І.М. Черданцева, І.А.Крупенна. // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 216-223 Доступ: Доступ: http://zbirecon.com/uk/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%96-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%96/
 22. Крупенна І. Чинники впливу на формування іміджу підприємства на ринку меблів / І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 153-156.
 23. Крупенна І. Узгодження організаційної культури та напрямів стратегічного розвитку вищого навчального закладу: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, Н.В. Романюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 52-57
 24. Крупенна І. Особливості формування витрат на елементи маркетингового комплексу підприємств харчової промисловості України. – Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 38. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – Частина І. – С.59-63. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2014_37(3)__15
 25. Крупенна І. Роль організаційної культури як компоненти реалізації етапів маркетингового стратегічного управління вищими навчальними закладами / І.А. Крупенна // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. № 2(19). – 2013. – С.228-293. Доступ: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/sre/2013_2/288.pdf
 26. Крупенна І. Комунікаційна розмаїтість маркетингових програм просування туристичної привабливості міст / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 237-243.
 27. Крупенна І. Особливості управління ВНЗ та їх вплив на специфіку стратегічного менеджменту та організаційної культури / І.А. Крупенна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І (49). Економічні науки. – С. 370-375. Доступ: http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2013/v1/NV-2013-V1_63.pdf
 28. Крупенна І. Дослідження впливу чинників мезосередовища на розвиток організаційної культури» / І.А. Нємцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 75-79.
 29. Крупенна І. Використання інструментів Інтернет-маркетингу у програмах просування туристичних територій / І.А. Крупенна, О.Д. Антошків // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. У 2-х частинах. Частина 2. Випуск 28. Київ. 2012. – С 413-424.
 30. Нємцева І.А. Фактори формування інноваційної культури вищих навчальних закладів України / І.А.Нємцева // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективне виробництво. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – № 7. – С.158–169. Доступ: http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_7/statti/Nemtseva.pdf
 31. Нємцева І.А. Бенчмаркінг зовнішніх елементів організаційної культури як інструмент управління ВНЗ / В.М.Запухляк, І.А.Нємцева // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: «Ант Лтд», 2010. – Вип. ІІІ. Економічні науки. – С.196-205. Доступ: http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2010/v3/NV-2010-V3_31.pdf
 32. Нємцева І.А. Стратегічне управління ВНЗ та роль організаційної культури в реалізації його етапів / І.А.Нємцева // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 252: В 6 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Т.УІ. – С. 1418-1433.
 33. Нємцева І.А. Діагностика організаційної культури ВНЗ як база прийняття управлінських рішень // Вища освіта України. – Додаток 4, том. У (17). Тематичний випуск «Вища освіти України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простру» – К: Гнозис, 2009. – С.505-515.
 34. Нємцева І.А. Позиціювання корпоративної культури в системі стратегічного управління комерційними банками України / І.А.Нємцева // Вчені записки Університету «КРОК» / Університет економіки та права «Крок». – Вип. 18. – Т.2. – К., 2008. – С. 143-155 – 0,71 др.арк.
 35. Нємцева І.А. Фактори формування організаційної культури вищого навчального закладу / І.Ф.Комарницький, І.А.Нємцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 368-369. Економіка. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 231-237.
 36. Нємцева І.А. Імідж в структурі корпоративної культури вищого навчального закладу/ І.А.Нємцева // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: «АнтЛтд», 2008. – Вип. І. Економічні науки.– С.430-437.
 37. Нємцева І.А. Кадрові обмеження стратегічного розвитку Чернівецької області / І.М.Буднікевич, І.А.Нємцева // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: «Ант Лтд», 2005. – Вип. 2. Економічні науки. -– С.50-63.

 

Конференції

 1. Крупенна І. А., Баранюк Д. С. ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ КАРТ-СИСТЕМ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ// Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доп. ХV міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 26–28 листоп. 2020 р.). – Хмельницький :ХНУ, 2020. – С.94-97.  – 194 с.
 2. Крупенна І.А. Напрямки активізації маркетингової діяльності туристичних операторів  в  умовах  пандемії COVID-19 / І.А. Крупенна, Д.І. Фортуна, Н.В. Ютиш // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020  року,  Чернівці  (Україна)  –  Сучава  (Румунія).  –  Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 202 с. http://mmix.cv.ua/mizhnarodna-diyalnist/materialy-naukovo-praktychna-konferentsiyi-transformatsiya-systemy-mizhnarodnyh-natsionalnyh-ta-lokalnyh-rynkiv
 3. Крупенна І.А. Маркетингові аспекти формування стратегічних цілей закладів вищої освіти // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України [Текст] : тези доп. XIV міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 листоп. 2019 р. / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 228 с .
 4. Крупенна І.А. Адхократична (творча) організаційна культура як драйвер розвитку інноваційного університету. / І.А. Крупенна, І.А. Москалюк // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір: матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 4-5 жовтня 2018 р. / НАНУ ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Київ: вид-во «Фенікс», 2018. С. 189-194. – 392 с.
 5. Крупенна І. Стратегії проникнення товару на зовнішній ринок. / І. Крупенна, Н. Карачко // Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 23-25. – 156 с.
 6. Крупенна І.А. Значення маркетингових досліджень у підприємницькій діяльності. / І.А. Крупенна, С.Д. Галіщук // Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 49-51. – 156 с.
 7. Крупенна І. Маркетингові технології як інновація функціонування закладів вищої освіти України. / І. Буднікевич, І.Крупенна, М.-Ц.Боднар // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції, 3-4 жовтня 2018 року, Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2018. С. 102-106. – 188 с.
 8. Крупенна І.А. Необхідність врахування чинника цільових аудиторій в програмах міського розвитку. / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна. // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 10 листопада 2017 року, Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. С. 78-80. – 416 с.
 9. Крупенна И.А. Влияние глобализации и интернационализации на формирование организационной культуры вуза. / И.М. Будникевич, И.А. Крупенна // Перспективы развития высшей школы. Материалы Х Международной науч.-метод. конф. – Гродно: ГГАУ, 2017. С. 96-99. – 438 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/2017_sbornik_x_mezhdunarodnoj_nauchno-metodicheskoj_konferencii_perspektivy_razvitija_vysshej_shkoly.pdf
 10. Крупенна І.А. Модель прийняття рішень щодо розміщення регіонального логістичного центру / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 квітня 2017 року. – Вінниця, ВНАУ, 2017. С 133-136. – 165 с.
 11. Крупенна І.А. Інструменти підвищення туристичної привабливості теритріальних громад / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, І.І.Гавриш. // Матеріали Науково-практичної конференції «Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки», 9- 10 листопада 2017 року, м. Чернівці. – С.83-88. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/maket_09-10_Nov_2017.pdf
 12. Krupenna I., Bastrakov D. Participation of subjects of regional tourist market processes inpartnerships to promote the region of Bukovina / I. Krupenna ,  D. Bastrakov //(Участь суб’єктів регіонального туристичного ринку в процесах партнерського просування регіону Буковина). Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с. С. 94-96.
 13. Крупенна І.А. Інструменти формування лояльності споживачів і регіональної спільноти у процесах розвитку регіонального ринку освітніх послуг / І.А. Крупенна // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія).– Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с. С. 132-134.

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?