Клипач Андрій Ярославович

Клипач

Посада:Заступник завідувача кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку з виховної роботи
Дата народження: 27 лютого 1986 року 
Вчений ступінь:  
Вчене звання: 
Стаж роботи: 8 років; 
Контактна інформація: 
Телефон:+38 050 252 3657 
Електронна пошта: akljopa@mail.ru

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Чернівецький міський ліцей №3
 • Диплом магістра Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Фінанси», 2008 рік
 • Аспірантура за спеціальністю 080005 (2015 рік)

Наукові інтереси

 • Управління продажами, формування відділів продажів
 • Інноваційний менеджмент та маркетинг
 • Особливості маркетингу у різних сферах та галузях економіки
 • Торгівельні мережі
 • Поведінка споживачів

 Лекційні та практичні курси

 • Торговельний маркетинг
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетинг
 • Банківський маркетинг
 • Маркетинг інновацій
 • Інтернет-маркетинг
 • Організація продажів
 • Поведінка споживачів

Інша професійна діяльність, хобі та захоплення

 1. Гра на саксофоні
 2. Реальний бізнес у сфері громадського харчування
 3. Подорожі, література, рибалка
 4. Моніка Белуччі

Плани:

 1. Придбати мотоцикл Harley Devidson і їздити на ньому по місту з гучно лунаючими хітами AC/DC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 2. Закінчити таки аспірантуру і вивести економіку України з кризи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Публікації:

 1. Черданцева І.Г., Клипач А.Я. Детермінанти структури продовольчого ринку України / І.Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Науковий журнал «Економічний форум». – 2017. – № 2. –  С. 158-163.  Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Ulrich’s Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща) http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/017.pdf

 2. Черданцева І. Г. Оцінка комунікаційної активності роздрібних продовольчих торговельних мереж в Чернівецькій області / І. Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 45, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 85-94. – 101 c.

 3. Черданцева І.Г., Венгер Є.І., Клипач А.Я. Розвиток регіональних продовольчих ринків України в аспекті транскордонного співробітництва // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія).– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 172 с. – С.87-88. http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2017/12/85-94_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%87.pdf

 4. Буднікевич І.М. Регіональний продовольчий ринок в кризовий період: аналіз споживчої поведінки / І.М. Буднікевич, І.М. Черданцева, А.Я. Клипач // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 155-158.
 5. Кlypach А.Y. Factors Of The Ukrainian Food Market Development / Кlypach А.Y. / / Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Economic Sciences Section (SAAIC), is April 30, 2011.- [Електронний ресурс].
 6. Проблеми та перспективи функціонування роздрібних торговельних мереж на регіональному ринку / І.Г. Черданцева, А.Я.Клипач // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т., 2012. – С.89-95.
 7. Методика дослідження продовольчої безпеки міста / І.Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 610-611. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т., 2012. – С. 25-28.
 8. Історичний розвиток концепцій торговельного маркетингу в Україні / Клипач А.Я. // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 червня 2011 р.– Житомир. [Електронний ресурс].
 9. Продовольчий ринок України: сучасні виклики та перспективи дослідження / Клипач А.Я. // Вісник Чернівецького торгово-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІV (44). Економічні науки. С. 1434-147.
 10. Клипач А.Я. Специфіка інноваційних процесів в АПК / Клипач А.Я. // Інноваційні процеси та їх вплив на ефективність діяльності підприємств та організацій. Матеріали спільної науково-практичної конференції. – Чернівці: ЧКЕПК, 2011. С. 102-107.
 11. Банківський маркетинг. Методичне забезпечення курсу / І.М. Буднікевич, А.Я Клипач // – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 36 с.
 12. Методика тестування цін і цінового моніторингу ринку / О.В.Кифяк, А.Я.Клипач – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 32 с.

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?