Гавриш Ірина Іванівна

gavrush

Посада: Асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку з 2011 року
Дата народження: 8 квітня 1988 року
Вчений ступінь:
Вчене звання:
Стаж роботи: 10 років; науково-викладацької 8 років
Контактна інформація:
Телефон: +38 0372 559 882
Електронна пошта: iravision@gmail.com

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Гімназія №4 (м.Чернівці)
 • Диплом магістра Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Фінанси», 2010 рік
 • Аспірант кафедри міжнародної економіки, 2015 рік

Наукові інтереси

 • Інвестиційна привабливість регіонів
 • Регіональна економіка
 • Особливості маркетингу у різних сферах та галузях економіки
 • Паблік рілейшнз
 • Маркетинг індустрії гостинності

Практична підготовка студентів:

 • Маркетинг
 • Маркетинг індустрії гостинності
 • Паблік рілейшнз

Інша професійна діяльність

 • Член Чернівецької обласної спілки маркетологів «Буковинська спілка маркетологів»;
 • Спеціаліст з маркетингу у розважально-ресторанному комплексі

Хобі та захоплення

Художня та професійна література, фотографія, спорт, боулінг, йога.

Плани:

 • мати більше часу для заняття наукою, хобі та проведення часу з сім’єю;
 • захистити дисертаційну роботу та стати кандидатом економічних наук;
 • розвивати економічний факультет, зокрема рідну кафедру;
 • гордитись випускниками кафедри;
 • організувати активну взаємодію кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку з маркетологами-випускниками ЧНУ та активізувати роботу Асоціації випускників «ЧНУшник»;
 • отримати зарубіжний досвід у викладанні професійно-орієнтованих дисциплін;
 • мати можливість розвивати маркетинг міста Чернівці та України загалом.

Основні публікації 

 1. Гавриш І.І. Трансформація структури ринку медичних послуг в сучасних умовах / І.І. Гавриш // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Збірник наукових праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 91-94.
 2. Гавриш І.І. Напрямки підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів міста / І.Б. Бабух, І.І. Гавриш // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Збірник наукових праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 109-114.
 3. Гавриш І.І. Маркетинг медичних послуг / І.І. Гавриш // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку. Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 5-6 жовтня 2012 року. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 47-49.
 4. Гавриш І.І. Маркетинговий інструментарій у медицині: феномен видавничого PR / І.І. Гавриш // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (ІС YESS 2012).м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 343-344.
 5. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості територій / І.М. Будінкевич, І.І. Гавриш // Регіональна економіка. – 2016. – №3
 6. Гавриш І. І. Теоретичні аспекти інвестиційної привабливості регіону: маркетинговий підхід / І. І. Гавриш // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2016. – Вип. 773-774. Економіка. – С. 126-130.
 7. Гавриш І. І. Маркетингова концепція адаптивного просування міського продукту з урахуванням соціальних та культурних особливостей території / І. І. Гавриш, І. М. Буднікевич, А. Я. Клипач // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 777-778. Економіка. – С. 125-132.
 8. Гавриш І. І. Порівняльна оцінка інвестиційної привабливості регіонів на основі наявних статичних даних / І. І. Гавриш // Моделювання регіональної економіки: Збірник наук. пр. – Івано-Франківськ: Плай, 2016. – №4. – С. 226–241.
 9. Гавриш І. І. Самостійність та взаємопов’язаність економічних категорій «конкурентоспроможність регіону» та «привабливість регіону» / І. І. Гавриш // Економічний форум. – 2017. – № 2. – С. 76-86. (Index Copernicus).
 10. Гавриш І. І. Політика привабливості регіонів: суть, види та успішні практики / І. І. Гавриш // Регіональна економіка. – 2017. – № 3. – С.76-85. (Index Copernicus).
 11. Гавриш І. І. Відбір найкращих зарубіжних маркетингових практик регіональної політики інвестиційної привабливості методом бенчмаркінгу / І. І. Гавриш // Економічний форум. – 2017. – № 2. – С. 76- 85. (Index Copernicus).
 12. Гавриш І. І. Методика порівняльної оцінки привабливості регіону для різних цільових аудиторій / І. І. Гавриш // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси:ЧДТУ, 2017. – Вип. 46. – С.5-12. (Index Copernicus).
 13. Gavrysh I., Budnikevich I. (2017). Modern marketing concepts as the basis for formation and increase of the attractiveness of cities and territories. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, №1, pр. 11-18.
 14. Gavrysh I., Budnikevych I., Tatarchuk T. (2017). Implementation of partnership marketing concept in corss-border cooprration programs of Bukovyna cross-border area. Ecoforum, volume 6, issue 2(11). Available at: http://www.ecoforumjournal.ro/ index.php/eco/ article/view/600
 15. Гавриш І.І. Політика привабливості регіонів: суть, види та успішні практики / І.І.Гавриш // Регіональна економіка. – 2017. – № 3. – С.76-85.

 16.  Нові послуги в системі маркетингу готельних підприємств: практика впровадження, адаптації та модифікації /І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, І.І. Гавриш // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. ІІІ (67). Економічні науки. – С.101-116. http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v3/NV-2017-v3_10.pdf

 17.  Event-маркетинг в програмах просування привабливості індустрії гостинності регіону / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш, І.А. Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 48. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – С.116-123.– 133 с. http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2018/03/116-123_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf

 18. ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: МАРКЕТИНГОВИЙ ТА ІМІДЖЕВИЙ ПІДХІД / І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна //  Ефективна економіка. – 2018. – №10. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6865  

Конференції

 1. Гавриш І. І. Investment attractiveness of the region: marketing approach / Irina Gavrysh (Інвестиційна привабливість регіону: маркетинговий підхід) / Ірина Гавриш // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи : матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 20-22 травня 2016). – Чернівці-Сучава: Чернівецький нац. у-т, 2016 – С. 93–172.
 2. Гавриш І. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості Чернівецької області / Ірина Буднікевич, Ірина Гавриш, Інга Крупенна // Європейський вибір економічного поступу регіону : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 травня 2016 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – С.134-139.
 3. Гавриш І. І. Маркетинговий підхід до формування та розвитку привабливості регіонів / Ірина Буднікевич, Ірина Гавриш // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес» (19 квітня 2017 р.). – Черкаси, 2017. – С.22-24.
 4. Гавриш І. І. Напрямки регулювання міграційної привабливості регіонів / І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш // Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності : Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 13-14 жовтня 2017 р.). – Миколаїв, 2017. – С.6-10.

   

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?