Бурдяк Олег Мирославович

Фото Бурдяк

Посада: доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку з 2003 року

Дата народження: 16 травня 1969 року

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Стаж роботи: 32 роки, в т.ч. науково-викладацької 27 років

Електронна пошта: o.burdyak@chnu.edu.ua

 

Освіта, вчені ступені, вчені звання:

 • Чернівецька середня школа №9 (тепер Гімназія №4).
 • Чернівецький державний університет, спеціальність «Планування промисловості», 1991 рік. Диплом спеціаліста.
 • Кандидат економічних наук. Національний університет «Львівська Політехніка» – 1997 рік. Тема: «Економічна ефективність діяльності маркетингових служб підприємств».
 • Доцент з 2002 року.
 • Диплом PhD (додаток до диплома кандидата економічних наук) – 2009 рік

Наукові інтереси:

 • Маркетингова діяльність
 • Управління маркетингом на підприємствах
 • Маркетингові комунікації
 • Маркетингова діяльність підприємств на зовнішніх ринках
 • Дослідження маркетингового середовища
 • Аутсорсинг в маркетингу

Лекційні курси та практична підготовка студентів:

 • Вступ в спеціальність (Маркетинг)
 • Маркетингові дослідження
 • Міжнародний маркетинг
 • Маркетингові комунікації

Участь у грантах, стажуваннях, закордонних наукових заходах

 Наукове стажування «Тренери для тренерів», Національної ради з економічної освіти США (Румунія, Литва, Україна, Білорусь)

 • Стажування в коледжі Moray College (місто Елгін, територія Морей, північно-східна Шотландія)

Інша професійна діяльність

– Член Чернівецької обласної спілки маркетологів «Буковинська спілка маркетологів”

–   Здійснює консультування громадських організацій, органів місцевого самоврядування,  підприємницьких структур міста та області

Хобі та захоплення

 • Активний відпочинок, техніка та технології, література, садівництво.

Основні публікації

 Монографії

 1.  Стратегія розвитку підприємств невиробничої сфери регіону: / Школа І.М., Вдовічен А.А., Ореховська Т.М. та ін. Монографія / За ред. І.М. Школи, А.А. Вдовічена. – Чернівці: Книги – ХНІ, 2008. – 288с. (ЗЕД підприємств невиробничої сфери регіону (п. 4.2.); Формування регіональної політики розвитку транспорту і зв’язку (п. 6.4.)).
 2. Сучасний туристичний бізнес // Розвиток туристичного бізнесу регіону: Монографія / За ред. д. е. н., професора Школи І.М. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 292 с. (С. 28-39).
 3. Формування цінової політики ресторану / Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства: тактика маркетингу. Монографія / О.М. Бурдяк, А.М. Гуменюк, Лошенюк І.Р. та ін.; за ред. А.М.Гуменюка. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – С. 103-122.

Іноземні публікації

 1. Oleh Burdyak Usage of Internet services in strategic marketing // Studium Europy Srodkovwej I Wschodniej. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – Nr 10 Grudzien 2018, – 250 p. P. 69-81
 2. Бурдяк О.М. Актуальні напрями маркетингу в діяльності малих підприємств / О.М. Бурдяк, Г. Іліка // Актуальні наукові досягнення, 22-30 червня 2016 р., Чехія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/22_AND_2016/Economics/6_214485.doc.htm
 3. Turbulence as a significant factor of modern economic processes: Theoretical aspects / Oleg Burdiak // Studium Europy srodkowej i wschodniej. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2016. – NR 6. – S. 46-56.
 4. Burdiak Oleg Current economic crisis: new dimensions and challenges / Oleg Burdiak // Studium Europy srodkowej i wschodniej. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2014. – NR 2. – S. 48-58.
 5. Burdiak Oleg State antirecessionary policy of Ukraine / Oleg Burdiak // Studium Europy srodkowej i wschodniej. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2014. – NR 1. – S. 72-83.
 6. Burdiak O. The role of branding of territory in the context of development of the entrepreneurship / O. Burdiak, О. Jitar// Gospodarka Regionalna I Turystyka. Studia I materially.Wyzsza Szkola Ekonomii, Turystiki I Nauk Spolecznych w Kielcach, 2010. – Zeszyt 7/2010.- S. 291-300.

Статті

 1. Бурдяк О.М. Клієнтоорієнтована логістика в інтернет-торгівлі Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. – Вип. І-ІІ (69-70). Економічні науки. – С. 222-228.
 2. Бурдяк О.М. Світові економічні кризи та їх наслідки / О.М. Бурдяк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Економіка. – 2014. – Випуск 694-695. – С. 26-30.
 3. Бурдяк О.М. Сучасна глобальна економічна криза та її прояви у країнах Європи / О.М. Бурдяк // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. – 2014. – Випуск X. – С. 66-71.
 4. Бурдяк О.М. Теоретико-методологічні підходи до аналізу антикризової політики держави / О.М. Бурдяк // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2014. – № 5 (213). – 228 с.
 5. Бурдяк О.М. Нерівномірність розвитку кризових явищ у країнах ЦСЄ / О.М. Бурдяк // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі: Збірник наукових праць VIII-го міжнародного симпозіуму Україна-Туреччина 12-14 червня 2013 року / Відповідальний редактор Т.І Рибак. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 576 с.
 6. Бурдяк О.М. Складська логістика у сфері матеріально-технічного забезпечення АПК / О.М. Бурдяк, В.В. Килипенко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. ІV (40). Економічні науки. – 408 с.
 7. Бурдяк О.М. Сучасні тенденції розвитку світової тендерної торгівлі / О.М. Бурдяк, В.І. Григорович // Наукові записки Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: збірник наукових праць. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – [Випуск 1]. – С. 11-19.
 8. Бурдяк О.М. Територіальний маркетинг: концепти і методологія інтерпретації поняття / О.М. Бурдяк //Науковий вісник – Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2008. – № 22 (78). – С. 133-145.
 9. Бурдяк О.М. Маркетинг територій у багатопрофільному рекреаційному регіоні / О.М. Бурдяк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2007. – Вип.. 19. – С. 245-251.
 10. Бурдяк О.М. Територіальний маркетинг як засіб регулювання діяльності підприємств / О.М. Бурдяк // Науковий вісник – Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2007. – № 9 (46). – С. 54-65.
 11. Бурдяк О.М. Сучасні теоретичні підходи до дослідження маркетингу територій / О.М. Бурдяк // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки : економіка, політологія, історія. – 2007. – № 2 (39). – С. 3-14.
 12. Бурдяк О.М. Маркетингові підходи до створення та реалізації бренду міста / О.М. Бурдяк, О.Л. Житар / Галицький економічний вісник. Науковий журнал. – 2007. – № 1 (12). – С. 93-99.
 13. Бурдяк О.М. Сутність, принципи, функції та елементи маркетингу територій / О.М. Бурдяк, О.В. Зибарєва, Л.В. Вербівська // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці, 2006. – Вип. ІV. Економічні науки – С. 227-231.
 14. Бурдяк О.М. Інфраструктурна роль системи маркетингових комунікацій регіону у просуванні туристичного продукту / О.М. Бурдяк // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – Вип. ІІІ. – С. 313-315.
 15. Бурдяк О.М. Осяжні параметри неосяжного продукту: роль комунікацій у маркетингу території / О.М. Бурдяк // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. І. Економічні науки – Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – С. 335-346.
 16. Бурдяк О.М. Розвиток регіонального ринку послуг: маркетинговий підхід / О.М. Бурдяк, О.О. Грушко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. IV. Економічні науки – Чернівці: „Ант Лтд.”, 2002. – С. 199-204.
 17. Бурдяк О.М. Регіональні аспекти розвитку як чинник економічного зростання України (На прикладі Чернівецької області) / О.М. Бурдяк, І.В. Бутирська // Міжнародний Науковий Конгрес “Українська історична наука на порозі ХХІ століття”. Чернівці, 16-18 травня 2000 року. / Українське історичне товариство, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Відповідальні редактори: Л. Винар, Ю. Макар. – Чернівці: Рута, 2001. – Том 4. – С.108-117.
 18. Бурдяк О.М. Екоєврорегіон “Верхній Прут”: шлях до європейської інтеграції України / О.М. Бурдяк, І.В. Бутирська // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 109 – 110. Економіка. – Чернівці: Рута, 2001. – 164 с.
 19. Бурдяк О.М. Маркетингові передумови створення системи моніторингу зовнішнього середовища інноваційної діяльності / О.М. Бурдяк // Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Випуск І. Редкол.: відповідальний редактор І.М. Школа. – Чернівці, 2001 – С. 181-186.
 20. Бурдяк О.М. Вплив суспільно-політичної реклами на формування громадської думки та поведінку респондентів / О.М. Бурдяк // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. Т.1. – Чернівці : Місто, 2000. – С. 222-229.
 21. Бурдяк О.М. Маркетингова діяльність на підприємствах регіону / О.М. Бурдяк // Науковий вісник Чернівецького Університету. Вип. 10. Економіка: Збірник наукових праць. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 123-129.

 

Конференції

 1. Бурдяк О.М., Чіківчук І.В. Особливості маркетингу малого підприємства на регіональному ринку меблів /О.М. Бурдяк, І.В. Чіківчук // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 квітня, 1 травня 20202 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 200 с.
 2. Бурдяк О.М., Буднікевич І.М. Інновації в управлінні комплексом маркетингових комунікацій ресторану /О.М.Бурдяк, І.М. Буднікевич // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: Тези доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції 28-29 листопада 2019 року, Хмельницький – Сатанів. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 226 с.
 3. Бурдяк О. Економічні виміри гібридної війни // Національна і регіональна безпека в умовах інформаційної війни. Збірник матеріалів Міжрегіональної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 30 листопада 2018 року), – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. – 192 с. С. 25-37.
 4. Бурдяк О.М. Краудфандинг як засіб реклами / О.М. Бурдяк, А.В. Шимко // XІ Міжнародна науково-практична конференція «Реклама: інтеграція теорії та практики», 23 листопада 2017 р., Київ, КНТЕУ.
 1. Бурдяк О.М. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічного співробітництва у транскордонних регіонах / О.М. Бурдяк, О.В. Бурдяк // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток прикордонних регіонів у системі транскордонного співробітництва» 27-28 квітня 2017 року м. Чернівці (Україна) – м. Бєльці (Молдова): ЧТЕІ КНТЕУ, 2017 р. – С. 211-214.
 2. Бурдяк О.М. Удосконалення механізму державного управління у сфері охорони довкілля як складова процесу інтеграції України до ЄС / О.В. Бурдяк, О.М. Бурдяк // Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір економічного поступу регіону» 26-27 травня 2016 р., м. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016 р. – С. 16-18.
 3. Бурдяк О.М. Еколого-орієнтований розвиток соціально відповідального бізнесу / О.М. Бурдяк, О.В. Бурдяк // Соціальна відповідальність: підприємство – регіон – країна : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 грудня 2015 р. // Краматорськ, 2015. – С. 27-29.
 4. Бурдяк О. М. Розробка іміджу держави як складова антикризової політики / О. М. Бурдяк, О.В. Бурдяк // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конференції, 3-5 грудня 2015 р., м. Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 193-194.
 5. Бурдяк О.М. Нерівномірність розвитку кризових явищ у країнах ЦСЄ / О.М. Бурдяк // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі: Збірник наукових праць VIII-го міжнародного симпозіуму Україна-Туреччина 12-14 червня 2013 року / Відповідальний редактор Т.І Рибак. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 576 с.
 6. Бурдяк О.М. Інформаційна економіка як глобальна тенденція розвитку в умовах кризи / О.М. Бурдяк // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 лютого 2013 р.) / ред. кол.: С.О. Якубовський [та ін.]. – О.: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 202-203.
 7. Бурдяк О.М. Позитивні і негативні наслідки участі країн в процесах європейської інтеграції / О.М. Бурдяк // Національна консолідація в контексті європейської інтеграції: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 31 жовтня-1листопада 2013 р. – Івано-Франківськ, 2013. –С. 248-254.
 8. Бурдяк О.М. Вплив світової кризи на транскордонне співробітництво / О.М. Бурдяк // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (14-15 травня 2013 р., м. Луцьк): в 2 т./ [під заг. ред. Митко А.М.]. – Т.1. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – С. 221-228.
 9. Бурдяк О. М. Поєднання стратегічних зусиль бізнесу та держави у розвитку міжнародного туризму / О. М. Бурдяк, Г. О. Ворошилова // Туризм та зближення культур: V Міжн. наук.-практ. конф., 3 лист. 2011 р. Ч.1. – К., 2011. – С. 182-185.
 10. Бурдяк О.М. Удосконалення технології POS-реклами у маркетингу роздрібних торговельних підприємств / О.М. Бурдяк, А.В. Піта //ІV Всеукраїнська науково-практична конференція Реклама в Україні: Інтеграція теорії та практики., Київ, КНТЕУ. – грудень 2010 р.
 11. Бурдяк О.М. Якість послуг у готельному сервісі / О.М. Бурдяк, К.В. Тарадай // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 травня 2008 року. – Чернівці, 2008. – 496 с.
 12. Бурдяк О.М. Аромамаркетинг як елемент стратегії формування бренда міста / О.М. Бурдяк, О.Л. Житар // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 травня 2008 року. – Чернівці, 2008. – 496 с.

 

 

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?