Буднікевич Ірина Михайлівна

budnilevich_a
Посада: Завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку з 2006 року
Дата народження: 14 квітня 1965 року
Вчений ступінь: Доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Контактна інформація:
Телефон: +38 0372 559 882
Електронна пошта: i.budnikevich@chnu.edu.ua

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Новоселицька середня школа №1 (м.Новоселиця, Чернівецька обл.)
 • Диплом спеціаліста Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка праці», 1990 рік
 • Кандидат економічних наук, Інститут регіональних досліджень НАН України, 2002 рік. Тема: «Становлення регіонального ринку інновацій: теорія та практика (на прикладі Карпатського регіону)» Доступ до автореферату: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe
 • Доцент кафедри економічної теорії та менеджменту (2006 рік)
 • Doctor PhD з 2004 року
 • Докторантура Інституту регіональних досліджень НАН України, відділ (2010-2012 рр.)
 • Доктор економічних наук, Інститут регіональних досліджень НАН України, 2013 рік. Тема: «Формування системи маркетингу міста»
 • Професор кафедри маркетингу (2014 рік)

Наукові інтереси

 • Маркетинг територій: країни, регіонів, міста
 • Інвестиційна привабливість регіонів
 • Регіональна економіка
 • Інноваційний менеджмент та маркетинг
 • Логістика, логістичний менеджмент, регіональна та міська логістика
 • Особливості маркетингу у різних сферах та галузях економіки
 • Торгівельні мережі
 • Кластери та кластерні технології

Лекційні курси та практична підготовка студентів:

 • Маркетингові дослідження
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Логістика
 • Поведінка споживачів
 • Регіональний маркетинг
 • Територіальний маркетинг
 • Інноваційний маркетинг та менеджмент

Участь у грантах

 • Проект транскордонного співробітництва «Розвиток подієвого туризму на Буковині» в межах Спільної Операційної Програми «Румунія-Україна-Республіка
 • Проект ТАСIS «Спільна культурна спадщина»
 • Грантовий проект «Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області»,
 • Проект «Розробка бренду м. Чернівців»

Інша професійна діяльність

 • Керівник дисертацій в аспірантурі за спеціальністю 00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Під керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.
 • Член спецрад із захисту кандидатських дисертацій
 • Керівник магістерських програм «Маркетинговий менеджмент», «Управління інноваційною діяльністю»
 • Голова Чернівецької обласної спілки маркетологів «Буковинська спілка маркетологів» (більше 150 членів)
 • Член редакційної колегії «Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія Економіка»
 • Член обласної регіональної комісії по ДФРР Чернівецької ОДА (комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку)
 • Член комісії з відбору бізнес-планів у рамках грантового проекту «Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області»,
 • З 2007 р. здійснює консультування громадських організацій, органів місцевої ради, промислових та торговельних підприємств
 • Лектор Чернівецького регіонального Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (Інноваційна діяльність, Інвестиційна привабливість регіонів)
 • Член робочої групи з розробки Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року Чернівецької ОДА

Хобі та захопленнялен

Подорожі, література (на відпочинку 1 «дурненька» книжечка в день для прочистки мізків), життя яке воно є

Нагороди:

 • Почесна грамота Чернівецької міської ради з нагоди 40-річчя економічного факультету ЧНУ (2011 р.)
 • Почесна грамота Чернівецької обласної ради (2015 р.)
 • Грамота Міністерства освіти і науки України науковому керівнику студента-переможця Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу
 • Медаль Чернівецької міської ради “На славу Чернівців”

Плани:

 • Мати гідну зарплату для відновлення самоповаги, заняття наукою, улюбленими справами та проведення часу з сім’єю;
 • зберегти сили для супротиву та сприйняття адекватних інновацій в освіті та соціальній сфері;
 • грант на Навчальну лабораторію територіального маркетингу, реклами і дизайну;
 • обладнати спеціалізовану аудиторію з маркетингу та логістики;
 • грант на проведення науково-прикладних досліджень щодо застосування та впровадження маркетингу в діяльності вищих навчальних закладів;
 • розробити сучасний формат студентських науково-практичних конференцій з маркетингу на базі ЧНУ (за участю інших ВНЗ);
 • організувати активну взаємодію кафедри маркетингу з маркетологами-випускниками ЧНУ та активізувати роботу Асоціації випускників «ЧНУшник»;
 • підготувати другий том підручника «Маркетинг у сферах та галузях економіки» (освітній маркетинг, аграрний маркетинг, будівельний маркетинг, фармацевтичний маркетинг, маркетинг санаторно-курортних послуг, маркетинг індустрії розваг, маркетинг на ринку юридичних послуг, маркетинг на ринку готельних послуг, фінансовий маркетинг);
 • розробити і запропонувати адміністрації м. Чернівці нові технології, методи, інструменти та механізми управління конкурентними позиціями міста;
 • провести цикл лекцій з територіального маркетингу, брендингу та реклами для органів місцевого самоуправління;
 • створити на економічному факультеті ЧНУ прототип інноваційних структур.

 

Основні публікації (загальна кількість – 150)

Монографії

 1. Регіональні ринки юридичних послуг. Монографія./ Ірина Буднікевич, Олеся Хохуляк. – Одеса. Фенікс, 2015. – 370 с.
 2. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С. Кравців – Львів, 2013. – Том 5. Малі міста / відп. ред. Л.Т. Шевчук. – 2013. – 284 с. (Серія “Проблеми регіонального розвитку”) (Маркетингове забезпечення соціально-економічного розвитку малих міст – С. .92-112.
 3. Буднікевич Ірина Муніципальний маркетинг: теорія, методологія, практика / Ірина Буднікевич. ІРД НАН України – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 645 с. https://www.academia.edu/36441395/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
 4. Маркетингові підходи при формуванні конкурентноспроможності регіону : монографія (Теоретичні та практичні аспекти муніципального маркетингу як філософії територіального управління)/ за ред. І. Буднікевич; О. Баранник, І. Буднікевич, Є. Венгер та ін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 432 с.
 5. Транскордонне співробітництво : монографія (Напрямки розвитку регіональної логістичної системи міста Чернівців у транскордонній взаємодії України та Румунії) / за ред. І.М. Школи, О.В. Бабінської. – Чернівці: Прут, 2012. – 456 с.
 6. Трансформація економіки України у глобальному економічному середовищі : монографія (Особливості формування інноваційної моделі людського потенціалу України) / за ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці : Рута, 2006. – 272 с.
 7. Буднікевич І.М. Становлення регіонального ринку інновацій в Україні / І.М. Буднікевич, І.М. Школа. – Чернівці : Зелена Буковина, 2002. – 200 с.
 8. Становлення ринкового механізму в Україні: теорія та практика : монографія (Інноваційні імперативи економічного розвитку України: державний та регіональний аспект) / за ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці : Рута 2003. – 216 с.

 

СТАТТІ

 1. Budnikevich Iryna, Kolomytseva Olena, Rohozian Yuliia, Krupenna Inga, Zablodska Daria Positioning of the Amalgamated Territorial Communities of Ukraine through the Sustainable Development in the Conditions of Military Actions. Problemy ekorozwoju – problems of sustainable development. 2021. 16(1). Р.103-112    https://ekorozwoj.pollub.pl/index.php/number-1612021/positioning-of-the-amalgamated-territorial-communities-of-ukraine-through-the-sustainable-development-in-the-conditions-of-military-actions/ Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220162764 Web of Science:  https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=F5aIRu1ijVGXQll4gaq&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A00059299470001
 2. Budnikevych, I., & Honchar, V. (2020). REGULATORY MECHANISMS OF UKRAINIAN PHARMACEUTICAL MARKET COMPETITIVENESS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION. Three Seas Economic Journal, 1(3), 1-8. https://doi.org/10.30525/2661-5150/2020-3-1
 3. Буднікевич І. M., Гончар В. І. Адаптивні механізми регулювання фармацевтичного ринку національної економіки в умовах надзвичайних ситуацій. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 19–25. DOI: 32702/2306-6814.2020.24.19
 4. Буднікевич І.М. Інноваційний потенціал трансформації економіки регіону на засадах партнерства та взаємодії / І.М.Буднікевич, Н.В.Романюк // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Економіка. – Вип.829. – Чернівці : ЧНУ, 2020. – С.57-63.
 5. Буднікевич І.М., Баранюк Д.С., Крупенна І.А. Загрози та можливості розвитку туристичних дестинацій в сучасних умовах: маркетинговий аспект. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. – №5. – С.42-49
 6. Буднікевич І.М. Особливості комунікацій в маркетингу малих підприємств ресторанного бізнесу / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, А.А.Костинян / Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 58. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – C.68-75  Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/213424/213498 DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.58.2020.213424
 7. Буднікевич І.М., Гавриш І.І. МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ПРИВАБЛИВОСТЕЙ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (НА ПРИКЛАДІ ОТГ БУКОВИНИ) // ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля. 2020. № 6 (262). DOI: https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-262-6-13-19  С.13-19. URL: http://visnik.snu.edu.ua/index.php/VisnikSNU/article/download/383/360 
 8. Буднікевич І.М., Гавриш І.І., Мельник А.С. Маркетингові стратегії лояльності та інструменти їх реалізації // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Економіка. – Вип.825. – Чернівці : ЧНУ, 2020. – С.27-33.
 9. Буднікевич І. М., Благун І. І., Крупенна І. А., Бокучава В. Б. Напрямки застосування маркетингових інновацій у комунікаційній політиці готельних закладів. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 266–277.
  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-266-277 https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_8_0_266_277
 10. Буднікевич І.М., Черданцева І.Г., Крупенна І.А. Інноваційні інструменти маркетингових досліджень в маркетинговій товарній та комунікаційній політиці торговельних закладів. Економіка та право. 2020. № 2(57). С. 64-76. URL: http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/986
 11. Буднікевич І.М. Сучасні тенденції розвитку маркетингу санаторно-курортних закладів / І.М.Буднікевич, Н.К.Ватаманюк, О.В.Коломицева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – № 5. – 2019. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т. С. 37-41 http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2019/VKNU-ES-2019-N5.pdf
 12. Буднікевич І.М.  Проекти міжрегіональної співпраці в компенсаційних стратегіях розвитку регіонів / Ірина Михайлівна Буднікевич, Ірина Іванівна Гавриш, Інга Анатоліївна Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 52. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – C.5-11  Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/160483
 13. Буднікевич І.М. Маркетинговий підхід до побудови мережевих моделей на регіональному ринку знань/ І.М.Буднікевич, Н.В.Романюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 54. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – C.52-59  Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/178527
 14. Буднікевич І.М.. Методика розробки стратегій розвитку міжрегіонального співробітництва / І.А.Крупенна, І.І.Гавриш // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 804. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2019. – С.27-33
 15. Буднікевич І.М.. Аналіз споживчих настроїв на продовольчому ринку України у 2016-2019 рр. / І. М. Буднікевич, І.Г.Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 820. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2019. – С.55-63.
 16. Буднікевич І.М. Event-маркетинг в програмах просування привабливості індустрії гостинності регіону / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш, І.А. Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – 2018. – Вип. 48, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. Електронна версія: ven.chdtu.edu.ua, http:// zbirecon.com/
 17. Буднікевич І.М. Інвестиційна привабливість сучасних форм організації економіки регіону / І.М.Буднікевич, І.І.Гавриш // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 797. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – С.17-25. – 78 с.
 18. Буднікевич І.М. Інструменти підвищення привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону / І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна / Ефективна економіка. – 2018. –№ 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1 &z=6568
 19. Буднікевич І Напрямки розвитку регіональної логістичної системи у транскордонній взаємодії України та Румунії / І. М. Буднікевич, І. А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 802. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – С.107-113. .
 20. Буднікевич І.М. Маркетингові інструменти формування та розвитку привабливості територій для цільової аудиторії «населення» / І. М. Буднікевич, І.Гавриш // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 50. – Черкаси : ЧДТУ, 2018.
 21. Будникевич И.М., Черданцева И.Г. Методика определения целевых сегментов в маркетинге города на примере Г. Черновцов. Маркетинговые исследования. 2018.
 22. Буднікевич І.М. Ціновий імідж міста та регіону в партнерській концепції територіального маркетингу / І. М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 802. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – С.114-122.
 23. Буднікевич І.М. Інструменти формування та реалізації потенціалу регіону: маркетинговий та іміджевий підхід / І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна / Ефективна економіка.  – 2018. – №10 http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=6865
 24. Буднікевич І. Напрямки застосування маркетингових інструментів та технологій у підвищенні конкурентоспроможності регіону та регіональних ринків / Ірина Буднікевич, Наталія Ютиш, Наталія Тафій // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – 2017. – № 1 (147). – С. 17-25. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2017_1_4
 25. Буднікевич І. М. Суб’єкти та цільові аудиторії в системі маркетингу міста / І. М.Буднікевич,  С. Ф.Закосович // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 45, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 5-12. – 101 c
 26. Буднікевич І.М. Нові послуги в системі маркетингу готельних підприємств: практика впровадження, адаптації та модифікації /І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, І.І. Гавриш // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ: – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. ІІІ (67). Економічні науки. – С.101-116. Режим доступу: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v3/NV-2017-v3_10.pdf
 27. Буднікевич І.М. Маркетингові дослідження як основа ефективної реалізації територіальних програм розвитку подієвого туризму / І.Буднікевич // Економічний форум. – 2016. – №1. –  59-69. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_1_11
 28. Буднікевич І.М. Аналіз окремих напрямків інвестицій як чинників капіталізації регіону / І.М.Буднікевич, Є.І.Венгер // // Економічний форум. – 2016. – №2. –  109-116. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_2_18
 29. Буднікевич І.М. Формування конкурентних стратегій розвитку підприємств роздрібної торгівлі в інституціональному середовищі / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Схід. – 2016. –№5 – С.5-10. Режим доступу: http://skhid.com.ua/article/view/82904
 30. Буднікевич І.М. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості територій / І.М. Буднікевич, Гавриш І.І. // Регіональна економіка. – 2016. – № 3. С. 180. С.76-85. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_3_12
 31. Буднікевич І.М. Сегментація в маркетингу сільських та міських територій як основа позиціонування територіального продукту / І.М. Буднікевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів: 2016. – № 6 (122). – С. 13-18.
 32. Буднікевич І. М. Ідентифікація та групування маркетингових стратегій виробників швейної продукції України / І.М.Буднікевич, О.А. Баранник // Молодий вчений. – 2015. – № 2. С. 974-977. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/6-2_17_2015.pdf 
 33. Буднікевич І.М. Особливості розвитку теорії маркетингового комплексу / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 730-731. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 56-59.
 34. Буднікевич І.М. Напрямки дослідження чинників мікросередовища при формуванні стратегій розвитку сучасного міста / І.М. Буднікевич, Л.Т. Шевчук, І.А. Крупенна // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2015 – №3 (28). – С. 128-136.
 35. Буднікевич І.М. Концепція розвитку ринку юридичних послуг Чернівецької області / І.М. Буднікевич, О.О. Хохуляк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 78-82.
 36. Буднікевич І.М. Основні тенденції розвитку продовольчого ринку як чинники стратегічної поведінки підприємств споживчої кооперації регіону / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, Н.Г. Тафій // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 72-77.
 37. Буднікевич І.М. Регіональний продовольчий ринок в кризовий період: аналіз споживчої поведінки / І.М. Буднікевич, І.М. Черданцева, А.Я. Клипач // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 130-136.
 38. Буднікевич І.М. Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування / І.Буднікевич, І. Черданцева // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 216-223.
 39. Буднікевич І.М. Маркетингове планування на підприємстві в умовах економічної кризи / І.М. Буднікевич // Формування ринкових відносин  в Україні. Збірник наукових праць. Вип. 9 (172). – 2015. –С. 88-90.
 40. Буднікевич І.М. Методологія маркетингу міста: регіонально-економічні аспекти / І.М. Буднікевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. 1 (53). Економічні науки. – С. 90-100 Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2014_1_13
 41. Буднікевич І.М. Формування конкурентних переваг ВНЗ: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич, Н.В. Романюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 681. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 108-114.
 42. Буднікевич І.М. Застосування стратегічних підходів як інновація діяльності суб’єктів регіонального ринку юридичних послуг / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 102-107.
 43. Буднікевич І.М. Вплив соціально-економічних чинників на розвиток регіональних торговельних мереж / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 58-61.
 44. Буднікевич І.М. Узгодження організаційної культури та напрямів стратегічного розвитку вищого навчального закладу: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, Н.В. Романюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 52-57.
 45. Буднікевич І.М. Формування конкурентних переваг міста на основі новітніх чинників: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 27. – Чернівці. Технодрук. 2014. – С. 351-361.
 46. Буднікевич І.М. Проблеми і перспективи розвитку малого підприємництва в рамках реалізації кластерних ініціатив регіону / І.М. Буднікевич // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. –Черкаси:ЧДТУ, 2013. – Вип. 35. – Ч. ІІІ. – С. 26-29.
 47. Буднікевич І.М. Конкретизація елементів внутрішнього середовища міста та підходи до їх оцінки з погляду територіального маркетингу / І.М. Буднікевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону: [зб. наук, пр. ] / НАН України. Ін-т регіональних дослі­джень; – Львів, 2013. – Вип. 2 (100). – 2013. С. 72-80. Вип. 4 (90). – С. 55-67.
 48. Буднікевич І.М. Роль специфічних елементів комплексу маркетингу у формуванні та реалізації сучасних концепцій розвитку міста / І.М. Буднікевич, І.М. Антохова // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». № 2. (122) – 2013. № 6(126). – С. 33-39
 49. Буднікевич І.М. Міжнародні чинники формування стратегій розвитку міста: можливості та загрози / І.М. Буднікевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І (49). Економічні науки. – С.79-86.
 50. Буднікевич І.М. Комунікаційна розмаїтість маркетингових програм просування туристичної привабливості міст / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 237-243.
 51. Буднікевич І.М. Основні напрямки визначення суті маркетингу в некомерційній сфері / І.М. Буднікевич, М.М. Руденко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.123-128
 52. Буднікевич І.М. Управління якістю як технологія соціально-економічного розвитку міста: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 42. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Частина ІІ. С. 136-143.
 53. Буднікевич І.М. Роль торговельних мереж у становленні сучасної концепції соціально відповідального територіального маркетингу / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Менеджер: вісник Донецького державного університету управління : наук. журн. / Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк: ДонДУУ, 3 (65) 2013. – С. 20-27.
 54. Буднікевич І.М. Використання технології PEST-аналізу при формуванні стратегій розвитку суб’єктів регіональних ринків (на прикладі ринку юридичних послуг) / І.М. Буднікевич, Н.Г. Тафій // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2013 (22). – №5. – С. 225-235.
 55. Буднікевич І.М. Формування стратегій муніципального розвитку: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб-к. наук. праць. – Вип. 592. (Економіка). – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.21-29.
 56. Буднікевич І.М. Дослідження соціально-демографічних чинників макро-середовища міста / І.М. Буднікевич, Н.В. Філіпчук // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. – С. 123-127.
 57. Буднікевич І.М. Вплив науково-технічних чинників маркетингового середовища на формування стратегій розвитку міста / І.М. Буднікевич // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 19-25.
 58. Буднікевич І.М. Напрямки застосування інтерактивних засобів при просуванні міста Чернівців / І.М.Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб-к. наук. праць. – Вип. 596. (Економіка). – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 21-29. Вип. 610-611. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 18-24.
 59. Буднікевич І.М. Організаційно-економічні аспекти впровадження програми формування системи муніципального маркетингу в місті Чернівцях / І.М.Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб-к. наук. праць. – Вип. 623-626. (Економіка). – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 3-11.
 60. Буднікевич І.М. Будівельний кластер як рушійна сила розвитку регіону / І.М. Буднікевич // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Частина ІІІ. – С. 155-158.
 61. Буднікевич І.М. Маркетинг міста: нормативно-правові аспекти формування / І.М. Буднікевич, Н.В. Філіпчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. ІV (44). Економічні науки. – С.388-395.
 62. Буднікевич І.М. Суть і роль муніципального маркетингу у соціально-економічному розвитку міста / Буднікевич І.М. // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. У 2-х частинах. Частина 2. – Вип.28. – Частина 2. – К.: ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 2012. – С.107-111
 63. Буднікевич І.М. Фактори формування якості життя міського населення / І.М. Буднікевич, Н.В. Філіпчук // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». №1. – 2011. С.–186-190.
 64. Буднікевич І.М. Соціально-етична концепція муніципального маркетингу як  філософія муніципального управління / І.М. Буднікевич, Л.Т. Шевчук // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. № 1. – 2011. – С.242-249.
 65. Буднікевич І.М. Трансформація управлінської функції в системі муніципального маркетингу / І.М. Буднікевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки № 2. Том 2(174). – Хмельницький, 2011. – С. 14-18.
 66. Буднікевич І.М. Становлення ситуативних концепцій муніципального маркетингу в Україні / І.М. Буднікевич // Вчені записки Університету «КРОК». – Вип. 26. Т. 2. – К., – 2011. – С 22-28.
 67. Буднікевич І.М. Перспективи використання інструментів холістичного маркетингу в міських програмах стійкого розвитку / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка. Економіка і регіон № 30-С. – ПолтНТУ, 2011. – С.119-126.
 68. Буднікевич І.М. Мультиатрибутивна модель муніципального продукту як основа прийняття рішень в системі муніципального управління / І.М. Буднікевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці – Луцьк: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип.ІІ (42) Ч. 2. Т. 2 Економічні науки. – С. 241-248.
 69. Буднікевич І.М. Технологія маркетингових досліджень у муніципальному маркетингу / І.М. Буднікевич // Економіка. Управління. Інновації. Електронне фахове видання. Серія економічні науки. – 2011. – № 2(6) – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ eui/2011_2/11bimymm.pdf
 70. Буднікевич І.М. Концепція муніципального маркетингу: передумови формування та легітимність використання в Україні. / І.М. Буднікевич // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.06. – С. 124-134.
 71. Буднікевич І.М. Територіальна організація виробництва регіону: аналіз та оптимізація / І.М. Буднікевич, Є.І. Венгер // Науковий вісник НЛТУ України: Зб-к. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 190-196. – 0,35 др. арк..
 72. Буднікевич І.М. Напрямки використання інструментів класичної концепції муніципального маркетингу в забезпеченні конкурентноспроможності міста / І.М. Буднікевич // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №3. – Т.2. – С. 41-49.
 73. Буднікевич І.М. Стратегічні моделі розвитку міста в контексті цільової орієнтації концепцій муніципального маркетингу / І.М. Буднікевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. IV (44). Економічні науки. – С. 292-300.
 74. Буднікевич І.М. Роль концепції партнерського маркетингу в забезпеченні сталого розвитку міста / І. Буднікевич // Регіональна економіка. – 2011. – №3. – С. 44-53.
 75. Буднікевич І.М. Цінова політика муніципального маркетингу як елемент конкурентноспроможності та іміджу міста / І.М. Буднікевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Малі міста регіону: діагностика соціально-економічного стану, посткризові завдання розвитку [зб-к. наук. праць] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 4 (90). – С. 55-67.
 76. Буднікевич І.М. Формування логістичного центру як напрямок підвищення конкурентоспроможності м. Чернівці  / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, С.М. Хімійчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІІІ (39). Економічні науки. –С. 180-190.
 77. Буднікевич І.М. Напрямки маркетингових – досліджень рекреаційно туристичної сфери Чернівецької області: стан та перспективи розвитку / І.М. Буднікевич, О.В. Кифяк // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. № 3. – 2010. – С.122-127.
 78. Буднікевич І.М. Принципи побудови маркетингової діяльності туристичних фірм регіону (на прикладі підприємств Чернівецької області) / І.М Буднікевич., І.Г. Черданцева // Регіональна економіка. – 2009. – №1. – С. 242-250.
 79. Буднікевич І.М. Теоретичні підходи до формування стадій розробки проблем якості життя в контексті глобалізації / І.М. Буднікевич, Н.В. Парфенова // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В. Чорновола. – Луцьк: Волинський інститут економіки та менеджменту ЦІЗРВД, 2009. – № 6. С. 250-255.
 80. Буднікевич І.М. Формування контурів комплексу муніципального маркетингу м. Чернівці / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 494. (Економіка). – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 125-132.
 81. Буднікевич І.М. Напрямки використання маркетингового підходу у забезпеченні розвитку регіону / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Чернівці: Книги – ХХІ, – Вип.1. Економічні науки. – С. 90-98.
 82. Буднікевич І.М. Ринок послуг індустрії гостинності як інститут економічних відносин / І.М. Буднікевич, О.А. Баранник // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 368-369. (Економіка). – Чернівці: Рута, 2008. – С. 96-101.
 83. Буднікевич І.М. Структура комплексу регіонального маркетингу / І.М. Буднікевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки № 6. Том 3(124). – Хмельницький, 2008. – С. 14-17.
 84. Буднікевич І.М. Регіональні аспекти управління якістю життя / І.М. Буднікевич, Н.В Парфенова. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 328-329.  (Економіка). – Чернівці: Рута, 2007. – С. 104-110.
 85. Буднікевич І.М. Маркетинговий підхід до формування стратегії конкурентоспроможності економіки Чернівецької області / І.М.  Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 366. (Економіка). – Чернівці: Рута, 2007. – С. 67-70.
 86. Буднікевич І.М. Застосування маркетингових концепцій на підприємствах будівельного комплексу регіону / І.М. Буднікевич, М.В. Кирилюк. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.281. (Економіка). – Чернівці: Рута, 2006. – С.107-111.
 87. Буднікевич І.М. Специфіка спільного підприємництва на фармацевтичному ринку України / І.М. Буднікевич, К.В. Ващенко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: Ант Лтд, 2006. – Вип. І. Економічні науки. – С. 47-55.
 88. Буднікевич І.М. Кадрові обмеження стратегічного розвитку Чернівецької області / І.М. Буднікевич, І.А Нємцева // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: Ант Лтд, 2005. –  Вип. ІІ. Економічні науки – С. 50-63.
 89. Буднікевич І.М. Інноваційна культура в процесах формування людського потенціалу України / І.М. Буднікевич, І.А Нємцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 233. (Економіка). –2005. – С. 66-71.
 90. Буднікевич І.М. Роль трудового потенціалу в реалізації інноваційної конкурентної поведінки підприємницьких структур регіону / І.М. Буднікевич // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2005. – № 10, С. 140-148.
 91. Буднікевич І.М. Регіональні інтелектуальні ресурси як чинник інноваційного розвитку / І.М. Буднікевич, І.М. Антохова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці: АНТ Лтд, 2004. – Вип. І., Економічні науки. Ч. 2. – С. 243-248.
 92. Буднікевич І.М. Місце харчової промисловості в інноваційних пріоритетах України та Чернівецької області / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 205.  (Економіка). – Чернівці: Рута, 2004, – С.85-89.
 93. Буднікевич І.М. Система інноваційного менеджменту як чинник реалізації стратегії розвитку України / І.М. Буднікевич, Т.В. Борденюк, І.А. Нємцева // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: – Чернівці:  Ант Лтд, 2003. – Вип. ІІІ. Економічні науки – С. 283-291.
 94. Буднікевич І.М. Бізнес-інкубатори в системі інноваційного розвитку України / І.М Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: «Ант Лтд», 2002 – Вип. ІІІ. Економічні науки. – С. 142-149.
 95. Буднікевич І.М. Кон’юнктурне дослідження ринку інновацій України / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 162 (Економіка). – Чернівці: Рута, 2002. – С. 60-66.
 96. Буднікевич І.М. Моніторинг інноваційної діяльності промислових підприємств регіону / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького державного університету: Збірник наук. праць. Вип. 113 (Економіка). – Чернівці, 2001. – С. 82-88.
 97. Буднікевич І.М. Товарний розріз ринку інновацій як основа системи впорядкування / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Випуск 1. – Чернівці, 2001 – С. 134-140.
 98. Буднікевич І.М. Наукова складова інноваційного потенціалу регіону / І.М. Буднікевич, Т.Є. Корнієнко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Випуск 2. – Чернівці, 2001 – С. 102-107.
 99. Буднікевич І.М. Інноваційні структури як резерв вирівнювання інноваційного потенціалу регіонів (на прикладі Чернівецької області) / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: «Ант Лтд», 2001 – Вип. ІV. Економічні науки. – С. 137-146.
 100. Буднікевич І.М. Ринок інновацій: структура та товарний розріз / І.М. Буднікевич // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна науково-технічна політика: інноваційний розвиток та інформаційний простір. Випуск 16. НАН України Інституту регіональних досліджень. – Львів, 2000. – С. 290-298.
 101. Буднікевич І.М. Управління інноваційними процесами як елемент практичної реалізації менеджменту інновацій / І.М. Буднікевич // Регіональні перспективи. – 2000. № 2-3 (9-10). С. 60-62.
 102. Буднікевич І.М. До питання формування ринку інновацій в Україні / І.М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького державного університету: Збірник наук. праць. Вип. 54 (Економіка). – Чернівці, 1999. – С. 57-61.
 103. Буднікевич І.М. Ринок інновацій: предмет та структура / І.М. Буднікевич // Вісник технологічного університету Поділля: Науковий журнал № 5, ч. 1: Економічні науки. – Хмельницький, 1999. – С. 69-72.
 104. Буднікевич І.М. Інноваційний процес як складова розвитку підприємництва в Україні / І.М. Буднікевич // Економічні проблеми переходу України до ринкової економіки. Збірник праць викладачів кафедри. – Чернівці, 1997.
 105. Буднікевич І.М. Сучасна політика інвестування науки: механізм та інфраструктура / І.М. Буднікевич // Інвестиційна діяльність в Україні. Наукові доповіді Міжнародної науково-практичної конференції. –  Чернівці, 1997.

 

ІНОЗЕМНІ

 1. Budnikevich Iryna, Kolomytseva Olena, Rohozian Yuliia, Krupenna Inga, Zablodska Daria Positioning of the Amalgamated Territorial Communities of Ukraine through the Sustainable Development in the Conditions of Military Actions. Problemy ekorozwoju – problems of sustainable development. 2021. 16(1). Р.103-112
 2. Budnikevich I., Gavrysh I. Modern marketing concepts as the basis for formation and increase of the attractiveness of cities and territories / I. Budnikevich, I. Gavrysh // Baltic Journal of Economic Studies 2017, vol 3, № 1, р. 11-18. P. 116. https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24784450&org=Baltic%20Journal%20of%20Economic%20Studies,p24784450,6.html
 3. Budnikevych, I., & Honchar, V. (2020). REGULATORY MECHANISMS OF UKRAINIAN PHARMACEUTICAL MARKET COMPETITIVENESS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION. Three Seas Economic Journal, 1(3), 1-8. https://doi.org/10.30525/2661-5150/2020-3-1
 4. Budnikevych І., Gavrysh I., Tatarchuk Т. Implementation of partnership marketing concept in corss-border cooprration programs of Bukovyna cross-border area // Ecoforum. – Volume 6, Issue 2(11), 2017] [Електронний ресурс] / Iryna Budnikevych, Tetyana Tatarchuk, Iryna Gavrysh.// Режим доступу http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/600
 5. Budnikevich, I., Babuch ,I. The modern concepts of urban development: marketing approach (Сучасні концепції розвитку міста: маркетинговий підхід /I. Budnikevych, I. Babuch // Quarterly Electronic Journal «Caucasian Economic Triangle» 1. (Науково-аналітичний журнал соціальних наук.”Кавказький економічний трикутник” 1. 2013. https://www.academia.edu/36467584/the_modern_concepts_of_urban_development_marketing_approach).
 6. Iryna Budnikevych, Tetyana Tatarchuk Trends of taking into account of international factors in marketing adaptational strategies of regional centres./ ECOFORUM, 2014, vol. 3, № 1. – Р. 28-32. http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/download/53/53
 7. Budnikevich, I.; Tatarchuk, T. Trends of taking into account of international factors in marketing adaptational strategies of regional centres. International Economic Conference, North America, oct. 2013. Available at: http://conferinta.seap.usv.ro/index.php/iec/11/paper/view/66
 8. Iryna Budnikevych, Tetyana Tatarchuk City marketing: technologies of partnership relations formation (Маркетинг міста: технології формування партнерських відносин) // Quarterly Electronic Journal «Caucasian Economic Triangle». – 2012. – №4. https://www.academia.edu/36467596/City_Marketing_Technologies_of_Partnership_Relations_formation?sm=b
 9. Budnikevich I. The Role Of Clusters In The Regional Crisis Programs. Regions Of Romania And Ukraine (Роль кластерів в антикризових регіональних програмах (на прикладі регіонів Румунії та України)) / I. Budnikevich // Review of General Management. 2010, Volume 11, Issue 1. – P. 86-90.
 10. Budnikevych I. Role of factor impacts on inhancement of innovative activity of venture fonds. / Irina Budnikevych, Nina Ilarionova // Proceedings of the «International innovation conference for cooperation and development», Pecs, Hungary. – 2008. – P.19-24. – 0,36 д.а.

 

Тези доповідей та матеріали науково-практичних конференцій:

 1. Буднікевич І.М., Романюк Н.В. ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ПРОЦЕСАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ МЕРЕЖІ // Маркетинг: виклики та рішення: матеріали міжнар. наук-практ. конференції (21-23 квітня 2021 року, м.Одеса). Одеса. ОНЕУ, 2021.  
 2. Буднікевич І. М., Гончар В. І. Захисні механізми державного регулювання фармацевтичного ринку України в умовах поширення COVID-19. Міждисциплінарні наукові дослідження: особливості та тенденції : матеріали Міжнар. наук. конф. (4 грудня 2020 р., м. Чернігів). Чернігів : МЦНД, 2020. С. 42–44. 
 3. Буднікевич І.М, Бастраков Д. А., Ютиш Н.В. Н. МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ У FASHION-ІНДУСТРІЇ // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доп. ХV міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 26–28 листоп. 2020 р.). – Хмельницький :ХНУ, 2020. – 194 с.
 4. Буднікевич І.М., Баранюк Д. С., Бастраков Д.А. Досвід країн з просування туристичних дестинацій на ринок Китаю // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 202 с. http://mmix.cv.ua/mizhnarodna-diyalnist/materialy-naukovo-praktychna-konferentsiyi-transformatsiya-systemy-mizhnarodnyh-natsionalnyh-ta-lokalnyh-rynkiv
 5. Буднікевич І. Напрямки реалізації технологій маркетингу дестинацій на прикладі резиденції митрополитів Буковини і Далмації у Чернівцях/ І.М.Буднікевич, Д.С. Баранюк // Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку : [Електронне видання] : Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. (Львів, 20 лютого 2020 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. − Львів : ЛІЕТ, 2020. – С.113-117.
 6. Буднікевич І. М. Основні напрямки розвитку маркетингу санаторно-курортних закладів / І.М.Буднікевич, Д.А.Бастраков, Н.К.Ватаманюк // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України [Текст] : тези доп. XIV міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 листоп. 2019 р. / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 228 с.
 7. Буднікевич І. М. Маркетингові інновації в концепціях просування привабливості територій / І.М. Буднікевич, І.Гавриш   // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в європейський науково-інноваційний простір». 4 – 5 жовтня 2018 року, м. Одеса.
 8. Буднікевич І. Маркетингові технології як інновація функціонування закладів вищої освіти України // І. Буднікевич, І. Крупенна, М.-Ц. Боднар // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції, 3-4 жовтня 2018 року, Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2018. С. 102-106. – 188 с.
 9. Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Гавриш І.І.Інструменти підвищення туристичної привабливості територіальних громад / Матеріали Науково-практичної конференції «Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки», 9- 10 листопада 2017 року, м. Чернівці
 10. Буднікевич І.М., Гавриш І.І. Напрямки регулювання міграційної привабливості регіонів / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш // Проблеми  та розвиток економічних систем в умовах глобальної  нестабільності. Матеріали IV Всеукраїнської  науково-практичної  конференції з  міжнародною участю (м. Миколаїв,  13-14  жовтня  2017 р.). –  Миколаїв:  ММІРЛ  ВНЗ «Університет  «Україна», 2017. – С. 6-10. – 120 с.
 11. Буднікевич І.М. Застосування маркетингових інструментів в реалізації стратегічної моделі розвитку «Комфортне міст». / І.М. Буднікевич // Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес. Матеріли міжнародної науково-практичної конференції, 19 квітня 2017 року. Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ФОП Гордієнко, 2017. – С. 18-21. – 98 с. (3 країни-учасниці: Україна, Польща, Канада, 85 учасників)
 12. Буднікевич І.М., Гавриш І.І.Маркетинговий підхід до формування та розвитку привабливості регіонів. / І.М. Буднікевич, І.І.  Гавриш // Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19 квітня 2017 року. Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ФОП Гордієнко, 2017. – С. 22-24. – 98 с. (3 країни-учасниці: Україна, Польща, Канада, 85 учасників)
 13. Буднікевич І.М., Крупенна І.А.Модель прийняття рішень щодо розміщення регіонального логістичного центру / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 квітня 2017 року. – Вінниця, ВНАУ, 2017. С 133-136. – 165 с. (3 країни-учасниці: Україна, Республіка Білорусь, Республіка Молдова, 70 учасників)
 14. Будникевич І.М. Влияние глобализации и интернационализации на формирование организационной культуры вуза. / И.М. Будникевич, И.А. Крупенна// Перспективы развития высшей школы. Материалы Х Международной науч.-метод. конф. – Гродно: ГГАУ, 2017. С. 96-99. – 438 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/2017_sbornik_x_mezhdunarodnoj_nauchno-metodicheskoj_konferencii_perspektivy_razvitija_vysshej_shkoly.pdf
 15. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості Чернівецької області / Ірина Буднікевич,Ірина Гавриш, Інга Крупенна // Міжнародна науково-практична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР ЕКОНОМІЧНОГО ПОСТУПУ РЕГІОНУ».  26-27 травня 2016 року м. Чернівці.
 16. Розподільча система міста: маркетинговий підхід / І. Буднікевич, І.Крупенна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи»
 17. Муніципальний маркетинг як інноваційна технологія управління територіями / І.М.Буднікевич // Управління інноваційним розвитком територій : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпропетровськ, 30 жовт. – 30 листоп. 2015 р. / за заг. ред. Ю. П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 192 с..   http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/mup_konf_2015/pdf/65.pdf
 18. Формування конкурентних переваг міста на основі новітніх чинників: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич // Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації. Матеріали ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю БДФЕУ 15 жовтня, м. Чернівці. – Чернівці. Технодрук. 2014. – С. 23-27.
 19. Буднікевич І.М. Імідж міста Чернівці в маркетинговому підході до його розвитку / І.М. Буднікевич // Город. Культура. Цивилизация. Материалы ІІІ Международной научно-теоретической Интернет-конференции. Апрель-май 2013 г. Харьков – 2013. – С. 158-159.
 20. Буднікевич І.М. Варіанти можливих підходів до організації системи маркетингу міста» / І.М. Буднікевич // Менеджмент міського та регіонального розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 28-29 березня. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С. 142-143.
 21. Буднікевич І.М. Розвиток регіональної логістичної системи міста Чернівців як елемент активізації транскордонної взаємодії України та Румунії» / І.М. Буднікевич // Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці 26-27 вересня 2013 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 69-71.
 22. Буднікевич І.М. Модель управління динамічною системою розвитку міста / І.М. Буднікевич, Р.Р. Білоскурський // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 14-17 травня 2013 року. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 27-29.
 23. Стійкість бюджету муніципального утворення: сутність та чинники формування / І.М. Буднікевич, І.Б. Бабух // Стратегічний розвиток національної економіки, регіонів і підприємств: Т 2. Регіон у системі пріоритетів стратегічного економічного розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-17 листопада 2012 року, м. Донецьк. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – С. 12-16.
 24. Буднікевич І.М. Регіоналізація як тенденція сучасних стратегічних територіальних процесів / І.М. Буднікевич, О.Я. Пітик // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи», м. Житомир, 26-27 квітня 2012 р. – Житомир, 2012. – С. 234-240
 25. Буднікевич І.М. Особливості формування теорії муніципального маркетингу в Україні / І.М. Буднікевич // Матеріали ХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку», м. Чернівці, 5-7 жовтня 2012 р. – Чернівці, 2012. – С. 7-10.
 26. Буднікевич І.М. Партнерство як сучасна тенденція еволюції концепції муніципального маркетингу / Andrzej Szromnik, Буднікевич Ірина // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку. Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 5-6 жовтня 2012 року. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 200-203.
 27. Буднікевич І.М. Роль концепцій муніципального маркетингу в розвитку технологій управління українськими містами / І.М. Буднікевич // Державне управління та місцеве самоврядування. Тези ХІ Міжнародного наукового конгресу, 24 березня 2011 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С.76-77.
 28. Буднікевич І. Маркетингові технології формування партнерських відносин між містами / І. Буднікевич, Т. Татарчук // Формування мереж прикордонного співробітництва України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 12-13 травня 2011 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – С. 30-33.
 29. Буднікевич І. Визначення суб’єктів та об’єктів маркетингу в системі муніципального управління / І. Буднікевич, І. Черданцева // Управлінські інновації: теорія та практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 10-12 травня 2011 р. – Тернопіль, 2011. – С. 265-267.
 30. Буднікевич І.М. Маркетингові інструменти реалізації міських програм стійкого розвитку / І.М. Буднікевич // Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Полтава, 25-27 травня 2011 р. – Полтава: ПолНТУ, 2011. – С. 8-9..
 31. Суть класичної концепції муніципального маркетингу та її роль у підвищенні конкурентноспроможності міста / І.М. Буднікевич // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2011. – С. 26-29..
 32. Буднікевич І.М. Технологія маркетингових досліджень у муніципальному маркетингу / І.М. Буднікевич // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: проблеми та перспективи: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Житомир, 2-3 червня 2011 р. – Житомир, 2011. – С. 234-240.
 33. Буднікевич І.М. Концепція партнерського маркетингу як вихідна умова реалізації інноваційних моделей стратегічного розвитку міста / І.М. Буднікевич // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера: Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 14-15 жовтня 2011 р. – Чернівці, 2011. – С. 67-70.
 34. Буднікевич І.М. Промоційні аспекти транскордонного співробітництва / І.М. Буднікевич, Т.М.Татарчук // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2010. – С.134-135.
 35. Буднікевич І.М. Нормативно-правове забезпечення муніципального маркетингу / І.М. Буднікевич // Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования. Материалы VІІІ Международной науч.-практ. конф. – Донецк, 18-19 ноября 2010 г. – Донецк, 2010. – С. 44-47.
 36. Буднікевич І.М. Напрямки формування чинників конкурентноспроможності регіону / І.М. Буднікевич, І.Г.Черданцева / Генезис інституційної системи сучасної економіки України. Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 35-38.
 37. Буднікевич І.М. Маркетинг в малих інноваційних підприємствах / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Збірник тез Міжнародної науково практичної конференції ЧНУ – Чернівці: Рута, 2005. – С. 230-239.
 38. Буднікевич І.М. Особливості аналізу медіа-ринку м. Чернівці проведеного за допомогою сучасних методів маркетингових досліджень. / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, М.В. Кирилюк // Маркетинг в Україні. Матеріали 7-ї Міжнародної конференції. Київ, 24-25 листопада 2006 р. – Київ, 2006. – С. 36-41.
 39. Буднікевич І.М. Регіональна інноваційна політика: вихідні положення / І.М. Буднікевич, О. Білецька // Україна в глобальному середовищі: нові алгоритми управління економікою. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 183-188.
 40. Буднікевич І.М. Теоретичні основи формування мережі закладів інфраструктури ринку інновацій / І.М. Буднікевич // Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 4-6 квітня 2000 року. – Чернівці, 2000. – С. 28-34.
 41. Буднікевич І.М., Аврам Ю. Деякі аспекти соціального захисту малозабезпечених верств населення / І.М. Буднікевич, Ю. Аврам // Тези наукової конференції викладачів, співробітників та студентів ЧДУ,присвячена 120-річчю заснування ЧДУ. – Чернівці, 1994.
 42. Буднікевич І.М. Комплексність розвитку системи послуг / І.М. Буднікевич // Проблеми економічної політики у ВЕЗ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 1995.
 43. Буднікевич І.М. ВЕЗ як одна з форм організації НТП / І.М. Буднікевич // Наукові доповіді міжнародної науково практичної конференції “Організаційно-економічне забезпечення функціонування локальних (точкових) вільних економічних зон в Україні.” – Чернівці, 1996. – С.97-98.
 44. Сучасна політика інвестування науки: механізм та інфраструктура. // Наукові доповіді міжнародної науково практичної конференції “Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання.” Чернівці, 1997. – С.117-120
 45. Інноваційний процес як складова розвитку підприємництва в Україні // Реалізація системи економічних інтересів у ринковій економіці: Деякі питання економічних реформ в Україні. Зб. наукових праць. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С.91-96.
 46. Буднікевич І.М. Ринок інновацій, необхідність формування та об’єктивна характеристика / І.М. Буднікевич // Сучасна інноваційно-промислова політика України: інвестиційні пріоритети та інфраструктура. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. Т. 3. – Чернівці, – 1999. – С.56-57
 47. Буднікевич І.М. До питань реформування науково-технічної сфери / І.М. Буднікевич // Реструктуризація економіки та інвестиції в Україні. Матеріали та наукові доповіді Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 1998. – С. 143-146.

 

Участь в зарубіжних форумах, конференція, симпозіумах, науково-методичних стажуваннях

 1. Будникевич И. М., Черданцева И. М. Инструменты реализации концепции цифрового маркетинга торговыми предприятиями // Актуальные проблемы маркетинга XXI века : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21–22 марта 2019 г. / Институт бизнеса БГУ ; редкол.: Н. В. Чер- ченко, Н. Н. Бондаренко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Институт бизнеса БГУ, 2019. – 120 с.  – С.9-11. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/218507/1/Актуальные_проблемы_маркетинга.pdf
 2. Буднікевич І. М. Cтейкхолдерська привабливість регіонів / І. М.Буднікевич, І.І.Гавриш // Стратегії та політика розвитку територій : міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики : Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, 10-12 травня 2018 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С.35-37. – 156 с.
 3.  Budnikevich I. Evaluation of cross border cooperation programme as effective mechanism of promotion of border regions of Bukovina / Irina Budnikevych, Tetyana Tatarchuk Iryna Romaniuk (Оцінка програм транскордонного співробітництва як дієвого механізму просування прикордонного регіону Буковини) / Ірина Буднікевич, Тетяна Татарчук, Романюк Ірина) // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міднародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 ). – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с.
 4. Участь у роботі Європейського Економічного Форуму «У бік стійкої Європи. Стратегії майбутнього», Криниця Здруй (Польща)
 5. Маркетингові інструменти реалізації міських програм стійкого розвитку / І.М. Буднікевич // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы. Сборник трудов VІІ международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 18 октября 2013 г. Часть І, – Пинск: ПолесГУ, 2013. – С.20-23.
 6. Формування стратегії розвитку міста на основі використання маркетингових інструментів / І.М. Буднікевич // Национальная и региональная экономика, государственное и местное управление: проблемы, исследования, перспективы. Сборник научных статей 1-ой Международной научно-практической конференции. Выпуск. ООО «Лаборатория интеллекта». – Минск: «Энциклопедикс», 2013. – С. 198-203.
 7. Направления влияния современных коммуникаций на развитие муніципального маркетинга и формирование стратегий городов / И.М. Будникевич // Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании. Материалы ІІІ Межнародной научно-практической конфе-ренции 29-31 марта 2012 г., Минск. С.65-66

 

Статті у інших виданнях:

 1. Буднікевич І.М. Оцінка ефективності товароруху з використанням логістичних підходів в управлінні регіональною економікою / І.М. Буднікевич., І.Г. Черданцева // Чернівецький фінансово-юридичний інститут: Зб-к. наук. праць. Економічні науки. – Випуск 1. – Чернівці: Букрек, 2005. – С. 230-238. – 0,47 др.арк.
 2. Буднікевич І.М. Напрямки формування інноваційної стратегії підприємств Буковини / І.М. Буднікевич / Інноваційні процеси в Україні: види та вплив на ефективність функціонування підприємств: Збірка статей. – Чернівці: ЧКЕПК, 2008 – С. 6-15. – 0,4 др.арк.
 3. Буднікевич І.М. Критерії прийняття інвестиційних рішень щодо територіального розміщення торговельних мереж / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Таврійський економічний журнал. – 2010. – № 2. – С. 71-74. – 0,2 др.арк.

 

Навчально-методичні праці:

 1. Маркетинг для бакалаврів : робочий зошит / уклад. І. Буднікевич, В. Вардеанян, О. Кифяк, І. Крупенна, І. Черданцева, І. Бабух, О. Бурдяк, Є. Венгер, І. Зрибнєва; за ред. д.е.н., проф. І.М. Буднікевич. Вид. 2-ге, переробл. та доповн. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. 216 с.
 2. Збірник ситуаційних (кейсових) завдань з навчальних дисциплін «Інновації та інноваційна економіка», «Маркетинг інновацій», «Стратегічний маркетинг», «Digital-marketing», «Технології та новації». Навчальний посібник. / уклад. І.М. Буднікевич, В.А.Вардеванян, Є.І. Венгер, В.М. Запухляк, І.П.Зрибнєва, О.В.Кифяк, І.А. Крупенна, І.Г. Черданцева – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2021.- 200 с.
 3. Комерційна діяльність : практикум / І. М. Буднікевич, І. Б. Бабух, І. Г. Черданцева. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2019. 96 с.
 4. Маркетинг для бакалаврів : робочий зошит / І. Буднікевич, В. Вардеванян, О. Кифяк, І. Бабух та ін.; за ред. д.е.н., проф. І. М. Буднікевич. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2019. 208 с.
 5. Маркетинг для бакалаврів : навч. посібник / І. Буднікевич, В. Вардеванян, О. Кифяк, І. Бабух та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.М. Буднікевич. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2018. 396 с.
 6. Логістика. Логістичний менеджмент. Логістичний менеджмент в інноваційній діяльності: / Укл.: БаранникО.А., Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 76 с.
 7. Збірник ситуаційних (кейсових) завдань з навчальних дисциплін «Маркетинг інновацій», «Інноваційний менеджмент», «Товарна інноваційна політика», «Стратегічне управління інноваційним розвитком». Навчальний посібник. / уклад. І.М. Буднікевич, О.А. Баранник, Є.І. Венгер, В.М. Запухляк, О.В.Кифяк, І.А. Крупенна, М.М. Руденко, І.Г. Черданцева – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2014.- 168 с.
 8. Рекламний менеджмент та рекламний менеджмент в інноваційній діяльності: методичне забезпечення курсу / уклад.: Буднікевич І.М., Вардеванян В.А. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 60 с.
 9. Управління інноваційними проектами: навчально-методичний комплекс / уклад. Буднікевич І.М., Антошків О.Д. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 36 с.
 10. Маркетинг у галузях і сферах діяльності : навч. посіб. / За ред. Буднікевич І.М.  – К: «Центр учбової літератури», 2013. – 536 с.
 11. SWOT-аналіз у маркетингу: методика та практика / І.М. Буднікевич, О.А. Баранник, С.А. Кошкаров, І.А. Крупенна. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 88 с.
 12. Комерційна діяльність посередницьких організацій. Методичнее забезпечення курсу / Укл. І.М. Буднікевич, І.Б. Бабух // Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 40 с.
 13. Маркетинг територій. Програма курсу, практичні завдання, навчально-інформаційний матеріал / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна-Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.- 62 с.
 14. Товарна інноваційна політика. Навчально-методичний комплекс / І.М. Буднікевич, Є.І. Венгер – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 48 с.
 15. Маркетингові дослідження. Практикум / І.М. Буднікевич, О.Д. Антошків – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 76 с.
 16. Інноваційний менеджмент: навчально-методичний комплекс / уклад.: Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Бабух І.Б. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 76 с.
 17. Методичні рекомендації до написання випускної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «Маркетинг» (з оцінкою за шкалою ECTS) / укл.: Буднікевич І.М., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 16 с.
 18. Буднікевич І.М. Маркетинг. Частина 2. Галузевий маркетинг: навчально-методичний комплекс дисципліни / І.М. Буднікевич, І.А.Нємцева // – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т,  – 96 с.
 19. Буднікевич І.М. Маркетинг освіти / / І.М. Буднікевич, І.А.Нємцева – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 36 с.
 20. Буднікевич І.М. Основи дизайну: навчально-методичний комплекс / І.М. Буднікевич, Р.М. Гаврилюк // – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. –     36 с.
 21. Буднікевич І.М. Банківський маркетинг. Методичне забезпечення курсу / І.М.  Буднікевич, А.Я Клипач // – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 36 с.
 22. Буднікевич І.М. Переддипломна практика та дипломна робота з маркетингу з оцінкою за шкалою ESTS. / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Методичні вказівки – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 64 с.
 23. Буднікевич І.М. Маркетинг: навчально-методичний комплекс дисципліни (5 кредитів). Частина І / І.М. Буднікевич // – Чернівці: Рута, 2008. – 56 с.
 24. Буднікевич І.М. Магістерська робота з маркетингу. / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Методичні вказівки. – Чернівці: Рута, 2007. – 56 с.
 25. Буднікевич І.М. Дипломна робота з маркетингу. / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Методичні вказівки. – Чернівці: Рута, 2007. – 56 с.
 26. Буднікевич І.М. та ін. Економічна теорія: курс лекцій (для студентів неекономічних спеціальностей) / Відп. ред. проф. І.Ф. Комарницький – Чернівці, 2006. – 450 с.
 27. Буднікевич І.М. Макроекономіка: тести, ситуації, завдання. Навчальний посібник / І.М. Буднікевич // – Чернівці: Рута, 2005. – 178 с.
 28. Буднікевич І.М. Макроекономіка. Завдання до самостійного опрацювання курсу. /  І.М. Буднікевич.// – Чернівці: Рута, 2005. – 30 с.
 29. Буднікевич І.М. Організація та управління нововведеннями: збірник ситуаційних вправ. Навчальний посібник / І.М. Буднікевич, В.М. Запухляк, І.Ф. Комарницький // – Чернівці: Рута, 2005. – 193 с.
 30. Буднікевич І.М. Виробнича практика з курсу „Маркетингові дослідження” / І.М. Буднікевич, М.В. Кирилюк // Методичні вказівки. – Чернівці: Рута, 2007. – 24 с.
 31. Буднікевич І.М. Курсова робота з маркетингу / І.М. Буднікевич І.А., Нємцева // Методичні вказівки. – Чернівці: Рута, 2007. – 48 с.
 32. Буднікевич І.М. Переддипломна практика студентів 5 курсу: Методичні вказівки / І.М. Буднікевич // – Чернівці: Рута, 2004. – 20 с.

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?