Буднікевич Ірина Михайлівна

budnilevich_a
Посада: Завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку з 2006 року
Дата народження: 14 квітня 1965 року
Вчений ступінь: Доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Контактна інформація:
Телефон: +38 0372 559 882
Електронна пошта: mmix.cv@gmail.com

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Новоселицька середня школа №1 (м.Новоселиця, Чернівецька обл.)
 • Диплом спеціаліста Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка праці», 1990 рік
 • Кандидат економічних наук, Інститут регіональних досліджень НАН України, 2002 рік. Тема: «Становлення регіонального ринку інновацій: теорія та практика (на прикладі Карпатського регіону)» Доступ до автореферату: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe
 • Доцент кафедри економічної теорії та менеджменту (2006 рік)
 • Doctor PhD з 2004 року
 • Докторантура Інституту регіональних досліджень НАН України, відділ (2010-2012 рр.)
 • Доктор економічних наук, Інститут регіональних досліджень НАН України, 2013 рік.Тема: «Формування системи маркетингу міста»
 • Професор кафедри маркетингу (2014 рік)

Наукові інтереси

 • Маркетинг територій: країни, регіонів, міста
 • Інвестиційна привабливість регіонів
 • Регіональна економіка
 • Інноваційний менеджмент та маркетинг
 • Логістика, логістичний менеджмент, регіональна та міська логістика
 • Особливості маркетингу у різних сферах та галузях економіки
 • Торгівельні мережі
 • Кластери та кластерні технології

Лекційні курси та практична підготовка студентів:

 • Маркетингові дослідження
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Логістика
 • Поведінка споживачів
 • Регіональний маркетинг
 • Територіальний маркетинг
 • Інноваційний маркетинг та менеджмент

Участь у грантах

 • Проект транскордонного співробітництва «Розвиток подієвого туризму на Буковині» в межах Спільної Операційної Програми «Румунія-Україна-Республіка
 • Проект ТАСIS «Спільна культурна спадщина»
 • Грантовий проект «Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області»,
 • Проект «Розробка бренду м. Чернівців»

Інша професійна діяльність

 • Керівник дисертацій в аспірантурі за спеціальністю 00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Під керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.
 • Член спецрад із захисту кандидатських дисертацій
 • Керівник магістерських програм «Маркетинговий менеджмент», «Управління інноваційною діяльністю»
 • Голова Чернівецької обласної спілки маркетологів «Буковинська спілка маркетологів» (більше 150 членів)
 • Член редакційної колегії «Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія Економіка»
 • Член обласної регіональної комісії по ДФРР Чернівецької ОДА (комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку)
 • Член комісії з відбору бізнес-планів у рамках грантового проекту «Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області»,
 • З 2007 р. здійснює консультування громадських організацій, органів місцевої ради, промислових та торговельних підприємств
 • Лектор Чернівецького регіонального Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (Інноваційна діяльність, Інвестиційна привабливість регіонів)

Хобі та захоплення

Подорожі, література (на відпочинку 1 «дурненька» книжечка в день для прочистки мізків), життя яке воно є

Нагороди:

 • Почесна грамота Чернівецької міської ради з нагоди 40-річчя економічного факультету ЧНУ (2011 р.)
 • Почесна грамота Чернівецької обласної ради (2015 р.)
 • Грамота Міністерства освіти і науки України науковому керівнику студента-переможця Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу
 • Медаль Чернівецької міської ради “На славу Чернівців”

Плани:

 • Мати гідну зарплату для відновлення самоповаги, заняття наукою, улюбленими справами та проведення часу з сім’єю;
 • зберегти сили для супротиву та сприйняття адекватних інновацій в освіті та соціальній сфері;
 • грант на Навчальну лабораторію територіального маркетингу, реклами і дизайну;
 • обладнати спеціалізовану аудиторію з маркетингу та логістики;
 • грант на проведення науково-прикладних досліджень щодо застосування та впровадження маркетингу в діяльності вищих навчальних закладів;
 • розробити сучасний формат студентських науково-практичних конференцій з маркетингу на базі ЧНУ (за участю інших ВНЗ);
 • організувати активну взаємодію кафедри маркетингу з маркетологами-випускниками ЧНУ та активізувати роботу Асоціації випускників «ЧНУшник»;
 • підготувати другий том підручника «Маркетинг у сферах та галузях економіки» (освітній маркетинг, аграрний маркетинг, будівельний маркетинг, фармацевтичний маркетинг, маркетинг санаторно-курортних послуг, маркетинг індустрії розваг, маркетинг на ринку юридичних послуг, маркетинг на ринку готельних послуг, фінансовий маркетинг);
 • розробити і запропонувати адміністрації м. Чернівці нові технології, методи, інструменти та механізми управління конкурентними позиціями міста;
 • провести цикл лекцій з територіального маркетингу, брендингу та реклами для органів місцевого самоуправління;
 • створити на економічному факультеті ЧНУ прототип інноваційних структур.

 

Основні публікації (загальна кількість – 150)

Монографії

 1. Регіональні ринки юридичних послуг. Монографія./ Ірина Буднікевич, Олеся Хохуляк. – Одеса. Фенікс, 2015. – 370 с.
 2. Буднікевич Ірина Муніципальний маркетинг: теорія, методологія, практика / Ірина Буднікевич. ІРД НАН України – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 645 с. https://www.researchgate.net/publication/295010535_Municipalnij_marketing_teoria_metodologia_praktika
 3. Буднікевич І.М. Становлення регіонального ринку інновацій в Україні / І.М. Буднікевич, І.М. Школа. – Чернівці : Зелена Буковина, 2002. – 200 с. http://www.gbv.de/dms/zbw/363690581.pdf
 4. Становлення ринкового механізму в Україні: теорія та практика : монографія / за ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці : Рута 2003. – 216 с.
 5. Трансформація економіки України у глобальному економічному середовищі : монографія / за ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці : Рута, 2006. – 272 с.
 6. Маркетингові підходи при формуванні конкурентноспроможності регіону : монографія / за ред. І. Буднікевич; О. Баранник, І. Буднікевич, Є. Венгер та ін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 432 с.https://www.researchgate.net/publication/316560534_VIKORISTANNA_MARKETINGOVIH_PIDHODIV_PRI_FORMUVANNI_KONKURENTNOSPROMOZNOSTI_REGIONU
 7. Транскордонне співробітництво : монографія / за ред. І.М. Школи, О.В. Бабінської. – Чернівці: Прут, 2012. – 456 с.
 8. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С. Кравців – Львів, 2013. – Том 5. Малі міста / відп. ред. Л.Т. Шевчук. – 2013. – 284 с. (Серія “Проблеми регіонального розвитку”) (Маркетингове забезпечення соціально-економічного розвитку малих міст – С. .92-112.

Окремі підручники, навчальні посібники, методичні розробки

 1. Маркетинг для бакалаврів : навч. посібник / уклад. : І. Буднікевич, В. Вардеванян, О. Кифяк, І. Крупенна, І. Черданцева, І. Бабух; за ред. д.е.н., проф. І. М. Буднікевич. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 383 с
 2. Маркетинг у галузях і сферах діяльності : навч. посіб. / За ред. Буднікевич І.М.  – К: «Центр учбової літератури», 2013. – 536 с.  http://cul.com.ua/preview/marketing_budn.pdf
 3. Збірник ситуаційних (кейсових) завдань з навчальних дисциплін «Маркетинг інновацій», «Інноваційний менеджмент», «Товарна інноваційна політика», «Стратегічне управління інноваційним розвитком». Навчальний посібник. / уклад. І.М. Буднікевич, О.А. Баранник, Є.І. Венгер, В.М. Запухляк, О.В. Кифяк, І.А. Крупенна, М.М. Руденко, І.Г. Черданцева – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2014.- 168 с.
 4. SWOT-аналіз у маркетингу: методика та практика / І.М. Буднікевич, О.А. Баранник, С.А. Кошкаров, І.А. Крупенна. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 88 с.
 5. Економічна теорія : Курс лекцій / За ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці. Рута, 2006. – 333 с.
 6. Банківський маркетинг. Методичне забезпечення курсу / І.М. Буднікевич, А.Я Клипач // – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 36 с.
 7. Інноваційний менеджмент: навчально-методичний комплекс / уклад.: Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Бабух І.Б. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 76 с.
 8. Комерційна діяльність посередницьких організацій. Методичнее забезпечення курсу / Укл. І.М. Буднікевич, І.Б. Бабух // Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 40 с.
 9. Логістика. Логістичний менеджмент. Логістичний менеджмент в інноваційній діяльності: / Укл.: БаранникО.А., Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 76 с.
 10. Маркетинг територій. Програма курсу, практичні завдання, навчально-інформаційний матеріал / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна-Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.- 62 с.
 11. Маркетинг: навчально-методичний комплекс дисципліни (5 кредитів). Частина І / І.М. Буднікевич //   – Чернівці: Рута, 2008. – 56 с.
 12. Маркетинг. Частина 2. Галузевий маркетинг: навчально-методичний комплекс дисципліни (5 кредитів) / І.М. Буднікевич, І.А.Нємцева // – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 96 с.
 13. Буднікевич І.М. Маркетинг освіти / / І.М. Буднікевич, І.А.Нємцева – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 36 с.
 14. Маркетингові дослідження. Практикум / І.М. Буднікевич, О.Д. Антошків – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 76 с.
 15. Методичні рекомендації до написання випускної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «Маркетинг» (з оцінкою за шкалою ECTS) / укл.: Буднікевич І.М., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 16 с.
 16. Основи дизайну: навчально-методичний комплекс / І.М. Буднікевич, Р.М. Гаврилюк // – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 36 с.
 17. Рекламний менеджмент та рекламний менеджмент в інноваційній діяльності: методичне забезпечення курсу / уклад.: Буднікевич І.М., Вардеванян В.А. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 60 с.
 18. Рекламний менеджмент та рекламний менеджмент в інноваційній діяльності: методичне забезпечення курсу / уклад.: Буднікевич І.М., Вардеванян В.А. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 60 с.
 19. Товарна інноваційна політика. Навчально-методичний комплекс / І.М. Буднікевич, Є.І. Венгер – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 48 с.
 20. Управління інноваційними проектами: навчально-методичний комплекс / уклад. Буднікевич І.М., Антошків О.Д. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 36 с.
 21. Логістика. Логістичний менеджмент. Логістичний менеджмент в інноваційній діяльності: / Укл.: Баранник О.А., Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 76 с.

Окремі статті в наукових журналах

 1. Буднікевич І.М. Концепція муніципального маркетингу: передумови формування та легітимність використання в Україні. / І.М. Буднікевич // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.06. – С. 124-134.  Доступ: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2011/21_6/124_Bud.pdf
 2. Буднікевич І.М. Фактори формування якості життя міського населення / І.М. Буднікевич, Н.В. Філіпчук // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». №1. – 2011. С.–186-190. Доступ: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Skhid/2011_1_sv/52.pdf
 3. Буднікевич І.М. Напрямки маркетингових досліджень рекреаційно-туристичної сфери Чернівецької області: стан та перспективи розвитку / І.М. Буднікевич, О.В. Кифяк // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. № 3. – 2010. – С.122-127  Доступ: https://www.uniep.km.ua/pdf/_3_2010.pdf
 4. Буднікевич І.М. Соціально-етична концепція муніципального маркетингу як  філософія муніципального управління / І.М. Буднікевич, Л.Т. Шевчук // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. № 1. – 2011. – С.242-249 Доступ: https://www.uniep.km.ua/pdf/___1_2011.pdf
 5. Організаційно-економічні аспекти впровадження програми формування системи муніципального маркетингу в місті Чернівцях / І.М.Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб-к. наук. праць. – Вип. 623-626. (Економіка). – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.3-11.
 6. Будівельний кластер як рушійна сила розвитку регіону / І.М. Буднікевич // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Частина ІІІ. – С. 155-158.
 7. Маркетинг міста: нормативно-правові аспекти формування / І.М. Буднікевич, Н.В. Філіпчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. ІV (44). Економічні науки. – С.388-395. Доступ: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchtei/2012_4/4-12-65.pdf
 8. Суть і роль муніципального маркетингу у соціально-економічному розвитку міста / Буднікевич І.М. // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. У 2-х частинах. Частина 2. – Вип.28. – Частина 2. – К.: ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 2012. – С.107-111
 9. Буднікевич І.М. Проблеми і перспективи розвитку малого підприємництва в рамках реалізації кластерних ініціатив регіону / І.М. Буднікевич // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. –Черкаси:ЧДТУ, 2013. – Вип. 35. – Ч. ІІІ. – С. 26-29.
 10. Конкретизація елементів внутрішнього середовища міста та підходи до їх оцінки з погляду територіального маркетингу / І.М. Буднікевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону: [зб. наук, пр. ] / НАН України. Ін-т регіональних дослі­джень; – Львів, 2013. – Вип. 2 (100). – 2013. С. 72-80.
 11. Роль специфічних елементів комплексу маркетингу у формуванні та реалізації сучасних концепцій розвитку міста / І.М. Буднікевич, І.М. Антохова // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». № 2. (122) – 2013. № 6(126). – С. 33-39 Доступ: http://skhid.com.ua/article/view/20463
 12. Міжнародні чинники формування стратегій розвитку міста: можливості та загрози / І.М. Буднікевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І (49). Економічні науки. – С.79-86. Доступ: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2013/v1/NV-2013-V1_13.pdf
 13. Комунікаційна розмаїтість маркетингових програм просування туристичної привабливості міст / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 237-243.
 14. Основні напрямки визначення суті маркетингу в некомерційній сфері / І.М. Буднікевич, М.М. Руденко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.123-128
 15. Управління якістю як технологія соціально-економічного розвитку міста: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 42. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Частина ІІ. С. 136-143.
 16. Роль торговельних мереж у становленні сучасної концепції соціально відповідального територіального маркетингу / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Менеджер: вісник Донецького державного університету управління : наук. журн. / Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк: ДонДУУ, 3 (65) 2013. – С. 20-27. Доступ: dspace.uzhnu.edu.ua
 17. Використання технології PEST-аналізу при формуванні стратегій розвитку суб’єктів регіональних ринків (на прикладі ринку юридичних послуг) / І.М. Буднікевич, Н.Г. Тафій // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2013 (22). – №5. – С. 225-235.  Доступ: https://www.uniep.km.ua/pdf/_5_2013.pdf
 18. Методологія маркетингу міста: регіонально-економічні аспекти / І.М. Буднікевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. 1 (53). Економічні науки. – С. 90-100. Доступ: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vchtei_2014_1_13.pdf
 19. Формування конкурентних переваг ВНЗ: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич, Н.В. Романюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 681. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 108-114.
 20. Застосування стратегічних підходів як інновація діяльності суб’єктів регіонального ринку юридичних послуг / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 102-107.
 21. Вплив соціально-економічних чинників на розвиток регіональних торговельних мереж / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 58-61.
 22. Узгодження організаційної культури та напрямів стратегічного розвитку вищого навчального закладу: маркетинговий підхід / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, Н.В. Романюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 52-57.
 23. Буднікевич І. М. Формування конкурентних переваг міста на основі новітніх чинників: маркетинговий підхід / І. М. Буднікевич // Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. – 2014. – Вип. 27. – С. 351-361. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2014_27_55.
 24. Буднікевич І. М. Ідентифікація та групування маркетингових стратегій виробників швейної продукції України / І.М.Буднікевич, О.А. Баранник // Молодий вчений. – 2015. – № 2. С. 974-977.  Доступ: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/17/ Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)
 25. Буднікевич І.М. Особливості розвитку теорії маркетингового комплексу / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 730-731. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 56-59.
 26. Буднікевич І.М. Напрямки дослідження чинників мікросередовища при формуванні стратегій розвитку сучасного міста / І.М. Буднікевич, Л.Т. Шевчук, І.А. Крупенна // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. 3’2015 (28). – С. 128-136. Доступ: https://www.uniep.km.ua/pdf/_3_2015.pdf
 27. Буднікевич І.М. Концепція розвитку ринку юридичних послуг Чернівецької області / І.М. Буднікевич, О.О. Хохуляк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 78-82.
 28. Буднікевич І.М. Основні тенденції розвитку продовольчого ринку як чинники стратегічної поведінки підприємств споживчої кооперації регіону / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, Н.Г. Тафій // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 72-77.
 29. Буднікевич І.М. Регіональний продовольчий ринок в кризовий період: аналіз споживчої поведінки І.М. Буднікевич, І.М. Черданцева, А.Я. Клипач // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 155-158. Доступ: http://zbirecon.com/uk/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%96-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%87-%D0%B0-%D1%80%D0%B5/
 30. Буднікевич І.М. Маркетингове планування на підприємстві в умовах економічної кризи / І.М. Буднікевич // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. Вип. 9 (172). – К., 2015. С. 88-90. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9669574%2F2015%2F9
 31. Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування / І. Буднікевич, І.Крупенна,  І.Черданцева // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 216-223. Доступ: http://zbirecon.com/uk/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%96-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%96/
 32. Буднікевич І.М. Маркетингові дослідження як основа ефективної реалізації територіальних програм розвитку подієвого туризму / І.Буднікевич // Економічний форум. – 2016. – №1. –  59-69. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_1_11

 33. Буднікевич І.М. Аналіз окремих напрямків інвестицій як чинників капіталізації регіону / І.М.Буднікевич, Є.І.Венгер // // Економічний форму. – 2016. – №2. –  109-116. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_2_18

 34. Буднікевич І.М. Формування конкурентних стратегій розвитку підприємств роздрібної торгівлі в інституціональному середовищі / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Схід. – 2016. –№5 – С.5-10. Режим доступу: http://skhid.com.ua/article/view/82904

 35. Буднікевич І.М. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості територій / І.М. Буднікевич, Гавриш І.І. // Регіональна економіка. – 2016. – № 3. С. 180. С.76-85. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_3_12

 36. Буднікевич І.М. Сегментація в маркетингу сільських та міських територій як основа позиціонування територіального продукту / І.М. Буднікевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів: 2016. – № 6 (122). – С. 13-18.

 37. Буднікевич І. Напрямки застосування маркетингових інструментів та технологій у підвищенні конкурентоспроможності регіону та регіональних ринків / Ірина Буднікевич, Наталія Ютиш, Наталія Тафій // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – 2017. – № 1 (147). – С. 17-25. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2017_1_4

 38. Буднікевич І. М. Суб’єкти та цільові аудиторії в системі маркетингу міста / І. М.Буднікевич,  С. Ф.Закосович // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 45, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 5-12. – 101 c

 39. Буднікевич І.М. Нові послуги в системі маркетингу готельних підприємств: практика впровадження, адаптації та модифікації /І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, І.І. Гавриш // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ: – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. ІІІ (67). Економічні науки. – С.101-116. Режим доступу: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v3/NV-2017-v3_10.pdf

 40. Буднікевич І.М. Event-маркетинг в програмах просування привабливості індустрії гостинності регіону / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш, І.А. Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – 2018. – Вип. 48, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. Електронна версія: chdtu.edu.ua, http:// zbirecon.com/

 41. Буднікевич І.М. Інвестиційна привабливість сучасних форм організації економіки регіону / І.М.Буднікевич, І.І.Гавриш // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 797. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – С.17-25. – 78 с.

 42. Буднікевич І.М. Інструменти підвищення привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону / І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна / Ефективна економіка. – 2018. –№ 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1 &z=6568

 43. Буднікевич І Напрямки розвитку регіональної логістичної системи у транскордонній взаємодії України та Румунії / І. М. Буднікевич, І. А. Крупенна // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2018. 

 44. Буднікевич І.М. Маркетингові інструменти формування та розвитку привабливості територій для цільової аудиторії «населення» / І. М. Буднікевич, І.Гавриш // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 50. – Черкаси : ЧДТУ, 2018.

 45. Буднікевич І.М. Ціновий імідж міста та регіону в партнерській концепції територіального маркетингу / І. М. Буднікевич // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 902. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2018.

 46. Буднікевич І.М. ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: МАРКЕТИНГОВИЙ ТА ІМІДЖЕВИЙ ПІДХІД / І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш, І. А. Крупенна //  Ефективна економіка. – 2018. – №10. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6865  

 

Іноземні публікації 

 1. Budnikevych I. Role of factor impacts on inhancement of innovative activity of venture fonds. / Irina Budnikevych, Nina Ilarionova // Proceedings of the «International innovation conference for cooperation and development», Pecs, Hungary. – 2008. – P.19-24. – 0,36 д.а.
 2. Budnikevich I. The Role Of Clusters In The Regional Crisis Programs. Regions Of Romania And Ukraine (Роль кластерів в антикризових регіональних програмах (на прикладі регіонів Румунії та України)) / I. Budnikevich // Review of General Management. 2010, Volume 11, Issue 1. – P. 86-90.
 3. Budnikevich, I.; Tatarchuk, T. Trends of taking into account of international factors in marketing adaptational strategies of regional centres. International Economic Conference, North America, oct. 2013. Available at: http://conferinta.seap.usv.ro/index.php/iec/11/paper/view/66
 4. Iryna Budnikevych, Tetyana Tatarchuk Trends of taking into account of international factors in marketing adaptational strategies of regional centres./ ECOFORUM, 2014, vol. 3, № 1. – Р. 28-32. http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/download/53/53
 5. Iryna Budnikevych, Tetyana Tatarchuk City marketing: technologies of partnership relations formation (Маркетинг міста: технології формування партнерських відносин) // Quarterly Electronic Journal «Caucasian Economic Triangle». – 2012. – №4.
 6. Budnikevich, I., Babuch ,I. The modern concepts of urban development: marketing approach (Сучасні концепції розвитку міста: маркетинговий підхід /I. Budnikevych, I. Babuch // Quarterly Electronic Journal «Caucasian Economic Triangle» 1. 2013. (Науково-аналітичний журнал соціальних наук.”Кавказький економічний трикутник” 1. 2013. (journal.ciesr.org.ge).
 7. Budnikevich I., Gavrysh I. Modern marketing concepts as the basis for formation and increase of the attractiveness of cities and territories / I. Budnikevich, I. Gavrysh // Baltic Journal of Economic Studies 2017, vol 3, № 1, р. 11-18. P. 116.

  http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/152

 8. Budnikevych І., Gavrysh I., Tatarchuk Т. Implementation of partnership marketing concept in corss-border cooprration programs of Bukovyna cross-border area // Ecoforum. – Volume 6, Issue 2(11), 2017] [Електронний ресурс] / Iryna Budnikevych, Tetyana Tatarchuk, Iryna Gavrysh.//

  Режим доступу http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/600

Участь в зарубіжних форумах, конференція, симпозіумах, науково-методичних стажуваннях

 1. Участь у роботі Європейського Економічного Форуму «У бік стійкої Європи. Стратегії майбутнього», Криниця Здруй (Польща)

 2. Направления влияния современных коммуникаций на развитие муніципального маркетинга и формирование стратегий городов / И.М. Будникевич // Коммуникация в соціально-гуманитарном знании, экономике, образовании. Материалы ІІІ Межнародной научно-практической конфе-ренции 29-31 марта 2012 г., Минск. С.65-66.

 3. Маркетингові інструменти реалізації міських програм стійкого розвитку / І.М. Буднікевич // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы. Сборник трудов VІІ международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 18 октября 2013 г. Часть І, – Пинск: ПолесГУ, 2013. – С.20-23. Доступ: http://rep.polessu.by/bitstream/112/1816/1/8.pdf

 4. Формування стратегії розвитку міста на основі використання маркетингових інструментів / І.М. Буднікевич // Национальная и региональная экономика, государственное и местное управление: проблемы, исследования, перспективы. Сборник научных статей 1-ой Международной научно-практической конференции. Выпуск. ООО «Лаборатория интеллекта». – Минск: «Энциклопедикс», 2013. – С. 198-203.

 5.  Муніципальний маркетинг як інноваційна технологія управління територіями / І.М.Буднікевич // Управління інноваціним розвитком територій : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпропетровськ, 30 жовт. – 30 листоп. 2015 р. / за заг. ред. Ю. П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 192 с..   http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/mup_konf_2015/pdf/65.pdf

 6. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості Чернівецької області / Ірина Буднікевич, Ірина Гавриш, Інга Крупенна // Міжнародна науково-практична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР ЕКОНОМІЧНОГО ПОСТУПУ РЕГІОНУ».  26-27 травня 2016 року м. Чернівці.

 7.  EVALUATION OF CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME AS EFFECTIVE MECHANISM OF PROMOTION OF BORDER REGIONS OF BUKOVYNA / Irina Budnikevych, Tetyana Tatarchuk Iryna Romaniuk (Оцінка програм транскордонного співробітництва як дієвого механізму просування прикордонного регіону Буковини) / Ірина Буднікевич, Тетяна Татарчук, Романюк Ірина) // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міднародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 ). – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с.

 8. Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Гавриш І.І. Інструменти підвищення туристичної привабливості територіальних громад / Матеріали Науково-практичної конференції «Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки», 9- 10 листопада 2017 року, м. Чернівці
 9. Буднікевич І.М., Гавриш І.І.  Напрямки регулювання міграційної привабливості регіонів / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш // Проблеми  та  розвиток  економічних  систем  в  умовах  глобальної  нестабільності. Матеріали IV Всеукраїнської  науково-практичної  конференції з  міжнародною участю (м. Миколаїв,  13-14  жовтня  2017 р.). –  Миколаїв:  ММІРЛ  ВНЗ «Університет  «Україна», 2017. – С. 6-10. – 120 с.

 10. Буднікевич І.М. Застосування маркетингових інструментів в реалізації стратегічної моделі розвитку «Комфортне міст». / І.М. Буднікевич // Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес. Матеріли міжнародної науково-практичної конференції, 19 квітня 2017 року. Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ФОП Гордієнко, 2017. – С. 18-21. – 98 с. (3 країни-учасниці: Україна, Польща, Канада, 85 учасників)
 11. Буднікевич І.М., Гавриш І.І. Маркетинговий підхід до формування та розвитку привабливості регіонів. / І.М. Буднікевич, І.І.  Гавриш // Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес. Матеріли міжнародної науково-практичної конференції, 19 квітня 2017 року. Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ФОП Гордієнко, 2017. – С. 22-24. – 98 с. (3 країни-учасниці: Україна, Польща, Канада, 85 учасників)
 12. Буднікевич І.М., Крупенна І.А. Модель прийняття рішень щодо розміщення регіонального логістичного центру / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна // Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 квітня 2017 року. – Вінниця, ВНАУ, 2017. С 133-136. – 165 с. (3 країни-учасниці: Україна, Республіка Білорусь, Республіка Молдова, 70 учасників)
 13. Будникевич И.М. Влияние глобализации и интернационализации на формирование организационной культуры вуза. / И.М., Будникевич, И.А. Крупенна // Перспективы развития высшей школы. Материалы Х Международной науч.-метод. конф. – Гродно: ГГАУ, 2017. С. 96-99. – 438 с.

 14. Маркетингові інновації в концепціях просування привабливості територій / І.М. Буднікевич, І.Гавриш   // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в європейський науково-інноваційний простір». 4 – 5 жовтня 2018 року, м. Одеса.

 15. Буднікевич І. М. Cтейкхолдерська привабливість регіонів / І. М.Буднікевич, І.І.Гавриш // Стратегії та політика розвитку територій : міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики : Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, 10-12 травня 2018 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С.35-37. – 156 с.

 16. Буднікевич І., Крупенна І., Боднар М.-Ц. Маркетингові технології як інновація функціонування закладів вищої освіти України. Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції, 3-4 жовтня 2018 року, Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2018. С. 102-106. – 188 с.

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?