unnamed

Гончар Вадим Іванович

Посада: асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку з 2007 року

Дата народження: 28 лютого 1985 року

Стаж роботи: 19 років; науково-викладацької 14 років

Контактна інформація: v.gonchar@chnu.edu.ua

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Шиловецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (с. Шилівці, Хотинський р-н, Чернівецька обл.)
 • Диплом бакалавра Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, напрям підготовки «Економіка та підприємництво», 2006 рік.
 • Диплом магістра Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Маркетинг», 2007 рік.

Наукові інтереси

 • Фармацевтичний маркетинг
 • Фармацевтичний ринок України
 • Регіональний фармацевтичний ринок
 • Аптечний ринок України
 • Особливості маркетингу у різних сферах та галузях економіки
 • Маркетинговий менеджмент

Лекційні курси та практична підготовка студентів:

 • Маркетинг
 • Промисловий маркетинг
 • Товарознавство стандартизація і сертифікація
 • Управління ризиками у підприємницькій діяльності
 • Управління комерційними ризиками
 • Інноваційний менеджмент та маркетинг
 • Регіональна економіка
 • Маркетингова політика розподілу
 • Товарна інформація

Інша професійна діяльність

 • Член ГО «Буковинська спілка маркетологів»
 • Член ГО «Українська Асоціація Маркетингу» (ГО «УАМ»)

Основні публікації

Статті:

 1. Буднікевич І. M., Гончар В. І. Адаптивні механізми регулювання фармацевтичного ринку національної економіки в умовах надзвичайних ситуацій. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 19–25. DOI: 32702/2306-6814.2020.24.19
 2. Budnikevych, I., & Honchar, V. (2020). REGULATORY MECHANISMS OF UKRAINIAN PHARMACEUTICAL MARKET COMPETITIVENESS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION. Three Seas Economic Journal, 1(3), 1-8. https://doi.org/10.30525/2661-5150/2020-3-1
 3. Гончар В. І. Механізми регулювання економічної ємності фармацевтичного ринку України. Вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 27. Ч. 1. С. 128–134.
 4. Гончар В. І. Економічна конкуренція на фармацевтичному ринку України як об’єкт державного регулювання. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 5 (48). С. 185–190.   
 5. Гончар В.І. Соціально-економічна функція механізмів регулювання фармацевтичного ринку / В.І. Гончар // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 10. – С. 291-296.
 6. Гончар В.І. Інноваційна діяльність у фармацевтичній галузі / В.І. Гончар // Вісник Сумського національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Серія: Економіка та менеджмент. Суми., 2014. – Вип. 4. – С. 125-129.
 7. Гончар В.І. Основи теорії формування і розвитку регіонального споживчого ринку / В.І. Гончар // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 710-711. Економіка.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2014. С. 11-15.
 8. Гончар В.І. Регіональний фармацевтичний ринок, його сутність і структура / В.І. Гончар // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 623-626. Економіка.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2012. С 59-64.
 9. Гончар В.І. Тенденції розвитку аптечного ринку України / В.І. Гончар // Сталий розвиток економіки / Всеукраїнський науково-виробничий журнал, том5, Хмельницький, 2011. С 267-271.
 10. Гончар В.І. Аналіз фармацевтичного ринку України / В.І. Гончар // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. ВИПУСК 262: В 12т. – Т. ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010 С 821 – 829.
 11. Гончар В.І. Маркетингова діяльність як чинник сталого розвитку туристичного бізнесу / В.І. Гончар // Вчені записи університету „КРОК” / Університет економіки та права „КРОК”. – Вип. 1 (1997). – Вип.18. – Т.2. – К., 2008. – С. 73-80

 

Участь в конференціях:

 1. Гончар В.І. Механізми регулювання публічних закупівель на фармацевтичному ринку національної економіки / В.І. Гончар // Економіка, фінанси, облік і право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 грудня 2020 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. С. 20-22. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1mV3pwEgFiskVD0Hxx5TePhc0Fhrzv16p/view
 2. Гончар, В.І., Буднікевич І.М.  Захисні механізми державного регулювання фармацевтичного ринку України в умовах поширення Covid-19. / В.І. Гончар // Міждисциплінарні наукові дослідження: особливості та тенденції: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 1), 4 грудня, 2020 рік. Чернігів, Україна: МЦНД. С. 42-44. – https://doi.org/10.36074/04.12.2020.v1.04
 3. Гончар В. І. Інституалізація фармацевтичного ринку як сегмента національної економіки та об’єкта регулювання. From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area : Proceedings of IІI International Scientific Conference (August 23th, 2019, Riga, Latvia). Baltija Publishing, 2019. C. 27–30.
 4. Гончар В.І. Ділова активність на фармацевтичному ринку національної економіки: проблеми і перспективи International Scientific Conference Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World, Part I, December 22th, 2017. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing. P. 27-30
 5. Гончар В.І. Синтез механізмів державного і ринкового регулювання соціально-економічних аспектів фармацевтичної допомоги International Scientific Conference Integrated business structures: models, processes, technologys: Conference Proceedings, November 25, 2016. Chisinau, Republic of Moldova : Baltija Publishing. P. 51-54
 6. Гончар В.І., Калинчук В.Г. Особливості комплексу маркетингу підприємств, що надають медичні послуги / В.І. Гончар // Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності. Матеріали ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014) 24-26 квітня 2014 року, Ч 2. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. С. 137-140.
 7. Гончар В.І. Тенденції розвитку регіонального фармацевтичного ринку / В.І. Гончар // Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки. Матеріали ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції ІІ Міжнародного шумпетерівського економічного форуму  (26-27 вересня 2013 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. С. 90-91.
 8. Гончар В.І. Методологічні принципи економічної діагностики регіонального фармацевтичного розвитку / В.І.Гончар // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Матеріали ІІІ міжнародної науково-методичної конференції (14-17 травня 2013 р.) / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : ДрукАрт, 2013. С. 71-74.
 9. Гончар В.І. Особливості проведення маркетингових досліджень на фармацевтичному ринку / В.І. Гончар // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера. Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 жовтня 2011 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. С.324-327.
 10. Гончар В.І. Специфіка маркетингової діяльності в сучасних умовах господарювання / В.І. Гончар // Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования: материалы VIII Международной научно-практической конференции, 22.11.2010 г. – Донецк: Издательство «Ноулидж», 2011. С 54-57.
 11. Гончар В.І. Сучасний стан діяльності суб’єктів оптового фармацевтичного ринку / В.І. Гончар // Система контролю в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя / Матеріали науково-практичної конференції, 11 червня 2010 р. – Тернопіль, 2010. С. 87-89
 12. Гончар В.І. Філенко К.І. Інструменти стимулювання продажів в період скорочення маркетингового бюджету // Трансформація господарського механізму в умовах економічної кризи: Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів 15-17 квітня 2010 р. – Чернівці, 2010. С. 329-330
 13. Гончар В.І. Деркач А.В. Інтернет реклама як інструмент виходу з кризи // Трансформація господарського механізму в умовах економічної кризи: Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів 15-17 квітня 2010 р. – Чернівці, 2010. С. 302-303
 14. Гончар В.І. Регіональні аспекти розвитку та проблеми формування збалансованого фармацевтичного ринку / В.І. Гончар // Інституційна природа ринкових трансформацій: Матеріали XIX міжнародної науково-практичної конференції 15-16 жовтня 2009 р. – Чернівці: ДрукАрт, 2009. С. 208-209
 15. Гончар В.І. Міжнародна маркетингова діяльність на фармацевтичному ринку / В.І. Гончар // Маркетинг у сферах і галузях економіки регіону: Матеріали ІІ Міжнародної (VІ Всеукраїнської) науково-практичної конференції, м. Чернівці, 13 – 14 квітня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 25-28
 16. Гончар В.І. Проблеми фінансової системи України / В.І. Гончар // Глобальна економічна система: Матеріали І Міжнародної (V Всеукраїнської) студентської науково-практичної конференції м. Чернівці, 27 – 29 квітня 2006 р. – Чернівці: АНТ ЛТД, 2006. – С. 115-117

Навчально-методичні матеріали:

 1. Управління ризиками в інноваційній діяльності: Навчально-методичний комплекс / укл. І.Г. Черданцева, В.І. Гончар – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 28 с.
 2. Промисловий маркетинг: Методичне забезпечення курсу / Укл.: Кифяк О.В., Гончар В.І., Венгер Є.І. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 64 с.
 3. Промисловий маркетинг: Навчально-методичний комплекс / Укл.: Кифяк О.В., Гончар В.І. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 48 с.
 4. Управління ризиками в підприємницькій діяльності: Навчально-методичний комплекс. / укл. І.Г. Черданцева, В.І. Гончар – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 64 с.

 

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?