Грушко Олексій Олександрович

hrushko_a

Посада: асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку з 2003 року
Дата народження: 20 червня 1981 року
Вчений ступінь:
Стаж роботи: 15 років, в т.ч. науково-викладацької 14 років
Контактна інформація:
Електронна пошта: hrushkoa@mail.ru

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Чернівецька міська гімназія №2;
 • Магістр міжнародної економіки (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2003);
 • Заочна аспірантура за спеціальністью «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2003-2007).
 • Сертифікат Institute of Professional Financial Managers (IPFM), фінансовий менеджмент й управління персоналом – грудень 2007 р.
 • Сертифікат European Business Competence* Licence (EBC*L), Level A: Business Objectives and Management Ratios, Accounting, Costing and Pricing, Business Law – жовтень 2007 р.
 • 12-й Міжнародний літній університет (курси “Страхування та кредит”, “Міжнародна торгівля”), Віденський економічний університет, Австрія – 2001 р.
 • Курс німецької мови DIDACTICA, Академія Економіки та Мов, Відень, Австрія – 2001 р.

Наукові інтереси

 • Міжнародні відносини.
 • Міжнародне соціо-культурне, економічне, політико-правове середовище.
 • Транскордонне співробітництво.
 • Маркетинг послуг.
 • Проектний менеджмент.
 • Маркетингові конкурентні стратегії.
 • Стратегічний аналіз.

Лекційні курси та практична підготовка студентів:

 • Міжнародний маркетинг.
 • Маркетинг послуг.
 • Стратегічний маркетинг.
 • Логістика

Інша професійна діяльність

 • Голова Чернівецької обласної громадської організації «Буковинська агенція ініціатив та розвитку», яка є Чернівецьким бранчем Спільного технічного секретаріату Спільної операційної програми ЄС «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013»

Хобі та захоплення

Історія автоспорта, філателія, funeral doom metal, наукова фантастика

Плани

Опанувати іспанську, італійську, португальську та французську мови

Публікації 

Статті

 1. Вардеванян В. А., Грушко О. О. Муніципальні студентські центри рекламних та PR-послуг як ефективний інструмент маркетингових комунікацій / В. А. Вардеванян, О. О. Грушко // «Економічний форум», 2016. – С. 124-129. – 368 с. – Електронний режим доступу: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_1_2016.pdf

 2. Грушко О.О. Сучасні аспекти транскордонної співпраці на прикладі функціонування єврорегіону «Верхній Прут» // Грані, 2015. – № 9/3 (125) вересень (Політологія). – С. 38–44. http://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/304

 3. Грушко О. Євроінтеграційний курс України у контексті досвіду країн ЦСЄ: підходи до теми / О.О. Грушко // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей. – Чернівці, Чернівецький національний університет, 2015. – Т.31–32. – С.142–146.
 4. Hrushko O. Problems of relations of Ukraine with the EU and Russian Federation in the conditions of socio-political crisis (according to expert assessments and mass media materials) / Oleksiy Hrushko // Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University. – Science: Economics, Political science, History. – Odessa, 2014. – №4 (212). – C.151–165.
 5. Грушко О.О. Проблеми українсько-російських відносин в енергетичній сфері у відображенні якісних ЗМІ: політичні аспекти / О.О. Грушко // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2013. – Вип. 10. – С.46–55.
 6. Грушко О. Розвиток відносин України з Російською Федерацією: геополітичний і безпековий виміри (за експертними оцінками) / О.О. Грушко, В.П. Фісанов // Eastern Review. Tom 1/2012. – Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2012. – С. 37–52.
 7. Грушко О.О. Європейський вектор зовнішньої політики України в експертних оцінках (за матеріалами якісних ЗМІ) / О.О. Грушко // Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип.22. – С.215–222.
 8. Грушко О.О. Управління соціально-економічним розвитком регіонального ринку послуг / О.О. Грушко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІV (40). Економічні науки. – С.243-249.

Інші публікаціії, включаючи тези конференцій

 1. Грушко О.О. Інструменти маркетингових комунікацій, що використовуються у міжнародній маркетинговій проектній діяльності / О.О. Грушко // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міднародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.) Чернівці-Сучава (Румунія).. – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с. C.123-124.

 2. Грушко О.О. Україна між об’єднаною Європою і Росією: актуальні проблеми відносин (за матеріалами друкованих ЗМІ) / О.О. Грушко // Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент: зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 2. – 272 с. – С.182–192.
 3. Грушко О.О. Україна на шляху до об’єднаної Європи: позиція Російської Федерації (за матеріалами ЗМІ) / О.О. Грушко // Придніпровські соцально-гуманітарні читання: матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю (29 листопада 2014 р.): у 4 ч. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 2. – С.82-85.
 4. Грушко О.О. Деякі аспекти набуття Словацькою Республікою членства в ЄС: досвід для України / О.О. Грушко // «Науковий діалог «Схід-Захід»: матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 року): у 4 ч. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 3. – С.72-74 с.
 5. Грушко О.О. Особливості побудови комплексів маркетингу у сфері послуг / О.О. Грушко, М.С. Гаврищук М.С. // Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014). Ч.2. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 133 – 135.
 6. Грушко О.О. Реалізація інновацій як фактор економічного розвитку сфери послуг / О.О. Грушко, В.О. Устінова // Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014). Ч.2. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 142 – 143.
 7. Грушко О.О. Маркетингові принципи діяльності міжнародних екологічних організацій / О.О. Грушко, Т.М. Голіней // Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014). Ч.2. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 143-146
 8. Грушко О.О. Проблеми енергетичної незалежності України у контексті взаємин з ЄС і Російською федерацією (за матеріалами якісних ЗМІ) / О.О. Грушко // “Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності”: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (5-6 квітня 2013 р.). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2013. – С. 96–100.
 9. Грушко О.О. Мова як основний елемент міжнародного соціо-культурного середовища / О.О. Грушко, Х.В. Шипітко // Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем» (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.), ч. 2. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 279 с. – С.74-76.
 10. Грушко О.О. Колір як складовий елемент соціокультурного середовища міжнародного маркетингу / О.О. Грушко, Т.Я. Лупуляк // Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем» (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.), ч. 2. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С.208-210.
 11. Life placement як інструмент підтримки сталого маркетингового розвитку / О.О. Грушко, І.А. Попова // Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем» (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.), ч. 2. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С.243-245
 12. Грушко О.О. Проблеми розвитку українсько-російських відносин в умовах сьогодення (за матеріалами якісних ЗМІ) / О.О. Грушко // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали Криворізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.): у 5 ч. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2012. – Ч. 3 – С.21–22.
 13. Проблеми впровадження фірмового стилю в практиці вітчизняних підприємств / О.О. Грушко, Д.О. Семенюк // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку. Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 5-6 жовтня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.162-163.
 14. Грушко О.О. Маркетинг туристичних послуг Західної України / О.О. Грушко, Я.О. Горецька // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки. Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2012), м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.345-346.
 15. Грушко О.О. Роль сфери послуг у сучасному суспільстві / О.О. Грушко, А.О. Луніна // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки. Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2012), м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.369-370.
 16. Грушко О.О. Актуальність існуючих стратегій позиціювання для українських підприємств / О.О. Грушко, Н.Г. Олійник // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки. Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2012), м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.376-377.
 17. Грушко О.О. Бренд як елемент сучасної культури / О.О. Грушко, К.І. Савченко // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки. Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2012), м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.383-384.

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?