Грушко Олексій Олександрович

hrushko_a

Посада: асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку з 2003 року
Дата народження: 20 червня 1981 року
Вчений ступінь:
Стаж роботи: 15 років, в т.ч. науково-викладацької 14 років
Контактна інформація:
Електронна пошта: hrushkoa@mail.ru

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Чернівецька міська гімназія №2;
 • Магістр міжнародної економіки (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2003);
 • Заочна аспірантура за спеціальністью «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2003-2007).
 • Сертифікат Institute of Professional Financial Managers (IPFM), фінансовий менеджмент й управління персоналом – грудень 2007 р.
 • Сертифікат European Business Competence* Licence (EBC*L), Level A: Business Objectives and Management Ratios, Accounting, Costing and Pricing, Business Law – жовтень 2007 р.
 • 12-й Міжнародний літній університет (курси “Страхування та кредит”, “Міжнародна торгівля”), Віденський економічний університет, Австрія – 2001 р.
 • Курс німецької мови DIDACTICA, Академія Економіки та Мов, Відень, Австрія – 2001 р.

Наукові інтереси

 • Міжнародні відносини.
 • Міжнародне соціо-культурне, економічне, політико-правове середовище.
 • Транскордонне співробітництво.
 • Маркетинг послуг.
 • Проектний менеджмент.
 • Маркетингові конкурентні стратегії.
 • Стратегічний аналіз.

Лекційні курси та практична підготовка студентів:

 • Міжнародний маркетинг.
 • Маркетинг послуг.
 • Стратегічний маркетинг.
 • Логістика

Інша професійна діяльність

 • Голова Чернівецької обласної громадської організації «Буковинська агенція ініціатив та розвитку», яка є Чернівецьким бранчем Спільного технічного секретаріату Спільної операційної програми ЄС «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013»

Хобі та захоплення

Історія автоспорта, філателія, funeral doom metal, наукова фантастика

Плани

Опанувати іспанську, італійську, португальську та французську мови

Публікації за 2010-2015 рр.

Фахові видання

 1. Грушко О.О. Сучасні аспекти транскордонної співпраці на прикладі функціонування єврорегіону «Верхній Прут» / О.О. Грушко // Грані, 2015. – № 9/3 (125) вересень (Політологія). – С. 38–44.
 2. Грушко О. Євроінтеграційний курс України у контексті досвіду країн ЦСЄ: підходи до теми / О.О. Грушко // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей. – Чернівці, Чернівецький національний університет, 2015. – Т.31–32. – С.142–146.
 3. Hrushko O. Problems of relations of Ukraine with the EU and Russian Federation in the conditions of socio-political crisis (according to expert assessments and mass media materials) / Oleksiy Hrushko // Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University. – Science: Economics, Political science, History. – Odessa, 2014. – №4 (212). – C.151–165.
 4. Грушко О.О. Проблеми українсько-російських відносин в енергетичній сфері у відображенні якісних ЗМІ: політичні аспекти / О.О. Грушко // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2013. – Вип. 10. – С.46–55.
 5. Грушко О. Розвиток відносин України з Російською Федерацією: геополітичний і безпековий виміри (за експертними оцінками) / О.О. Грушко, В.П. Фісанов // Eastern Review. Tom 1/2012. – Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2012. – С. 37–52.
 6. Грушко О.О. Європейський вектор зовнішньої політики України в експертних оцінках (за матеріалами якісних ЗМІ) / О.О. Грушко // Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип.22. – С.215–222.
 7. Грушко О.О. Управління соціально-економічним розвитком регіонального ринку послуг / О.О. Грушко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІV (40). Економічні науки. – С.243-249.

Інші публікаціії, включаючи тези конференцій

 1. Грушко О.О. Україна між об’єднаною Європою і Росією: актуальні проблеми відносин (за матеріалами друкованих ЗМІ) / О.О. Грушко // Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент: зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 2. – 272 с. – С.182–192.
 2. Грушко О.О. Україна на шляху до об’єднаної Європи: позиція Російської Федерації (за матеріалами ЗМІ) / О.О. Грушко // Придніпровські соцально-гуманітарні читання: матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю (29 листопада 2014 р.): у 4 ч. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 2. – С.82-85.
 3. Грушко О.О. Деякі аспекти набуття Словацькою Республікою членства в ЄС: досвід для України / О.О. Грушко // «Науковий діалог «Схід-Захід»: матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 року): у 4 ч. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 3. – С.72-74 с.
 4. Грушко О.О. Особливості побудови комплексів маркетингу у сфері послуг / О.О. Грушко, М.С. Гаврищук М.С. // Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014). Ч.2. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 133 – 135.
 5. Грушко О.О. Реалізація інновацій як фактор економічного розвитку сфери послуг / О.О. Грушко, В.О. Устінова // Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014). Ч.2. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 142 – 143.
 6. Грушко О.О. Маркетингові принципи діяльності міжнародних екологічних організацій / О.О. Грушко, Т.М. Голіней // Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014). Ч.2. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 143-146
 7. Грушко О.О. Проблеми енергетичної незалежності України у контексті взаємин з ЄС і Російською федерацією (за матеріалами якісних ЗМІ) / О.О. Грушко // “Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності”: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (5-6 квітня 2013 р.). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2013. – С. 96–100.
 8. Грушко О.О. Мова як основний елемент міжнародного соціо-культурного середовища / О.О. Грушко, Х.В. Шипітко // Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем» (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.), ч. 2. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 279 с. – С.74-76.
 9. Грушко О.О. Колір як складовий елемент соціокультурного середовища міжнародного маркетингу / О.О. Грушко, Т.Я. Лупуляк // Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем» (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.), ч. 2. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С.208-210.
 10. Life placement як інструмент підтримки сталого маркетингового розвитку / О.О. Грушко, І.А. Попова // Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем» (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.), ч. 2. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С.243-245
 11. Грушко О.О. Проблеми розвитку українсько-російських відносин в умовах сьогодення (за матеріалами якісних ЗМІ) / О.О. Грушко // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали Криворізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.): у 5 ч. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2012. – Ч. 3 – С.21–22.
 12. Проблеми впровадження фірмового стилю в практиці вітчизняних підприємств / О.О. Грушко, Д.О. Семенюк // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку. Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 5-6 жовтня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.162-163.
 13. Грушко О.О. Маркетинг туристичних послуг Західної України / О.О. Грушко, Я.О. Горецька // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки. Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2012), м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.345-346.
 14. Грушко О.О. Роль сфери послуг у сучасному суспільстві / О.О. Грушко, А.О. Луніна // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки. Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2012), м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.369-370.
 15. Грушко О.О. Актуальність існуючих стратегій позиціювання для українських підприємств / О.О. Грушко, Н.Г. Олійник // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки. Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2012), м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.376-377.
 16. Грушко О.О. Бренд як елемент сучасної культури / О.О. Грушко, К.І. Савченко // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки. Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2012), м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 року. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.383-384.

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?