Черданцева Ірина Геннадіївна

cherdanceva

Посада: Доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку з 2006 року
Дата народження: 22 серпня 1972 року
Вчений ступінь: Кандидат економічних наук
Вчене звання: Доцент
Стаж роботи: 21 рік; науково-викладацької 19 років
Контактна інформація:
Телефон: +38 0372 559 882
Електронна пошта: i.cherdantseva@chnu.edu.ua 

Освіта, вчені ступені, вчені звання

 • Чернівецька середня школа № 2 (м. Чернівці)
 • Диплом спеціаліста з відзнакою Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича, спеціальність «Економіка, управління та організація виробництва», 1994 рік
 • Кандидат економічних наук, Інститут регіональних досліджень НАН України, 2001 рік. Тема: «Управління підприємницькими ризиками в умовах економічної діяльності (на прикладі підприємницьких структур Чернівецької області)» . спеціальність 08.06.02 – «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» Доступ до автореферату http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe
 • Доцент кафедри економіки підприємства та маркетингу (2005 рік)
 • Доцент кафедри маркетингу (2006 рік)
 • Doctor PhD з 2008 року

Наукові інтереси

 • Маркетинг торговельних мереж (транснаціональний, національний, регіональний та локальний рівні)
 • Горизонтальні та вертикальні маркетингові системи
 • Управління конкурентоспроможністю суб’єктів ринку
 • Управління сталим розвитком суб’єктів ринку в умовах невизначеності та ризику
 • Маркетинговий менеджмент
 • Особливості маркетингу у різних сферах та галузях економіки

Лекційні курси та практична підготовка студентів:

 • Маркетинговий менеджмент;
 • Маркетингова політика розподілу;
 • Стратегічний маркетинг;
 • Торговельний маркетинг;
 • Маркетинг;
 • Маркетингова товарна політика;
 • Мерчандайзинг;
 • Управління конкурентоспроможністю;
 • Управління ризиками та венчурне підприємництво

Інша професійна діяльність

 • Гарант освітньої програми підготовки бакалаврів спеціальності 075 “Маркетинг”
 • Член Чернівецької обласної спілки маркетологів «Буковинська спілка маркетологів”
 • З 2004 р. здійснює консультування громадських організацій, органів місцевої ради, торговельних мереж, підприємницьких структур міста та області

Участь у грантах

 • Проект транскордонного співробітництва «Розвиток подієвого туризму на Буковині» в межах Спільної Операційної Програми «Румунія-Україна-Республіка
 • Грантовий проект «Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області»,
 • Проект «Розробка бренду м. Чернівців»

Хобі та захоплення

Театр, кінематограф (класичний, авторський), дуже люблю читати (історично-філософську літературу для тренування розуму; містику та гумористичне фентезі – для підняття настрою), подорожі (за наявності часу та коштів)
Захоплююсь малюванням, в’язанням, вишиванням (але не маю на це часу)

Плани:

 • Виділити більше часу для виховання та спілкування із своїми донечками;
 • Оволодіти румунською та англійською мовами на рівні, необхідному для вільного спілкування;
 • Підвищити практичну вагомість та сучасне візуальне подання лекційного матеріалу курсів, які викладаю
 • Систематизувати наукові напрацювання у статті, тези та інші публікації;
 • Виділити час на підготовку повноцінного підручника з Торговельного маркетингу та Маркетингового менеджменту.
 • Ознайомитись із методикою викладання маркетингових дисциплін у іноземних навчальних закладах різних рівнів;

Основні публікації

Монографії

 1. Маркетингові підходи при формуванні конкурентноспроможності регіону : монографія / за ред. І. Буднікевич; О. Баранник, І. Буднікевич, Є. Венгер та ін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 432 с.

Окремі підручники, навчальні посібники, методичні розробки

 1. Маркетинг для бакалаврів: робочий зошит / уклад. : І. Буднікевич, В. Врдеванян, О. Кифяк, І. Крупенна, І. Черданцева, І. Бабух, І. Зрибнєва; за ред. д.е.н., проф. І.М. Буднікевич. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. 2019. – 208 с.
 2. Маркетинг для бакалаврів: Робочий зошит / уклад. І. Буднікевич, В. Вардеанян, О. Кифяк, І. Крупенна, І. Черданцева, І. Бабух, О. Бурдяк, Є. Венгер, І. Зрибнєва; за ред. д.е.н., проф. І.М. Буднікевич. Вид. 2-ге, переробл. та доповн. Чернівці : Чернівецький  нац. ун-т, 2020. 216 с.
 3. Маркетинг для бакалаврів : навч. посібник / уклад. : І. Буднікевич, В. Вардеванян, О. Кифяк, І. Крупенна, І. Черданцева, І. Бабух; за ред. д.е.н., проф. І. М. Буднікевич. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 396 с.
 4. Управління конкурентоспроможністю : навч.-метод.вказівки / уклад. І.Г. Черданцева, І.П. Зрибнєва. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. – 72 с.
 5. Комерційна діяльність : практикум / уклад. : І.М. Буднікевич, І.Б. Бабух, І.Г. Черданцева. . – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2019. – 96 с.
 6. Логістика. Логістичний менеджмент. Логістичний менеджмент в інноваційній діяльності: / Укл.: БаранникО.А., Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 76 с.
 7. Маркетинг у галузях і сферах діяльності : навч. посіб. / За ред. Буднікевич І.М.  – К: «Центр учбової літератури», 2013. – 536 с.
 8. Збірник ситуаційних (кейсових) завдань з навчальних дисциплін «Маркетинг інновацій», «Інноваційний менеджмент», «Товарна інноваційна політика», «Стратегічне управління інноваційним розвитком». Навчальний посібник. / уклад. І.М. Буднікевич, О.А. Баранник, Є.І. Венгер, В.М. Запухляк, О.В.Кифяк, І.А. Крупенна, М.М. Руденко, І.Г. Черданцева – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2014.- 168 с.
 9. Логістика. Логістичний менеджмент. Логістичний менеджмент в інноваційній діяльності: / Укл.: БаранникО.А., Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 76 с.
 10. Методичні рекомендації до написання випускної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «Маркетинг» (з оцінкою за шкалою ECTS) / укл.: Буднікевич І.М., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 16 с.
 11. Магістерська робота з маркетингу. Методичні вказівки / укл.: І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева – Чернівці: Рута, 2007. – 56 с.
 12. Дипломна робота з маркетингу. Методичні вказівки / укл.: І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева– Чернівці: Рута, 2007. – 56 с.
 13. Виробнича практика з курсу «Промисловий маркетинг». Методичні вказівки / укл. І.Г. Черданцева– Чернівці: Рута, 2007. – 35 с.
 14. Курсова робота з професійно-орієнтованих дисциплін. Методичні вказівки / укл. І.Г. Черданцева, О.О. Грушко – Чернівці: Рута, 2007. – 50 с.
 15. Інфраструктура товарного ринку. Методичні вказівки / укл. І.Г. Черданцева, Є.І. Венгер – Чернівці: Рута, 2007. – 40 с.
 16. Маркетингова товарна політика. Методичні рекомендації до вивчення курсу / укл. І.Г. Черданцева – Чернівці: Рута, 2008. –   54 с.
 17. Переддипломна практика та дипломна робота з маркетингу: з оцінкою за шкалою ESTS. Методичні вказівки / укл. І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева –Чернівці: ЧНУ, 2009. – 64 с.
 18. Торговельний маркетинг. Навчально-методичний комплекс / укл. І.Г. Черданцева – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 56 с.
 19. Маркетингова політика розподілу. Методичні рекомендації / укл. І.Г. Черданцева, Н.М. Іларіонова – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. –64 с.
 20. Управління ризиками в підприємницькій діяльності: Навчально-методичний комплекс. / укл. І.Г. Черданцева, В.І. Гончар – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 64 с.
 21. Мерчандайзинг. Програма курсу. Лабораторні роботи / укл. І.Г.Черданцева– Чернівці: ЧНУ, 2010. – 40 с.
 22. Таємний покупець (з курсу «Торговельний маркетинг»). Методичні рекомендації до практичних занять / укл. І.Г. Черданцева, М.М. Руденко – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 24 с.
 23. Виробнича практика з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів напряму підготовки «Маркетинг». Методичні вказівки / укл. С.А. Кошкаров, І.Г. Черданцева – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2013.- 36 с.
 24. Маркетинговий менеджмент. Навчально-методичний комплекс / укл. І.Г. Черданцева – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 36 с.
 25. Креативний менеджмент. Навчально-методичний комплекс / укл. І.А. Крупенна, І.Г. Черданцева, Т.Я. Чорний – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 – 36 с.
 26. Управління конкурентоспроможністю. Навчально-методичний комплекс / укл. І.Г. Черданцева, О.В. Кифяк – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015 – 76 60 с.
 27. Управління ризиками в інноваційній діяльності: Навчально-методичний комплекс / укл. І.Г. Черданцева, В.І. Гончар – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 28 с.

Статті в наукових журналах

 1. БУДНІКЕВИЧ І.М., ЧЕРДАНЦЕВА І.Г., КРУПЕННА І.А. Інноваційні інструменти маркетингових досліджень в маркетинговій товарній та комунікаційній політиці торговельних закладів. Економіка та право. 2020. № 2(57). С. 64-76 URL: http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/986
 2. Черданцева І.Г. Аналіз споживчих настроїв на продовольчому ринку України у 2016-2019 рр. /І.М.Буднікевич, І.Г.Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. Збірник наук. праць. Вип. 820. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2019. С. 55-62. https://drive.google.com/file/d/1_5X0VxS8-qGFH5OuwGEtFnDEa8I7E3qU/view
 3. Черданцева І.Г. Використання маркетингових підходів у сфері ресторанного бізнесу України. / І.Г.Черданцева ,  А.Я.Клипач // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси : ЧДТУ, 2019. Вип. 54. С. 94-101. http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/178499/178567
 4. Черданцева І.Г. Основні тенденції розвитку франчайзингу в сфері торгівлі України / І.Г.Черданцева,  Є.І.Венгер, В.В.Чоботар  // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 802. Економіка. –  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. – С.85-93. https://drive.google.com/file/d/1KIf36iNtRkQWckuldwlH6QEhdB4R-J2l/view
 5. Черданцева І.Г., Ібрагімова Л.С., Ібрагімов Е. Ю. Теоретичні аспекти реалізації маркетингової концепції на ринку спортивно-оздоровчих послуг. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 49. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – С.59-67. – 124с. http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/136339/133334
 6. Черданцева І.Г., Клипач А.Я. Детермінанти структури продовольчого ринку України / І.Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Науковий журнал «Економічний форум». – 2017. – № 2. –  С. 158-163.  Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Ulrich’s Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща) http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/017.pdf
 7. Черданцева І.Г.  Планування діяльності у ресторанному бізнесі з врахуванням тенденцій ринку / І.Г. Черданцева // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 47. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 83-89. – С. 105 с. http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2018/04/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
 8. Черданцева І. Г. Оцінка комунікаційної активності роздрібних продовольчих торговельних мереж в Чернівецькій області / І. Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 45, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 85-94. – 101 c.http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2017/12/85-94_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%87.pdf
 9. Формування конкурентних стратегій розвитку підприємств роздрібної торгівлі в інституціональному середовищі / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Схід. – 2016. –№5. Доступ: http://skhid.com.ua/article/view/82904
 10. Черданцева І.Г. Регіональний продовольчий ринок в кризовий період: аналіз споживчої поведінки / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол.  ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 155-158. Доступ: http://zbirecon.com/uk/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%96-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%87-%D0%B0-%D1%80%D0%B5/
 11. Черданцева І.Г. Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, І.А.Крупенна. // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30. У 3-х частинах. Черкас. держ. технол.  ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – №39. – Ч.2. – С. 216-223.  Доступ: http://zbirecon.com/uk/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%96-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%96/
 12. Роль торговельних мереж у становленні сучасної концепції соціально відповідального територіального маркетингу / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева //Менеджер: вісник Донецького державного університету управління : наук. журн. / Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк: ДонДУУ, 3 (65) 2013. – С. 20-27. Доступ: dspace.uzhnu.edu.ua
 13. Застосування стратегічних підходів як інновація діяльності суб’єктів регіонального ринку юридичних послуг / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 102-107.
 14. Вплив соціально-економічних чинників на розвиток регіональних торговельних мереж / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 58-61.
 15. Черданцева І.Г. Основні тенденції розвитку продовольчого ринку як чинники стратегічної поведінки підприємств споживчої кооперації регіону / І.М.Буднікевич, І.Г. Черданцева, Н.Г. Тафій // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 72-77.
 16. Черданцева І.Г., Євдокименко В.К. Дослідження особливостей застосування маркетингових інструментів у формуванні конкурентних позицій міста / І.Г. Черданцева, В.К. Євдокименко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т., 2012. – С.15-20.
 17. Черданцева І.Г., Клипач А.Я. Проблеми та перспективи функціонування роздрібних торговельних мереж на регіональному ринку / І.Г. Черданцева, А.Я.Клипач // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т., 2012. – С.89-95.
 18. Черданцева І.Г., Клипач А.Я. Методика дослідження продовольчої безпеки міста / І.Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 610-611. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т., 2012. – С. 25-28.
 19. Черданцева І.Г., Пітик О.Я. Формування міжнародних каналів розподілу продукції для підприємств, що орієнтуються на зовнішні ринки / І.Г. Черданцева, О.Я. Пітик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІV (44). Економічні науки. – С. 118-125.
 20. Черданцева І.Г. Чорний Т.Я. Аналіз факторів та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в Україні у посткризових умовах / І.Г. Черданцева, Т.Я. Чорний // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип.ІV (40). Економічні науки. – С. 55-62.
 21. Черданцева І.Г., Клипач А.Я. Історичний розвиток концепцій торговельного маркетингу в Україні. [Електронне фахове видання] / І.Г. Черданцева, А.Я. Клипач // Серія економічні науки. № 2(6). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/11chigmvy.pdf
 22. Черданцева І.Г., Буднікевич І.М. Критерії прийняття інвестиційних рішень щодо територіального розміщення торговельних мереж / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева // Таврійський економічний журнал. –Сімферополь, 2010. – № 2. – С. 71-74.
 23. Черданцева І.Г. Формування логістичного центру як напрямок підвищення конкурентоспроможності м. Чернівці» / І.М. Буднікевич, І.Г. Черданцева, С.М. Хімійчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІІІ (39). Економ. науки. – С. 180-190.
 24. Черданцева І.Г., Іларіонов О.Є. Визначення тенденцій розвитку сучасних форматів роздрібної торгівлі в Україні / О.Є. Іларіонов, І.Г. Черданцева // Збірник наукових праць «Вчені записки» Університету економіки та права «КРОК». – Вип.18. – Т. 2. – К., 2008. – С. 87-93.
 25. Черданцева І.Г. Принципи побудови маркетингової діяльності туристичних фірм регіону (на прикладі підприємств Чернівецької області) / І.Г. Черданцева // Регіональна економіка. – Львів, 2009. – № 1. – С. 242-250.
 26. Черданцева І.Г. Мережний підхід як сучасний напрямок розвитку концепції маркетингу і менеджменту / І.Г. Черданцева // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 366. Економіка. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 16-21.
 27. Черданцева І.Г. Оцінка ефективності товароруху з використанням логістичних підходів в управлінні регіональною економікою / І.Г. Черданцева // Збірник наукових праць: Економічні науки. Випуск І, Чернівці. Видавничий дім „Букрек”, 2005. – С. 28-36.

  Іноземні публікації

 28. Сherdantseva Iryna, Klypach Andriy Factors Of The Ukrainian Food Market Development [Електронний ресурс] // Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Economic Sciences Section (SAAIC), is April 30, 2011. – Режим доступу: http://saaic.feaa.uaic.ro/.

 29.  

  Iryna Сherdantseva, Yevhen Venher THE DEVELOPMENT OF REGIONAL FOOD MARKETS OF UKRAINE: CHALLENGES AND PROSPECTS [Електронний ресурс]  The USV Annals of Economics and Public Administration, Vol 16, No 3 (2016) / Режим доступу: http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewArticle/909

  Конференції

 30. Черданцева І.Г., Бастраков Д.А. Маркетинговий аналіз ринку роздрібної торгівлі в умовах коронакризи. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 184-185 с.
 31. Будникевич И.М., Черданцева И.Г. Инструменты реализации концепции цифрового маркетинга торговыми предприятиями. Актуальные проблемы маркетинга ХХІ века: материалы Международной научно-практической конференции 21-22 марта 2019 года. Минск, Институт бизнеса БГУ, 2019. С. 9-11. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/218507/1/Актуальные_проблемы_маркетинга.pdf
 32. Черданцева І. Г., Гуцуляк А. Д. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах. Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С.  66-68. – 156 с. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Zbirnyk-05-06-2018.pdf
 33. Черданцева І. Г., Мельник Т. П. Stage-gate як ефективний процес управління розробкою нових товарів. Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С.  152-154. – 156 с. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Zbirnyk-05-06-2018.pdf
 34. Черданцева І.Г., Лугова Б.Ф. Конкурентні стратегії підприємств роздрібної торгівлі. / І.Г. Черданцева, Б.Ф. Лугова // Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес. Матеріли міжнародної науково-практичної конференції, 19 квітня 2017 року. Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ФОП Гордієнко, 2017. – С. 87-89. – 98 с. (3 країни-учасниці: Україна, Польща, Канада, 85 учасників).
 35. Черданцева І.Г., Батир П.В. Розвиток регіональних роздрібних мереж як критерій сталого розвитку територіальних громад / Матеріали Науково-практичної конференції «Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки», 9-10 листопада 2017 року, м. Чернівці.
 36. Черданцева І.Г., Венгер Є.І., Клипач А.Я.Розвиток регіональних продовольчих ринків України в аспекті транскордонного співробітництва // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія).– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 172 с. – С.87-88.
 37. Черданцева І.Г., Курганецький М.М. Формування конкурентних стратегій підприємства роздрібної торгівлі в інституціональному середовищі / І.Г. Черданцева, М.М. Курганецький // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міднародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці-Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2016 – 172 с. C.146-148.

Контакта інформація

58012, Україна, м. Чернівці, вул.Кафедральна 2

14 корпус, 1-й поверх 3а аудиторія

+38 (0372) 559882

mmix.cv@gmail.com

Наша адреса

Demo

У вас є запитання?